Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Editura UNAp

 

    

Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” s-a impus prin înalta ţinută academică a apariţiilor sale dedicate învăţământului şi cercetării ştiinţifice. Unul dintre principiile activităţii a fost reprezentat, încă de la început, de orientarea permanentă către cadrele didactice şi către comunitatea oamenilor de ştiinţă, cu scopul creşterii vizibilităţii cercetării româneşti în ţară şi în lume.

Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” desfăşoară o activitate de promovare a culturii militare scrise, fiind prezentă cu expoziţii de carte la cele mai importante manifestări naţionale în acest domeniu şi cu ocazia unor acțiuni militare cu caracter științific (Salonul de carte „Polemos”, Salonul de carte juridică, poliţistă şi civică al MAI, Târgul Internaţional de carte „Gaudeamus”). Cărţile publicate la Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” se adresează studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor, profesorilor universitari; cu toţii regăsesc în paginile acestora aspecte din domeniile ştiinţei militare, sociologie şi psihologie militară, economie şi logistică militară, management militar, istorie militară, geopolitică, drept şi legislaţie militară, comunicare şi relaţii publice. Fiecare titlu aduce informaţii de actualitate, semnificative şi necesare în pregătirea profesională – iniţială sau continuă –, constituind un mijloc de informare, dar şi un suport pentru formarea unui bun nivel de cunoştinţe de cultură generală şi de specialitate. Prin aceste acţiuni, s-a realizat o creştere a prestigiului şi vizibilităţii atât a Editurii, cât şi a instituţiei militare.

Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este o interfață între cei ce pot contribui la istoria cunoaşterii prin rezultatele muncii didactice şi de cercetare, şi beneficiarii acestor rezultate (cercetători, studenţi, structuri organizaţionale din afara universităţii). Vocaţia internaţională a Universităţii este susținută adecvat de către Editură prin construcţia unei imagini pozitive în plan ştiinţific, naţional şi internațional.

 

Editura U.N.Ap. "Carol I" desfasoara o activitate de promovare a culturii militare scrise, fiind prezenta cu expozitii de carte la cele mai importante manifestari nationale in acest domeniu, precum si cu ocazia unor actiuni militare cu caracter stiintific.

 

 

 


 

 

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN