Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate (CSSAS)


 

 

 

Pentru mai multe detalii accesați site-ul CSSAS 

 


Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate a fost înființat la 1 noiembrie 2000 prin ordin al ministrului apărării naționale, devenind rapid o structură de marcă a Academiei de Înalte Studii Militare, ulterior Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, în domeniul cercetării științifice.

Misiunea Centrului – elaborarea de studii și asigurarea de documentare științifică pe probleme specifice de securitate și apărare pentru decidenții din Ministerul Apărării Naționale și alte structuri cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale, desfășurarea de activități de cercetare științifică, recenzie independentă, analiză și evaluare în sprijinul procesului de învățământ din Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, elaborarea de lucrări științifice în scopul dezvoltării teoriei și practicii militare, asigurarea de consultanță și expertiză în domeniul securității și apărării – se subscrie scopului mai larg al universității de a deveni cel mai important pol de cunoaștere și expertiză științifică în domeniile știință militară, securitate și apărare din România, cu recunoaștere internațională.

Pentru îndeplinirea misiunii și atingerea obiectivelor sale, activitatea de cercetare științifică a CSSAS este structurată pe cinci programe: Concepte și teorii în domeniul securității și apărăriiSecuritate europeană și euroatlanticăStrategie militarăArmată și societateZone de interes strategic.

Activitatea de cercetare științifică desfășurată de colectivul de cercetători din Centru, alături de specialiști din alte instituții de învățământ și cercetare din țară și străinătate, se concretizează în studii și lucrări de cercetare științifică și de specialitate conform Planului cercetării științifice al Universității Naționale de Apărare „Carol I”, în articole științifice ce diseminează rezultatele cercetării în publicațiile editate de CSSAS (revista bilingvă „Impact Strategic”, buletinul „Colocviu Strategic” și informările (analizele) „Dinamica Mediului de Securitate”) și comunicări științifice și prelegeri susținute la manifestările științifice organizate de CSSAS (Conferința științifică internațională Strategii XXI „Complexitatea și dinamismul mediului de securitate”).

Cu peste 20 de ani de experiență, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate reprezintă avangarda cercetării științifice în domeniu securității și apărării, având deja o tradiție și prestigiu recunoscute pe plan național și internațional, și va continua să promoveze activități de cercetare științifică și lucrări de înaltă ținută academică, conform devizei sale Quaere et invenies.


 

Pentru mai multe detalii accesați site-ul CSSAS 

 

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici