Banner Banner Banner

D.O.I.S.S.S. - Cursuri


Programe de studii

1. Studii universitare de master în specialităţile:

 • Securitate naţională şi comunicare publică (1,5 ani);
 • Securitate şi apărare (2 ani);
 • Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor (2 ani);
 • NATO senior master course (2 ani);
 • Managementul crizelor  şi operaţii multinaţionale (2 ani);
 • Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării (2 ani);

      Durata: 4 semestre (2 ani).

Se organizează serii de pregătire anuale în funcţie de cifra de şcolarizare aprobată.

În anul universitar 2011- 2012 se derulează studii universitare de master în specialităţile:

 • Securitate şi apărare;
 • Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor.

2. Cursuri postuniversitare de conducere (de carieră - pentru ocuparea unor funcţii cu atribuţii de conducere şi înaintarea în gradul de general de brigadă sau echivalent):

  Curs postuniversitar de perfecţionare în conducere strategica:

 • Participă: ofiţeri cu gradul minim de colonel (similar).
 • Durata: 6 luni.
 • Se organizează o serie de pregătire anual, cu 1-2 grupe de câte 12 ofiţeri.  

3. Cursuri postuniversitare de conducere (de carieră - pentru ocuparea unor funcţii cu atribuţii de conducere şi înaintarea în gradul de colonel sau echivalent):

Participa: ofiţeri cu gradul de locotenent-colonel (similar).

 • Durata: 3-4 luni.
 • Se organizează 1-2 serii de pregătire anual, cu 1-2 grupe de câte 10-14 ofiţeri.
 • Tipuri de cursuri:
 • curs postuniversitar de perfecţionare în conducere Forţe Terestre;
 • curs postuniversitar de perfecţionare în conducere Forţe Aeriene;
 • curs postuniversitar de perfecţionare în conducere Forţe Navale;
 • curs postuniversitar de perfecţionare în conducere logistică;
 • curs postuniversitar de perfecţionare în conducere economico-financiară;
 • curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul conducerii mobilizării;
 • curs postuniversitar de perfecţionare în diplomaţia apărării.

4. Cursuri postuniversitare de perfecţionare/specializare (de nivel):

 • Participă: ofiţeri cu studii superioare.
 • Durata: 2-4 luni.
 • Se organizează o serie de pregătire anual, cu o grupă de cate 10-15 ofiţeri.
 • Tipuri de cursuri:
 • curs postuniversitar de perfecţionare în comunicare si relaţii publice;
 • curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul mobilizării;
 • curs postuniversitar de perfecţionare în audit public intern;
 • curs postuniversitar de perfecţionare în sisteme C4I - (zi);
 • curs postuniversitar de perfecţionare în sisteme C4I - (IDD).

5. Cursuri de perfecţionare / specializare (de nivel):

 • Participă: ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri;
 • Durata: 1-2 săptămâni
 • Se organizează 1-3 serii de pregătire anual, cu 1 grupă  de cate 8-15 cursanţi.
 • Tipuri de cursuri:  

                   - curs de pregătire a operatorilor  LOGREP
                   - curs de pregătire a operatorilor  ACROSS

 

Cursurile care se desfăşoară la Departamentul operaţii întrunite, studii strategice şi de securitate în anul universitar 2011 - 2012:

 • Curs postuniversitar de perfecţionare în informare si relaţii publice(17.10.2011 - 17.02.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul conducerii mobilizării  (17.10.2011 - 17.02.2012);
 • Curs de pregătire a operatorilor LOGREP - seria I (13.02 - 21.02.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică - (nivel JOINT) ,(09.01 - 13.07.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în audit public intern (09.01 - 17.02.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în managementul lanţului de aprovizionare - distribuţie în sistemul logistic (10.01 - 18.02.2011);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în sisteme C4 I ID (30.01 - 13.07.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în conducere-Forţe Terestre (12.03 - 13.07.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în conducere-Forţe Aeriene (12.03 - 13.07.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în conducere- Forţe Navale (12.03 - 13.07.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în conducere logistică (12.03 - 13.07.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în conducere economico-financiară (12.03 - 13.07.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul mobilizării (12.03 - 13.07.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în sisteme C4 I (12.03 - 13.07.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în comunicare pe timpul operaţiilor (INFOOPS, PSZOPS, MEDIAOPS şi CIMIC) (12.03 - 13.07.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în asistenţă religioasă (12.03.13.07.2012);
 • Curs postuniversitar de perfecţionare în diplomaţia apărării (17.10.2011- 17.02.2012)

 

Continutul predarii:

1. Pregătire teoretica:

 • conferinţe;
 • dezbateri;
 • referate.

2. Pregătire practica:

 • aplicaţii.

3. Cercetare ştiinţifică:

 • sesiuni de comunicări ştiinţifice;
 • scenarii operative si strategice;

4. Studii de cercetare - documentare la:

 • organe ale conducerii politico-militare;
 • organe cu atribuţii in domeniul securităţii si apărării;
 • categorii de forte ale armatei si unităţi reprezentative ale acestora.

5. Finalizarea cursurilor:

 • susţinerea unui examen de certificare;
 • acordarea unui CERTIFICAT DE ATESTARE  A COMPETENTELOR PROFESIONALE SPECIFICE PROGRAMULUI.


Structura programelor de pregătire:

 • Discipline fundamentale (obligatorii, opţionale, facultative, până la 20%);
 • Discipline de profil si specialitate (obligatorii, opţionale, facultative, până la 70%):
 • Discipline complementare (obligatorii, opţionale, facultative, până la 10%);

                             *disciplinele facultative se desfăşoară în afara ritmului săptămânal.