Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

  

Grup de lucru pentru armonizarea învățământului

în cadrul cursurilor de carieră destinate ofițerilor din Forțele Terestre!

 


 

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a organizat în perioada 24-25 noiembrie 2020, un grup de lucru pentru stabilirea unor detalii curriculare destinate continuității cunoștințelor și deprinderile vizate de cursurile de carieră, adresate ofițerilor din Forțele Terestre.

Scopul acestei activități a fost de armonizare a planurilor de învățământ și a programelor analitice pentru cursurile de carieră desfășurate în școlile de aplicație cu cele ale programelor universitate de masterat de conducere.

La discuțiile grupului de lucru au participat, alături de echipa de comandă a instituției noastre, comandantul Diviziei 2 „Getica”, comandantul Diviziei Multinaționale de Sud-Est, locțiitorul șefului Direcției instruire și doctrină, comandantul Școlii de instruire interarme a forțelor terestre „Mihai Viteazul” și reprezentanți ai Statului Major al Forțelor Terestre, Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Comandamentului Forțelor Întrunite și școlilor de aplicație.

 

 

 back 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN