Banner Banner Banner

Documente Organizatorice

 

 

DOCUMENTE ORGANIZATORICE PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

ÎN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE  APĂRARE ”CAROL I” 

- Strategia de cercetare stiintifica a Universitatii Naţionale de Apărare "Carol I" in perioada 2016 - 2020 

- Regulamentul cercetarii stiintifice in Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Ştiinţific al Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"


 

 

* Aceste documente sunt discutate in Consiliul Stiintific si aprobate de Senatul U.N.Ap "Carol I".