Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

 • UNAp
 • UNAp 2
 • UNAp 18
 • UNAp 11
 • UNAp 9
 • UNAp 4
 • UNAp 9
 • UNAp 5
 • UNAp 3
 • UNAp 6
 • UNAp 8
 • UNAp 7
 • UNAp 10

 

 

Numele si prenumele: Daniel DUMITRU

Gradul si funcţia actuală: colonel, locţiitorul comandantului Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”

Titlul didactic: profesor universitar

Data naşterii: 01 iulie 1964

  


 

 

STUDII: 

 

2005–2006: Curs de perfecţionare, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti;

2001–2005: Studii universitare de lungă durată, Facultatea Matematică-Informatică, Universitatea Hyperion;

2003–Curs intensiv de limba engleză, Centrul Principal de Limbi Străine - Academia de Înalte Studii Militare;

2000–Doctor în ştiinţe militare, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti;

1997–Curs de instruire asistată de calculator, Centrul de Cercetări Psihopedagogice şi de Perfecţionare a Personalului din învăţământul militar;

1993–1995: Facultatea Interarme, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti;

1991–Curs perfecţionare comandanţi baterii rachete operativ–tactice, Centrul de instrucţie a artileriei Ploieşti;

1987–1988: Curs de specializare la Centrul de instrucţie a artileriei, Ploieşti;

1984–1987: Şcoala militară de ofiţeri activi de artilerie şi rachete “Ioan Vodă”, Sibiu ;

1978–1982: Studii liceale, Liceul Industrial nr. 4 Târgovişte;

  

FUNCŢII ÎNDEPLINITE:

 

1987–1988 : Şef echipaj depozitare şi transport rachete tactice la bateria transport rachete, U.M. 01536 Ploieşti;

1988–1993: Şef echipaj verificare şi asamblare componente de luptă, la bateria tehnică rachete operativ-tactice, U.M. 01536 Ploieşti;

01.10.1993–31.07.1995: Ofiţer-student, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti;

01.08.1995–30.11.1996: Şef de stat major la locţiitorul comandantului şi  şef al artileriei brigăzii, U.M. 01347 Basarabi;

30.11.1996–01.10.2003: Lector universitar /şef lucrări, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti;

01.10.2003–01.10.2005: Conferenţiar universitar şi şef comisie didactică, Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti;

01.10.2005–01.12.2006: Profesor universitar şi şef comisie didactică, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;

2006–2012 : Prodecan pentru cercetare ştiinţifică la Facultatea de Comandă şi Stat Major, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - (Profesor universitar conducator de doctorat  în domeniul Securitate naţională din anul 2008);

2012–2014: Decan al Facultăţii de comandă şi stat major, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;

2015–2016: Prorector pentru învăţământ, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;

2016- : Locţiitorul comandantului, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;

 

DECORAŢII:

 

Semnul onorific „În Serviciul Armatei” pentru 15 ani de activitate în Armată – 30.10.2002;

Medalia „Meritul pentru Învăţământ” clasa I – 10.12.2004;

Emblema de merit „Ştiinţa Militară” clasa I – 22.10.2007;

Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate – 30.11.2007;

Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate – 10.09.2012.

 

STARE CIVILĂ: Este căsătorit şi are doi copii.

 


 


   MApN