Banner Banner Banner


Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” evaluată de Asociaţia Universităţilor Europene 

 

 

 

 

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” a fost evaluată de o echipă de experţi EUA in cadrul proiectului "Performanţă in cercetare, performanţă în predare - Calitate, diversitate şi inovare în universităţile din România".

 • Raport evaluare
 • Prima vizită: 27-29.11.2012
 • A doua vizită: 18-21.02.2013
 • Echipa de evaluare
  • Jean-Louis Vanherweghem (Belgia) - Preşedinte
  • David M. Vincent (Anglia)
  • Nadja Kiiskinen (Finlanda)
  • Dorthe G.A. Hartmann (Germania) - Coordonator echipă
 • Raportul de autoevaluare
 • Grupul de autoevaluare
  • Prof.univ.dr. Vasile BUCINSCHI, prorector pentru învăţământ;
  • Prof.univ.dr. Ion ROCEANU, prorector pentru cercetarea ştiinţifică;
  • Conf.univ. dr. Laurenţiu DUŢESCU, şef Secţie management educaţional;
  • Prof.univ. dr. Sorin PÂNZARIU, director al Şcolii doctorale;
  • Prof.univ. dr. Daniel DUMITRU, decan al Facultăţii de comandă şi stat major;
  • Prof.univ. dr. Ion CHIORCEA, prodecan pentru cercetarea ştiinţifică al Facultăţii de comandă şi stat major;
  • Conf.univ. dr. Constantin POPESCU, director al Departamentului operaţii întrunite, studii strategice şi de securitate;
  • Conf. univ. dr. Mihail ANTON, şef comisie didactică Ştiinţe ale educaţiei, Departamentul de management militar şi de pregătire a personalului didactic;
  • Conf.univ.dr. Cezar VASILESCU, director Şcoală postuniversitară, Departamentul regional de studii pentru managementul rersurselor de apărare;
  • Conf.univ.dr. Luiza KRAFT, director al Departamentuluide limbi străine;
  • Lect.univ.dr. Alexandru STOICA, şef Birou asigurarea calităţii procesului educaţional şi armonizare legislativă;
  • Octavian CHIRIAC, expert Birou relaţii internaţionale.
 • Legaturi utile