Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Sectia Management Educational


 

Secția management educațional este structura organizatorică de bază, aflată în coordonarea prorectorului pentru învăţământ, care asigură managementul procesului educațional la nivel universitar.


Atribuții:

- realizează întreaga activitate de planificare, organizare, decizie, coordonare și de control și evaluare a procesului educațional la nivel universitar;

- organizează punerea în aplicare a politicilor și a strategiilor universitare, pe linia calității educației;

- asigură elaborarea documentelor instituționale și a metodologiilor necesare derulării învățământului, cu respectarea legislației în vigoare și a standardelor universitare naționale și specifice;

- asigură corelarea finalității procesului educațional din universitate cu cerințele beneficiarului principal – Ministerul Apărării Naționale -și cu cele ale pieței muncii;

- monitorizează nivelul de înțelegere și de aplicare, la nivelul structurilor de învățământ, a normelor interne referitoare la calitatea procesului educațional;

- planifică activitățile de învățământ și de pregătire a personalului universității;

- eliberează acte de studii și duplicate, în condițiile legii;

- prezintă propuneri referitoare la îmbunătățirea procesului educațional.

 

 

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici