Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Admitere la studii universitare de licenta, masterat si cursuri

 


 Date si documente necesare:

 

DOCUMENTUL CU "DATELE CARE SE SOLICITA TUTUROR CANDIDATILOR LA ADMITEREA IN INSTITUTIILE DE INVATAMANT SUPERIOR" SE COMPLETEAZA OBLIGATORIU LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE (LICENTA, MASTERAT, DOCTORAT) SI SE DEPUNE LA SECRETARIATUL COMISIEI DE ADMITERE, LA PREZENTAREA PENTRU CONCURS 

- Datele care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi (pentru toate ciclurile de studii universitare) 

- Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din statele terte UE in invatamantul de stat si particular acreditat din Romania 

- Anexe 

- GRAFICUL - CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 

 Punct de contact pentru ducerea la indeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 41/2016: serviciupublic@unap.ro

          


 

:: FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR (F.C.S.M.)

 

- PROGRAMA CONCURSULUI DE ADMITERE IN FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR DIN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE „Carol I” LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021  

- VARIANTĂ DE SUBIECT LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, SPECIALIZAREA „LOGISTICĂ” 

 

- PROGRAMA CONCURSULUI DE ADMITERE IN FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR DIN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE „Carol I” LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

 

- Model test limba engleza pentru admiterea la studii universitare de masterat  

 


 

:: FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE (F.S.A.)

 

 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE SECURITATE SI APĂRARE, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE SECURITATE SI APĂRARE, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

- GRAFIC DE ADMITERE PROGRAME ANEXATE LICENTA MASTERAT

 

 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

 ----------------------------------------------

 

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA DE CĂTRE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE ”CAROL I”

PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

(NIVELUL I SI NIVELUL II)

În urma vizitei de acreditare A.R.A.C.I.S., începând cu anul universitar 2019-2020, Universitatea Națională de Apărare ”CAROL I” a devenit instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică (nivelul I și nivelul II).

Programul de formare psihopedagogică este ofertat de către Departamentul Management militar și de pregătire a personalului didactic din Facultatea de securitate și apărare studenților înmatriculați în UNAp (cursuri la zi, licență și masterat), personalului militar și civil din sistemul național de apărare, siguranță și ordine publică (în regim postuniversitar, comasat) cât și altor doritori  interesați de a obține certificarea pentru profesia didactică. 

- METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE ”CAROL I”

- METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ ORGANIZATE DE CĂTRE DEPARTAMENTUL MANAGEMENT MILITAR ŞI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC

- PLANUL DE INVATAMANT PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE 30 DE CREDITE PENTRU NIVELUL I (INIŢIAL) DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - MONOSPECIALIZARE

- PLANUL DE INVATAMANT PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE 30 DE CREDITE PENTRU NIVELUL II (APROFUNDARE) DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - MONOSPECIALIZARE 

- PROGRAMA ANALITICĂ A PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVELUL I (INIŢIAL) DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - MONOSPECIALIZARE

- PROGRAMA ANALITICĂ A PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVELUL II (APROFUNDARE) DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - MONOSPECIALIZARE

 

 


 

:: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DISTRIBUIT AVANSAT LA DISTANŢĂ (D.I.D.A.D.)

 

- PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE ONLINE (DE NIVEL) ORGANIZATE DE DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DISTRIBUIT AVANSAT LA DISTANŢĂ DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

 


 

:: DEPARTAMENTUL REGIONAL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR ŞI OPERAŢII MULTINAŢIONALE (D.R.M.C.O.M.)

 

- CONCURSURILOR DE ADMITERE LA CURSURILE CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN DEPARTAMENTUL REGIONAL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR ŞI OPERAŢII MULTINAŢIONALE DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

 


 

:: CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ (C.P.C.M.D.E.F.S.A.)

 

GHIDUL CANDIDATULUI LA ADMITERE PENTRU PENTRU CURSUL DE FORMARE A OFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE PE FILIERA INDRECTĂ, SPECIALITATEA EDUCAŢIE FIZICĂ MILITARĂ ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2019 – 2020, ÎN CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE APĂRARE „Carol I” 

METODOLOGIA PROPRIE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII PENTRU CURSUL DE FORMARE A OFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE PE FILIERA INDIRECTĂ, SPECIALITATEA EDUCAŢIE FIZICĂ MILITARĂ ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2019 – 2020, ÎN CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „Carol I” 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA CURSURILE CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE  „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

 


 

:: CENTRUL DE LIMBI STRAINE (C.L.S.)

 

Planul cursurilor organizate la Centrul de limbi străine al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, în anul 2020

 


 

:: Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare (DRESMARA)

 

- PROGRAMA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, CE SE VA ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE – BRAŞOV, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 

 

PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA CURSURILE CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE - BRAŞOV ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 


 

:: DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR (D.F.P.A.)

 

 - PROGRAMA ADMITERE la cursuri - Departamentului de formare profesională a adulţilor (D.F.P.A.)

 

 


 

 :: CENTRUL DE DREPT INTERNATIONAL UMANITAR

 

- PROGRAMA DE ADMITERE LA CURSUL PENTRU INSTRUCTORI ÎN DOMENIUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL UMANITAR DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 


 

 :: COLEGIUL NATIONAL DE APARARE

 

- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CARE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN CADRUL COLEGIULUI NAŢIONAL DE APĂRARE DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

 

 


 

Cautare

News

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate de presa

Anunturi