Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Departamentul pentru Formare Profesionala a Adultilor (D.F.P.A.)


 

Sistemul legislativ din România a suferit schimbări profunde, astfel Ministerul Apărării Naţionale a încercat să ţină pasul cu schimbările dramatice survenite pe plan economic, social şi legislativ.

Calitatea managementului securităţii organizaţionale depinde în cea mai mare măsură de profesionalizarea responsabililor în domeniul securităţii persoanelor, bunurilor şi valorilor.

În acest context, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, ca furnizor de formare profesională autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (fosta CNFPA), a demarat un program de studii cu următoarelor cursuri:

 

 

Cursurile sunt planificate pentru anul universitar 2019 – 2020, iar prin absolvirea acestora se va obţine un certificat recunoscut pe plan naţional corespunzător Clasificării Ocupaţiilor din România.

Cursurile sunt adresate atât sistemului naţional de apărare cât şi mediului civil.

Pentru înscriere şi informaţii suplimentare:

Toma Valentin

  • telefon: 004-021.319.57.64, int. 223; star: 1005/223, mobil: 0722.304.298
  • fax: 004-021.319.57.64

 

 

 

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici