Banner Banner Banner

Proiecte de cercetareLISTA PROIECTELOR DE CERCETARE ÎN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”

  

 

A. UNAp coordonator


 1. Proiectarea, implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii în Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate – Cdor. prof. univ. dr. ing. Gavril MALOŞ (2004-2006); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 2. Raporturile dintre armată şi societate în procesul integrării europene şi euroatlantice a României – Gl. prof. univ. dr. Mircea MUREŞAN (2005-2006); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 3. Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare din sistemul naţional de apărare – Training (Proiect pe modulul II CEEX 2006 – Resurse Umane) – Col. prof. univ. dr. Toma PLEŞANU (2005-2006); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 4. Mediu educaţional virtual, compatibil NATO, în domeniul strategiilor şi politicilor de achiziţii din sistemul naţional de apărare – Col. prof. univ. dr. Toma PLEŞANU (2005-2006); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 5. Master – modelul unui centru de excelenţă în domeniul securităţii – Cam. fl. (r) prof. univ. dr. Marius HANGANU (2005-2006); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I”; Parteneri: UTI Sistem EURISC 
 6. Implicaţiile integrării României în UE asupra strategiei naţionale de apărare – Gl. bg. (r) prof. univ. dr. Costică ŢENU (2006-2007); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 7. Cerinţe operaţionale şi de sistem pentru definirea arhitecturii informaţionale a învăţământului superior militar românesc în perspectiva integrării în sistemul de învăţământ european – Col. (r) prof. univ. dr. Gheorghe BOARU  (2006-2007); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 8. Determinarea valorilor optime ale potenţialului de luptă necesar structurilor de nivel operativ din forţele terestre în contextul apărării colective euroatlantice – Col. prof. univ. dr. Ion BĂLĂCEANU (2006-2007); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 9. Războiul bazat pe reţea şi influenţa acestuia asupra integrării sprijinului logistic acordat trupelor în   operaţiile multinaţionale. Sprijin logistic bazat pe reţea – Col. (r) prof. univ. dr. Constantin RIZEA  (2006-2007); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 10. Puterea maritimă a României în contextul integrării în structurile euro-atlantice – Cam. fl. (r) prof. univ. dr. Marius HANGANU (2006-2008); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 11. Coordonate economice şi dimensiuni ale coeziunii sociale în dezvoltarea durabilă metropolitană – Col. (r) prof. univ. dr. Constantin RIZEA (2006-2008); Instituţia coordonatoare: Academia de Studii Economice Bucureşti, U.N.Ap. „Carol I”; Parteneri: U.C.D.C. Bucureşti, U.A.U.I.M. Bucureşti, U. B. Bucureşti, U.P. Bucureşti, C.U.R.S. Bucureşti 
 12. Interesele navale ale României între obiectivele integrării euroatlantice, mizele energetice şi efectele combinate ale terorismului în arealul Mării Negre extinse – Cpt. cdor. prof. univ. dr. Ioan CRĂCIUN (2006-2008); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 13. Securitatea sistemelor şi acţiunilor militare şi civil-militare în gestionarea crizelor şi conflictelor armate – Gl. bg. (r) CSI dr. Gheorghe VĂDUVA (2006-2008); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I”; Parteneri: Academia Tehnică Militară, Academia de Studii Economice, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
 14. Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii Uniunii Europene – Gl. bg. (r) prof. univ. dr. Viorel BUŢA (2006-2008); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I”; Parteneri: Facultatea de Teologie Ortodoxă”Patriarhul Justinian” a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Valahia Târgovişte 
 15. Securitatea sistemelor şi acţiunilor militare şi civil-militare în gestionarea crizelor şi conflictelor armate – Gl. bg. (r) CSI dr. Gheorghe VĂDUVA (2006-2008); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I”; Parteneri: Academia Tehnică Militară, Academia de Studii Economice, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
 16. Întrebuinţarea modelelor matematice şi simulărilor constructive în procesul de planificare, elaborare şi validare a planurilor/ordinelor de operaţii – Lt. col. prof. univ. dr. Daniel DUMITRU (2007); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 17. Influenţa sistemului de management integrat al resurselor naţionale de apărare asupra îndeplinirii misiunilor forţelor româneşti participante la acţiuni militare internaţionale – Gl. fl. aer. prof. univ. dr. Florian RÂPAN (2007-2008); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 18. Evaluarea poziţiei geostrategice a României în zona extinsă a Mării Negre – Col. prof. univ. dr. Dănuţ CHIRIAC (2007-2008); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 19. Puterea aeriană a României – dinamizator al puterii statale şi al procesului de integrare euroatlantică – Cdor. prof. univ. dr. Traian ANASTASIEI (2007-2008); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 20. Cercetări aprofundate pentru crearea unui sistem educaţional pilot în spaţiul virtual pentru simularea scenariilor privind dezastrele naturale şi modului de acţiune al cetăţenilor şi instituţiilor în situaţii de criză – Lt. col. prof. univ. dr. Daniel DUMITRU (2007-2010); Instituţia coordonatoare: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”; Parteneri: Administraţia Naţională de Meteorologie; Agenţia Naţională Spaţială Română; S.C. SIVECO S.R.L.; M.B.L. Computers; S.C. Expert Trade Company; S.C. ALTFACTOR S.R.L. 
 21. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin realizarea platformei infodocumentare  (INFODOC) - Prof. univ. dr. Marius HANGANU (2008-2009); Instituţia coordonatoare: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
 22. Experiences in developing the E-learning system - Romania; Lt. col. prof. univ. dr. Ion ROCEANU (2008); Instituţia coordonatoare: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
 23. Military English-E-Learning Course - Timely and Effective preparation; Magdalena POPESCU (2008); Instituţia coordonatoare: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
 24. Cercetări privind crearea unui model experimental al unei reţele virtuale de tip mobile learning cu acces în timp real la cunoaştere şi învăţare utilizând tehnologii de comunicaţii şi dispozitive terminale wireless - Col. prof. univ. dr. Ion ROCEANU (2008-2011); Instituţia coordonatoare: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”; Parteneri: S.C. SIVECO S.R.L.;  S.C. Advanced Technology Systems; S.C. Expert Trade Company; Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială; Academia Română 
 25. Centrul pilot pentru şcoala virtuală de consultanţă managerială pentru întreprinderi mici şi mijlocii/Pilot center for the Virtual Management Consultancy School for small and medium-sized enterprises - Col. prof. univ. dr. ing. Toma PLESANU (2008-2011); Instituţia coordonatoare: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”; Parteneri: Universitatea Bucureşti; S.C. SIVECO S.A.; S.C. Expert Trade Company S.R.L.; Asociaţia Project Management România; S.C. ALTFACTOR S.R.L. 
 26. Securitatea identităţii naţionale în contextul proceselor de globalizare şi integrare europeană; Lt. col. conf. univ. dr. Mihail ANTON (2008-2011); Instituţia coordonatoare: U.N.Ap. „Carol I” 
 27. Cercetări privind evoluţia tehnologică, structurală şi acţională a unui ipotetic adversar în condiţiile specifice mediului operaţional contemporan - Prof. univ. dr. Ion BĂLĂCEANU (2008-2011); Instituţia coordonatoare: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
 28. Competenţa epistemică a  decidenţilor  militari. Dezvoltări teoretice şi experimentale către autoinstruire şi învăţare pe tot parcursul vieţii” -  Coordonator: general-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI (2011-2014); Instituţia coordonatoare: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.
 29. Centru Virtual pentru educarea şi instruirea cetăţenilor în situaţii de dezastre naturale prin intermediul Serious Games ; Coordonator: Col. prof. univ. Ion ROCEANU( 2014-2016) Instituţia coordonatoare: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I".

 

 

B. UNAp partener

 

 1. Elaborarea unui instrument decizional destinat optimizării capabilităţilor pentru acţiuni specifice de nivel tactic din domeniul apărării şi siguranţei naţionale – Col. (r) prof. univ. dr. Gheorghe BOARU (2005-2006); Valoare: Instituţia coordonatoare: Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu; Parteneri: U.N.Ap. „Carol I”, A.N.I. Bucureşti, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân” Constanţa, S.A.T.I.R.E. Sibiu 
 2. Cercetare ştiinţifică privind securitatea României în contextul integrării europene  – Cdor. prof. univ. dr. Gavril MALOŞ (2005-2006); Instituţia coordonatoare: Agenţia de Cercetare pentru Tehnică Militară; Parteneri: U.N.Ap. „Carol I” 
 3. UNI-C Strategii, sisteme, metode şi instrumente pentru managementul cunoaşterii în universităţi – Lt. col. prof. univ. dr. Toma PLEŞANU (2006-2008); Instituţia coordonatoare: Academia de Studii Economice Bucureşti; Parteneri: U.N.Ap. „Carol I”, S.N.S.P.A., Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti, Universitatea Al. Ioan Cuza Iaşi, U.P. Bucureşti, U. Transilvania Braşov, Universitatea Maritimă Constanţa,  Asociaţia PROJECT MANAGEMENT România 
 4. Materiale complexe multifuncţionale cu structură nanometrică şi caracteristici controlate cu destinaţie specială NANOSTRUCT – Lt. col. prof. univ. dr. Ion ROCEANU (2006-2008); Instituţia coordonatoare: Centrul de Excelenţă în Materiale Speciale din Universitatea Politehnica Bucureşti; Parteneri: U.N.Ap. „Carol I”, Institutul de Cercetări Metalurgice Bucureşti, Academia Tehnică Militară 
 5. Sistem integrat de securitate bazat pe o platformă aeriană pentru protecţia zonelor critice – Lt. cdor. lect. univ. dr. ing. Laurenţiu POPESCU (2007-2009); Instituţia coordonatoare: S.C. I.N.A.V. S.A.; Parteneri: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, S.C. S.T.R.A.E.R.O. (Institutul pentru Calculul şi Experimentarea Structurilor Aero Astronautice) S.A. Bucureşti, A.C.T.T.M.( Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare) Clinceni - sistare finanţare 
 6. Sistem de supraveghere şi recunoaştere IMINT/UAV – Lt. cdor. lect. univ. dr. ing. Laurenţiu POPESCU (2007-2009); Instituţia coordonatoare: S.C. I.N.A.V. S.A.; Parteneri: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, S.A. I.N.C.A.S.(Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale) Bucureşti, S.C. COMPOZITE S.R.L. Braşov 
 7. Portal educaţional pentru învăţarea interactivă a limbilor străine din perspectiva cerinţelor de integrare în medii multiculturale – Lt. col. conf. univ. dr. Mihail ANTON (2007-2009); Instituţia coordonatoare: SIVECO; Parteneri: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, S.C. ALTFACTOR S.R.L. 
 8. Dimensiunile calitative ale managementului carierei ofiţerilor din armata României; optimizarea procesului de recrutare, instrumente suport pentru corelarea proceselor de selecţie, formare şi perfecţionare cu cerinţele pieţei  - Col. prof. univ. dr. Tudor BORCEA (2007-2009); Instituţia coordonatoare: Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu; Parteneri: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
 9. Sistem integrat pentru recunoaştere aeriană apropiată, lansat balistic şi paraşutat deasupra zonelor de risc - Prof. univ. dr. ing. Gavril MALOŞ (2008-2011); Instituţia coordonatoare: S.C. SEEKTRON S.R.L. Ploieşti; Parteneri: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”; S.C.ARCAD S.R.L.; S.C. COMFRAC S.R.L. 
 10. Cercetări interdisciplinare privind neuromarketing-ul şi comportamentul subiecţilor în raport cu branding-ul şi advertising-ul şi categoremele de satisfactori (CINEBRAX) - Prof. univ. dr. Constantin TEODORESCU (2008-2011); SETCO; Parteneri: Universitatea de Medicină şi Farmacie Bucureşti; S.C. MEDIX Co. S.R.L.; Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”; A.S.E.(Academia de Studii Economice) Bucureşti 
 11. Cercetări interdisciplinare pentru proiectarea strategiilor economico - financiare de acţiune în evenimentele de risc extrem, hazarde naturale şi accidente tehnologice (PROSTRACT) - Cercetător ştiinţific gradul I dr. Gheorghe VĂDUVA (2008-2011); Instituţia coordonatoare: Universitatea „Ştefan cel Mare Suceava”; Parteneri: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”; A.S.E. Bucureşti; Institutul Naţional de Economie; Universitatea Bucureşti 
 12. Sisteme de management integrat pentru protecţia economico-financiară a infrastructurii critice şi a personalului împotriva terorismului de orice natură (SMEFIP) - Cercetător ştiinţific gradul I dr. Gheorghe VĂDUVA (2008-2011); Instituţia coordonatoare: Universitatea „Ştefan cel Mare Suceava”; Parteneri: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”; A.S.E.(Academia de Studii Economice) Bucureşti; Institutul Naţional de Economie; Universitatea Bucureşti 
 13. Sistem pentru detecţia, clasificarea şi identificarea factorilor subacvatici locali generatori de riscuri de securitate (SECRIS) - Prof. univ. dr. Marius HANGANU (2008-2012); Instituţia coordonatoare: Centrul de Cercetări Ştiinţifice pentru Forţele Navale; Parteneri: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”; S.C. EEI Eltex S.R.L.; Direcţia Hidrografică Maritimă Constanţa, Agenţia Spaţială Română; S.C. Digital BIT S.R.L. 
 14. „GaLA – Game and Learning Alliance” Coordonator proiect: Col. prof. univ. dr.  Ion ROCEANU (2010-2014);  Instituţia coordonatoare – Universitatea din Genova
 15. „Law Enforcement Intelligence Learning Application – LEILA”,  Coordonator proiect: Col. conf. univ. dr.  Iulian MARTIN;  Instituţia coordonatoare – Gklompo Technologiki Pliroforiki Anonymi Etaireia - Grecia (2014-2016)
 16. „Mediu de dezvoltare şi Programă Analitică pentru implementarea de jocuri educaţionale”-Coordonator: Col. Daniel BELIGAN (2014-2016); Instituţia coordonatoare: Advanced Technology Systems SRL

