Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Documente organizatorice

 


 

DOCUMENTE ORGANIZATORICE PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

ÎN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE  APĂRARE ”CAROL I”

 

 

 

- Strategia de cercetare stiintifica a Universitatii Naţionale de Apărare "Carol I" in perioada 2016 - 2020 

- Regulamentul cercetarii stiintifice in Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Ştiinţific al Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"

 

 

* Aceste documente sunt discutate in Consiliul Stiintific si aprobate de Senatul U.N.Ap "Carol I".

 

 

 

 

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici