Banner Banner Banner

CUVÂNTUL COMANDANTULUI ( RECTORULUI )

 

 

 

CUVÂNTUL COMANDANTULUI CU PRILEJUL

FESTIVITATĂȚII DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 119 „ANDREI MUREȘANU - 200”

 

Festivitatea de absolvire a Promoţiei 119 a universităţii şi a celei de-a XXVII-a serii a Cursului postuniversitar “Probleme actuale ale securităţii naţionale” a Colegiului Naţional de Apărare reprezintă un eveniment deosebit de important în viaţa şi activitatea Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”.

Îmi face o deosebită plăcere să mă adresez absolvenţilor promoţiei care poartă cu onoare numele „Andrei Mureșanu”, poet de factură romantică, ziarist, traducător, un adevărat tribun al epocii marcate de Revoluția de la 1848.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” împlineşte anul acesta 127 de ani de tradiţii, existenţă şi evoluţie universitară, parcurs în urma căruia ne bucurăm de respect şi apreciere academică, în plan intern şi internaţional.

Instituția noastră a fost evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, obținând calificativul „Grad de încredere ridicat”, pentru perioada 2015-2020.

Având ca prioritate permanentă calitatea educaţiei, universitatea noastră şi-a adaptat planurile şi programele de învăţământ şi a urmărit pregătirea continuă a cadrelor didactice pentru a corespunde atât cerinţelor beneficiarului principal–Ministerul Apărării Naţionale, cât şi ale celorlalţi beneficiari. De asemenea, Planul cu principalele activităţi a fost elaborat în concordanţă cu cel al Statului Major General şi cu cele ale categoriilor de forţe ale armatei, astfel încât studenţii să poată participa la exerciţii desfăşurate de către aceste structuri.

Aprecierile pozitive ale înalţilor reprezentanţi ai Alianţei Nord Atlantice şi Uniunii Europene la adresa nivelului de instruire a militarilor români participanţi la misiuni în comandamentele internaţionale sau în teatrele de operaţii, reprezintă, implicit, o recunoaştere a calităţii şi nivelului înalt de pregătire a absolvenţilor Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”.

România, prin intermediul universităţii noastre, a fost declarată în anul 2015, de către experţi ai NATO, Naţiune Lider pentru învăţământul academic în Republica Moldova, în cadrul Programului DEEP al NATO (Defence Education Enhacement Programme) de dezvoltare şi reformare a instituţiilor de învăţământ şi a învăţământului militar din Asia Centrală, Caucaz, Georgia şi Republica Moldova.

Universitatea noastră, alături de cele patru instituţii de învăţământ superior din Ministerul Apărării Naţionale, este parte a Consorţiului universitar al instituţiilor de învăţământ superior militar., ceea ce reprezintă un salt calitativ în educaţia şi cercetarea ştiinţifică în plan naţional şi internaţional.

Doresc, cu acest prilej, să aduc mulţumiri celor implicaţi în pregătirea studenţilor, masteranzilor şi cursanţilor, care şi-au îndeplinit misiunea cu cinste şi profesionalism, creând suportul educaţional pentru implementarea standardelor cuprinse în modelul absolventului.

Dragi absolvenţi, am convingerea fermă că onoarea de a face parte din Promoţia „Andrei Mureșanu – 200” vă va obliga, ca în activitatea dumneavoastră viitoare, în structurile Ministerului Apărării Naţionale, în misiuni internaţionale sau comandamentele Alianţei Nord Atlantice, să faceţi cinste instituţiei în care v-aţi pregătit, Armata României. Priviţi cu speranţă către viitor şi păstraţi întotdeauna în minte faptul că aveţi o valoroasă tradiţie militară, care obligă la performanţă.

Vă doresc succes şi noi împliniri în activitatea pe care o veţi desfăşura şi nu uitaţi niciodată: “Labor Improbus Omnia Vincit!”