   

 


 


LISTA PROIECTELOR FINANTATE PRIN FONDURI STRUCTURALE ÎN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”

 

A. UNAp coordonator


 1. Reţea Transnaţională de Management Integrat al Cercetării Doctorale şi Postdoctorale Inteligente în Domeniile “Ştiinţe Militare”, “Securitate şi Informaţii” şi “Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” - Program de Formare Continuă a Cercetătorilor de Elită –“ SmartSPODAS”(2014-2015); Coordonator: Col. prof. univ. Ion ROCEANU;  Instituţia coordonatoare: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 

 

B. UNAp partener

 

 1. Studii doctorale şi postoctorale Orizont 2020: Promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească;(2014-2015); Coordonator: Col. prof. univ. dr.  Gheorghe CALOPĂREANU; Instituţia coordonatoare: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". 

 


 

 

REGISTRU DE EVIDENTA A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE PROIECT MEDSCEN

- FISA DE EVIDENTA NR.1

- FISA DE EVIDENTA NR. 2

- FISA DE EVIDENTA NR. 3

 

REGISTRU DE EVIDENTA A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE PROIECT MOBNET

- FISE DE EVIDENTA 

 

REGISTRU DE EVIDENTA A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE PROIECT

Centrul pilot pentru scoala virtuala de consultanta manageriala pentru inteprinderi mici si mijlocii

 - FISE DE EVIDENTA 

 

REGISTRU DE EVIDENTA A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE PROIECT

CERCETARI PRIVIND EVOLUTIA TEHNOLOGICA, STRUCTURALA SI ACTIONALA A UNUI IPOTETIC ADVERSAR IN CONDITIILE SPECIFICE MEDIULUI OPERATIONAL CONTEMPORAN.

 - FISE DE EVIDENTA