Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"


 ANUNT


 


 INFORMAȚII GENERALE

Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, implementează proiectul „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN” (Cod SIPOCA/SMIS2014+ 16), cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

ANUNȚ privind selecția a 3 (trei) experți/universitate  Rezultat 2, Activitatea 2.5 în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN” (Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16) 

ANUNŢ PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI ÎN URMA VERIFICĂRII ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR GENERALE DE PARTICIPARE
privind selecția a 3 (trei) experți/universitate Rezultat 2, Activitatea 2.5 în cadrul proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice
în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN”
(Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16)  

ANUNŢ PRIVIND REZULTATELE EVALUĂRII DOSARELOR PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR SPECIFICE DE PARTICIPARE
privind selecția a 3 (trei) experți/universitate Rezultat 2, Activitatea 2.5 în cadrul proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN” (Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16) 

ANUNŢ PRIVIND REZULTATELE FINALE
privind selecția a 3 (trei) experți/universitate Rezultat 2, Activitatea 2.5 în cadrul proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN” (Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16) 


 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN