Banner Banner Banner

 


Conferinţa ştiinţifică internaţională

Strategii XXI. Tehnologii–aplicaţii militare, simulare şi resurse la UNAp “Carol I”

 

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" a găzduit în perioada 13-14 noiembrie 2014, Conferinţa ştiinţifică internaţională "Strategii XXI. Tehnologii – aplicaţii militare, simulare şi resurse", desfăşurată sub patronajul Facultăţii de comandă şi stat major şi al Şcolii Doctorale.

Manifestarea a avut ca obiective principale diseminarea în cadrul comunităţii academice a rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate de către participanţi, precum şi stabilirea/consolidarea unor parteneriate cu instituţii de învăţământ şi cercetare, militare şi civile, din ţară sau străinătate.

În cadrul ceremoniei de deschidere au luat cuvântul: comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I”, locţiitorul şefului Statului Major General, generalul-maior Nicolae Ionel Ciucă, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Tereste, generalul-maior Ion Ungureanu, şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiral Alexandru Mîrşu, prorectorul pentru cercetare ştiinţifică prof.univ.dr. Ion Roceanu, prodecanul pentru cercetare ştiinţifică al Facultăţii de comandă şi stat major, comandor prof. univ. dr. Ion Chiorcea, directorul pentru proiecte strategice al SC TeamNet International SA, Radu Bogdan Nedelcu, reprezentanta Airbus C&D, Camille Deniau Roulstone, directorul Şcolii doctorale, col. Prof.univ.dr. Sorin Pânzariu.

Manifestarea ştiinţifică organizată anual de Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I” a adus în atenţia comunităţii academice teme provocatoare din domeniul ştiinţei şi artei militare, venind în acest an cu o secţiune special dedicată sistemelor fără pilot uman la bord. Acest tip de vehicule sunt prezente din ce în ce mai mult pe câmpul de luptă, atât ca mijloace de cercetare-lovire aeriană (diferitele tipuri de UAV) sau de cercetare terestră, cât şi ca parte a completelor folosite de grupurile EOD în dezamorsarea dispozitivelor explozive.

Astfel, în holul de onoare al universităţii noastre a fost amenajată o expoziţie cu vehicule fără pilot uman la care au participat firme din domeniu (prezente la conferinţă) şi studenţi de la Universitatea Politehnica Bucureşti.

Comandorul conf.univ.dr. Laurenţiu Răducu Popescu, cadru didactic al Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I” şi preşedintele Asociaţiei UVS România, a declarat: Încercăm să promovăm cercetarea-dezvoltarea şi să realizăm trecerea tehnologică de la vorbe la fapte. Vrem să demonstrăm că dronele reprezintă un punct de cotitură a revoluţiei în afaceri militare – componenta tehnologică a acesteia – şi să ajungem la o situaţie comună de reglementări, invitându-i la conferinţă şi pe cei din Autoritaea Aeronautică Civilă Română şi Autoritatea Aeronautică Militară Naţională. Asociaţia UVS România a participat şi la modificarea Codului aerian al României, în sensul că s-a introdus pentru prima dată noţiunea de "aeronavă fără pilot uman la bord. Noi suntem şi membri ai UVS International,o asociaţie la nivel european care înglobează atât firme, parteneri străini cât şi asociaţii guvernamentale sau neguvernamentale. De asemenea, am făcut unelele propuneri pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor Nr. 8/2014 pentru stabilirea condiţiilor de operare în spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord, iar reprezentanţii autorităţilor aeronautice militare şi civile pe care i-am invitat la conferinţă, probabil că ne vor da unele lămuriri în acest sens.

Conferinţa ştiinţifică internaţională "Strategii XXI. Tehnologii–aplicaţii militare, simulare şi resurse" a fost organizată pe trei mari domenii: Artă militară în forţele tereste, resurse şi tehnologii avansate, Forţe aerospaţiale şi navale în operaţiile întrunite contemporane şi Logistica în operaţiile întrunite contemporane.

Mulţumim  tuturor participanţilor!

 

  

 

   back