Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ

 

“Pentru a fi psiholog trebuie să fii atât de nefericit, încât să pricepi fericirea şi atât de rafinat, încât să poţi deveni oricând barbar; iar disperarea în care trăieşti să aibă totdeauna atâta ardoare, încât să nu ştii dacă trăieşti în pustiu sau în flăcări.”

Emil Cioran

 

 

 

COMPARTIMENTUL CUNOAŞTERE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ

 

Activitatea psihologului militar se desfăşoară în cadrul definit de  Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică si siguranţă natională a Colegiului Psihologilor din România, cu respetarea codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. Competenţele psihologului militar sunt următoarele :

- cunoaşterea şi asistenţa psihologică a personalului - avizarea psihologică a personalului în vederea desfăşurării activităţii ;

- analiza psihologică a activităţii;

- analiza şi prevenirea accidentelor de muncă în cooperare cu compartimentul Securitate şi Sănătate în Muncă(SSM);

- diagnoză şi intervenţie organizaţională; - cercetarea şi dezvoltarea metodologică în domeniul de competenţă Psihologul militar poate oferi în aria sa de competenţă servicii de psihodiagnostic, consiliere şi psihoterapie personalului angajat şi familiilor acestuia.

 

Aceste servicii sunt gratuite. Anual psihologii militari şi nu numai se întîlnesc pentru a dezbate teme de interes şi pentru utile schimburi de experienţă la Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată, PSIHOMIL aflat anul acesta la a opta ediţie. 

 

PSIHOLOGIA

 

Psihologia (din limba greacă: psyché = suflet, logos = stiintă) este stiinta care studiază comportamentul uman, inclusiv functiunile psihice si procesele mentale ca inteligenta, memoria, perceptia, precum si experien?ele interioare si subiective cum sunt sentimentele, sperantele si motivarea, procese fie constiente, fie inconstiente. De la înfiintarea primului laborator experimental de psihologie de către Wilhelm Wundt în 1879 la Universitatea din Lipsca (Leipzig), psihologia s-a separat treptat de filozofie, din care provenea, pentru a deveni o specialitate de sine stătătoare cu o serie de directii si subspecialităti, care dispun doar în parte de un limbaj comun. Anii care au urmat au înregistrat o dezvoltare rapidă a diverselor specialităţi asfel că astăzi în American Psychological Association (APA) sunt menţionale 56 de subdiviziuni. Încă de la apariţia ei psihologia a fost o disciplină controversată însă slujitorilor săi le rămâne datoria de a o aşeza pe locul meritat alături de ingineria genetică şi technologiile IT , ca “ştiinţă a mileniului III”

 

Societăti si Institute de Psihologie în România


AsociatiaPsihologilor din România

Asociatia de Psihologie Aplicată în Domeniul Securităti Nationale din România

- Societatea Română de Psihanaliză

FederatiaRomână de Psihoterapie

- Asociaţia de consiliere şi psihoterapie psihanalitică - Bucureşti

 

Link-uri  utile :

www.copsi.ro

psihologiasecuritatii.wordpress.com

www.apa.org/about/division/div19.aspx

www.edituratrei.ro 

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN