Banner Banner Banner

CUVÂNTUL COMANDANTULUI ( RECTORULUI )

 

 

 

Cuvantul comandantului (rectorului)CUVÂNTUL COMANDANTULUI (RECTORULUI) CU PRILEJUL FESTIVITĂȚII DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 121 A UNIVERSITĂȚII NAȚIONALE DE APĂRARE „CAROL I”

 

Festivitatea de absolvire a Promoției 121 a Universității Naționale de Apărare „Carol I” reprezintă un eveniment deosebit de important și plin de emoție pentru întreaga comunitate a instituției noastre.


Astăzi, la 129 de ani de când și-a deschis porțile spre formare și cunoaștere, Universitatea Națională de Apărare „Carol I” continuă să reprezinte un model instituțional și profesional, fiind parte din Spațiul European al Învățământului Superior, cu „Grad de încredere ridicat”, calificativ acordat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, pentru perioada 2015-2020.

În prezent, învățământul superior militar românesc asigură resursa umană pregătită să acționeze atât împotriva amenințărilor convenționale, cât și a celor asimetrice, independent sau în cadrul NATO, în conformitate cu Strategia de transformare a Armatei României. În acest context, țin să subliniez că universitatea noastră și-a adaptat planurile și programele de învățământ și a urmărit pregătirea continuă a cadrelor didactice pentru a corespunde, atât nevoilor beneficiarului principal – Ministerul Apărării Naționale, cât și ale celorlalți beneficiari, având ca prioritate permanentă calitatea educației.

Pe parcursul anului universitar 2017 – 2018, peste 2000 de studenți și cursanți au fost pregătiți în cadrul universității noastre prin programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat, precum și prin programe postuniversitare și cursuri de specializare.

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” este unica instituție de învățământ superior militar care desfășoară studii universitare de masterat destinate formării comandanților și ofițerilor de stat major.

Pe lângă programele de studii existente deja la forma de învățământ cu frecvență, la nivelul Facultății de comandă și stat major s-au desfășurat, începând cu anul universitar 2017-2018, programele de studii universitare de masterat Conducere interarme–forțe terestre,  forțe aeriene, forțe navale, Management logistic și Management economico–financiar, la forma de învățământ cu frecvență redusă în domeniul Științe militare.

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a introdus, de asemenea, începând cu anul universitar 2017-2018, un nou program de studii universitare de masterat–Conducere comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică, program organizat de Facultatea de securitate și apărare, în domeniul Informații și securitate națională, luând în calcul actualele provocări la adresa securității Alianței Nord Atlantice.

În acest an, universitatea asigură prima promoție de ofițeri ai programului de studii universitare de licență Logistică.

Începând cu anul universitar următor, instituția noastră va organiza noi programe de studii universitare, capabile să acopere întreaga plajă de cunoaștere în concordanță cu cerințele actuale.

În contextul obiectivelor asumate de către România în cadrul Alianței Nord Atlantice și în concordanță cu prevederilor Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019 în ceea ce privește consolidarea dimensiunii de informații pentru apărare, instituția noastră a pregătit și va desfășura începând cu anul viitor, un nou program de studii universitare de masterat Conducere – Informații pentru apărare.

Activitatea de cercetare științifică este și va rămâne o prioritate, atât prin prisma necesității de folosire în procesul de învățământ a celor mai noi și relevante rezultate din domeniile de interes, cât și din perspectiva afirmării instituției ca un centru de excelență în plan național și internațional.

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” desfășoară, în continuare, programe de cooperare, pe linie de învățământ și cercetare cu universități similare din străinătate prin organizarea de programe de studii comune cu recunoaștere universitară reciprocă, inclusiv crearea și punerea în aplicare a mobilităților studențești și profesorale în cadrul programului ERASMUS+.

Dragi camarazi absolvenți, sunteți parte din Promoția „Centenarul Marii Uniri”, un moment memorabil al istoriei țării noastre, realizat cu sacrificiul întregului popor român în anii grei de război și, mai ales, cu jertfa soldaților pe câmpul de luptă. Centenarul Marii Uniri exprimă valorile naționale într-un moment de reamintire a faptelor celor care au pus interesul național mai presus de viața și de libertatea lor, pentru afirmarea identității naționale.

Trebuie să vă asumați cu hotărâre contribuția activă la păstrarea și consolidarea moștenirii generației Marii Uniri și să aspirați mereu spre vârful piramidei cunoașterii. Citind numele celor care simbolizează jertfa Școlii Superioare de Război, printre aceștia se numără comandanți de corp de armată, divizie, regiment, batalion și companie, eroi care au scris file de istorie nepieritoare pentru cauza poporului român – eliberarea de sub dominație străină și făurirea statului național unitar român.

Dragi absolvenți, am convingerea că activitatea pe care o veți desfășura  în structurile Ministerului Apărării Naționale, în misiuni internaționale sau comandamentele Alianței Nord Atlantice, va aduce cinste instituției în care v-ați pregătit. Sunteți obligați la performanță, sunteți vectori de imagine ai învățământului superior militar românesc. Drumul pe care l-ați ales impune standarde ridicate, performanță și maturitate. Păstrați-vă energia și tenacitatea pentru a aduce, în continuare, plusvaloare Armatei României.

În încheiere, doresc să mulțumesc cadrelor didactice implicate în procesul educațional, care și-au îndeplinit misiunea cu profesionalism, creând suportul necesar implementării standardelor din modelul absolventului.

Vă doresc tuturor succes și împliniri în activitatea pe care o veți desfășura și nu uitați niciodată: “LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT!”