Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Programe de admitere la studii universitare de licenta, masterat si cursuri

  


Programele de studii universitare, cu taxă, oferite de

 Universitatea Națională de Apărare "Carol I" 

 

 

 

 Licență

Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării

+ Securitate și apărare

+ Sisteme informaționale

 Masterat

+ Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării

+ Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor

+ Managementul programelor şi proiectelor

+ Protecţia infrastructurilor critice

+ Securitate și apărare

 

 Important 

- Ghid pentru înscrierea online la concursul de admitere la facultățile F.S.A la cursuri/programe postuniversitare prin intermediul platformei elearning ILIAS

- Ghid pentru înscrierea online la concursul de admitere la  F.C.S.M. la studii universitare de LICENȚĂ LOGISTICA, destinat formarii initiale a ofiterilor - valabil doar pentru candidatii inscrisi prin centrele militare, pentru M.Ap.N. si pentru candidatii selectionati de catre institutiile apartinand sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala.

- Ghid pentru înscrierea online la concursul de admitere la F.S.A. la studii universitare de LICENȚĂ, cu frecvență, prin intermediul platformei elearning ILIAS

- Ghid pentru înscrierea online la concursul de admitere la F.S.A și F.C.S.M la studii universitare de MASTER, cu frecvență, prin intermediul platformei elearning ILIAS

https://lms.adlunap.ro/register.php


 Date si documente necesare:

DOCUMENTUL CU "DATELE CARE SE SOLICITA TUTUROR CANDIDATILOR LA ADMITEREA IN INSTITUTIILE DE INVATAMANT SUPERIOR" SE COMPLETEAZA OBLIGATORIU LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE (LICENTA, MASTERAT, DOCTORAT) SI SE DEPUNE LA SECRETARIATUL COMISIEI DE ADMITERE, LA PREZENTAREA PENTRU CONCURS 

- Datele care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi (pentru toate ciclurile de studii universitare) 

- Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din statele terte UE in invatamantul de stat si particular acreditat din Romania 

- Anexe 

Punct de contact pentru ducerea la indeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 41/2016: serviciupublic@unap.ro

          

:: FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR (F.C.S.M.)

 

- PROGRAMA CONCURSULUI DE ADMITERE IN FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR DIN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE „Carol I” LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 

- PROGRAMA CONCURSULUI DE ADMITERE IN FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR DIN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE „Carol I” LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 


- VARIANTĂ DE SUBIECT LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, SPECIALIZAREA „LOGISTICĂ” 

- Model test limba engleza pentru admiterea la studii universitare de masterat  

:: FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE (F.S.A.)

 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE SECURITATE SI APĂRARE, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE SECURITATE SI APĂRARE, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021  

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 ------------------------------------

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA DE CĂTRE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE ”CAROL I”

A PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

(NIVELUL I SI NIVELUL II)

În urma vizitei de acreditare A.R.A.C.I.S., începând cu anul universitar 2019-2020, Universitatea Națională de Apărare ”CAROL I” a devenit instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică (nivelul I și nivelul II).

Programul de formare psihopedagogică este ofertat de către Departamentul Management militar și de pregătire a personalului didactic din Facultatea de securitate și apărare studenților înmatriculați în UNAp (cursuri la zi, licență și masterat), personalului militar și civil din sistemul național de apărare, siguranță și ordine publică (în regim postuniversitar, comasat) cât și altor doritori  interesați de a obține certificarea pentru profesia didactică. 

- METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE ”CAROL I”

- METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ ORGANIZATE DE CĂTRE DEPARTAMENTUL MANAGEMENT MILITAR ŞI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC

- PLANUL DE INVATAMANT PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE 30 DE CREDITE PENTRU NIVELUL I (INIŢIAL) DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - MONOSPECIALIZARE

- PLANUL DE INVATAMANT PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE 30 DE CREDITE PENTRU NIVELUL II (APROFUNDARE) DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - MONOSPECIALIZARE 

- PROGRAMA ANALITICĂ A PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVELUL I (INIŢIAL) DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - MONOSPECIALIZARE

- PROGRAMA ANALITICĂ A PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVELUL II (APROFUNDARE) DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - MONOSPECIALIZARE

:: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DISTRIBUIT AVANSAT LA DISTANŢĂ (D.I.D.A.D.)

 

- PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE ONLINE (DE NIVEL) ORGANIZATE DE DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DISTRIBUIT AVANSAT LA DISTANŢĂ DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

:: DEPARTAMENTUL REGIONAL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR ŞI OPERAŢII MULTINAŢIONALE (D.R.M.C.O.M.)

 

-    PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA CURSURILE CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN DEPARTAMENTUL REGIONAL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR ŞI OPERAŢII MULTINAŢIONALE DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 

:: CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ (C.P.C.M.D.E.F.S.A.)

 

- Situatia privind posibilităţile de pregătire a ofiţerilor, maiştrilor militari,subofiţerilor şi s.g.p. prin cursuri de carieră/specializare organizate de C.P.C.M.D.E.F.S.A. din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", în anul universitar 2020-2021 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA CURSURILE CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

- TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITEREA LA PROGRAMELE/CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ POSTUNIVERSITARĂ ȘI NONUNIVERSITARĂ A OFIȚERILOR, MAIȘTRILOR MILITARI ȘI SUBOFIȚERILOR, ÎN ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2020-2021 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA CURSURILE CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE  „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

:: CENTRUL DE LIMBI STRAINE (C.L.S.)

 

Planul cursurilor organizate la Centrul de limbi străine al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, în anul 2020

:: CENTRUL DE DREPT INTERNATIONAL UMANITAR

 

- PROGRAMA DE ADMITERE LA CURSUL PENTRU INSTRUCTORI ÎN DOMENIUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL UMANITAR DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

:: COLEGIUL NATIONAL DE APARARE

 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CARE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN CADRUL COLEGIULUI NAŢIONAL DE APĂRARE DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 


 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN