Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

 • UNAp
 • UNAp 2
 • UNAp 18
 • UNAp 11
 • UNAp 9
 • UNAp 4
 • UNAp 9
 • UNAp 5
 • UNAp 3
 • UNAp 6
 • UNAp 8
 • UNAp 7
 • UNAp 10

 

 

Numele si prenumele: Valentin DRAGOMIRESCU

Gradul si functia actuala: colonel, Prorector pentru activitati educationale

Titlul didactic: profesor universitar

Data naşterii: 21 septembrie 1966

 


 

 

STUDII: 

 

30.04.2012 – 27.07.2012: Curs postuniversitar de perfecţionare: Conducerea activităţilor din domeniul informaţii pentru apărare, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;

01.10.2003 – 12.07.2007: Studii universitare de doctorat, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;

10.04.2006 – 30.06.2006: Curs postuniversitar de perfecţionare: Operaţii speciale şi combaterea terorismului, Colegiul de Management al Crizelor şi Operaţii Multinaţionale, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;

05.04.2004 – 25.06.2004: Curs intensiv de perfecţionare în cunoaşterea limbii engleze, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti;

03.11.2003 – 22.07.2004: Curs postuniversitar de perfecţionare modular – psihopedagogie, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de psihologie şi ştiinţele educaţiei, Universitatea Bucureşti;

02.04.2001 – 29.06. 2001: Curs intensiv de perfecţionare în cunoaşterea limbii engleze, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti;

01.10.2001 – 31.07.2003: Facultatea Interarme/Ştiinţe militare/Conducere interarme forţe terestre, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti;

03.01.1996 – 29.03.1996: Curs de perfecţionare, Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Infanterie şi Tancuri, Făgăraş;

1985 –1988: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu;

1981 – 1985: Studii liceale, Liceul Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova;

  

FUNCŢII ÎNDEPLINITE:

01.08.1988 – 01.04.1995: Comandant pluton infanterie, UM 01047, Craiova;

01.04.1995 – 01.10.1999: Comandant pluton cercetare, UM 01528, Craiova;

01.10.1999 – 01.10.2001: Comandant companie infanterie, UM 01266, Craiova;

01.10.2001 – 01.08.2003: Ofiţer – student, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti;

31.07.2003 –  01.03.2005: Instructor şef, Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti;

01.03.2005 – 01.08.2008: Lector universitar / şef lucrări, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;

01.08.2008 – 01.10.2014: Conferenţiar universitar şi şef comisie didactică, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;

01.10.2014 – 01.02.2015: Director departament forţe terestre, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;

2015 – 2016: Decan Facultatea de comandă şi stat major, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;

2016-2017: Prorector pentru cercetare stiintifica, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti;


PREMII ŞI DECORAŢII:

 

- Premiul „Locotenent colonel Mircea Tomescu”, locul I, acordat de Revista Gândirea Militară Românească pentru lucrarea „Conducerea acţiunilor militare în războiul modern”, 15 februarie 2008;

- Emblema de Merit „Ştiinţă Militară”, clasa I, acordat de Ministrul Apărării pentru elaborarea unor lucrări de valoare fundamentală în domeniul cercetării şi reglementării activităţii sistemului militar, 25 octombrie 2008;

- Diplomă de Excelenţă, acordată de rectorul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” în semn de înaltă preţuire pentru contribuţia remarcabilă la ridicarea prestigiului instituţiei, 2010;

- Blazonul distincţiei militare cu denumirea onorifică „Omul anului 2010”, premiul al II–lea, acordat de Şeful Statului Major General la Secţiunea a 6–a „Învăţământ, ştiinţă şi artă militară”, 01 februarie 2011.

 

STARE CIVILĂ: Căsătorit, un copil

 


 


   MApN