Banner Banner Banner

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE (C.L.S.)

 

    

Centrul de limbi străine este structura de învățământ din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” specializată în organizarea și desfășurarea programelor de formare în domeniul limbilor engleză, franceză, germană, rusă, arabă, turcă, chineză și română, prin cursuri intensive, non-intensive și on-line pentru toate nivelurile lingvistice (familiarizare, preintermediar, intermediar, postintermediar și avansat).

 

Obiectivul principal al cursurilor desfășurate în cadrul Centrului de limbi străine îl constituie formarea, dezvoltarea și menținerea deprinderilor de comunicare în limbile menționate mai sus, vizând următoarele abilități:

 

 - înțelegerea unui mesaj/discurs ascultat;

 - comunicarea verbală pe diverse teme;

 - înțelegerea unui mesaj/discurs scris;

 - comunicarea în scris pe teme variate.

 

Selectarea și structurarea conținutului cursurilor, precum și stabilirea strategiilor didactice au în vedere particularitățile specifice educației adulților. Fiecare curs este proiectat în acord cu obiectivele generale și specifice prevăzute în ,,Programa-cadru pentru programele de formare în domeniul limbilor străine, în Ministerul Apărării Naționale”.

Programele de formare în domeniul limbilor străine se adresează, în principal, personalului militar și civil în activitate din Ministerul Apărării Naționale, dar și din alte structuri aparținând sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională.

De asemenea, Centrul de limbi străine din cadrul Universității Naționale de Apărare ,,Carol I” oferă contracost cursuri de învățare a limbilor străine și persoanelor juridice și fizice din mediul civil.