Banner Banner Banner

Departamentul pentru Formare Profesionala a Adultilor (D.F.P.A.)

 

 

Sistemul legislativ din România a suferit schimbări profunde, astfel Ministerul Apărării Naţionale a încercat să ţină pasul cu schimbările dramatice survenite pe plan economic, social şi legislativ.

Calitatea managementului securităţii organizaţionale depinde în cea mai mare măsură de profesionalizarea responsabililor în domeniile apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, metrologie legală.

În acest context, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” , ca furnizor de formare profesională autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (fosta CNFPA), a demarat un program de studii cu următoarelor cursuri:

 

 

Cursurile sunt planificate pentru anul universitar 2017 – 2018 iar prin absolvirea acestora se va obţine un certificat recunoscut pe plan naţional corespunzător Clasificării Ocupaţiilor din România.

Cursurile sunt adresate atât sistemului naţional de apărare cât şi mediului civil.

 

Pentru înscriere şi informaţii suplimentare:

Toma Valentin

  • telefon: 004-021.319.57.64, int. 223; star: 1005/223, mobil: 0722.304.298
  • fax: 004-021.319.57.64