Banner Banner Banner

CARTA UNIVERSITATII NATIONALE DE APARARE "CAROL I"

 

       CUPRINDE:

  • Dispoziţii generale;
  • Misiunea şi strategia educaţională;
  • Organizarea Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I";
  • Conducerea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice universitare:
  • Secţiunea 1 - Dispoziţii comune;
  • Secţiunea a 2-a - Structuri de conducere;
  • Secţiunea a 3-a - Funcţii de conducere;
  • Secţiunea a 4-a - Alegerea structurilor şi a funcţiilor de conducere, din domeniul învăţământului şi al cercetării ştiinţifice.
  • Organizarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice universitare;
  • Managementul administrativ;
  • Autonomia universitară;
  • Evaluarea (autoevaluarea) universitară;
  • Evaluarea finală şi atestarea studiilor;
  • Comunitatea universitară;
  • Ofiţerii-studenţi şi cursanţi;
  • Modificarea Cartei.

Pentru vizualizare integrală: Carta