Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DISTRIBUIT AVANSAT LA DISTANŢĂ

(D.I.D.A.D.)


Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă (DIDAD) este structura specializată din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", care asigură servicii educaționale oferite prin învăţământ la distanţă în folosul structurilor de învăţământ din universitate dar şi a altor structuri din Ministerul Apărării Naționale.

Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă asigură următoarele tipuri de servicii educaţionale:

- cursuri de specializare (de nivel) desfăşurate exclusiv online, la sfârşitul cărora se asigură certificat de participare;

- cursuri online destinat exclusiv pentru instruirea militarilor înainte de dislocare:

 - pentru teatrul de operaţii din Afganistan;

 - pentru militarii care urmează să încadreze funcţii în comandamentul care coordonează Operaţiunea antipiraterie Atalanta;

 - pentru instruirea militarilor care urmează să încadreze funcţii în cadrul European Military Staff (EUMS);

- servicii educaționale online de sprijin a programelor de studii universitare de licență, masterat şi doctorat;

- servicii educaționale online de sprijin a altor tipuri de cursuri organizate de către structurile universităţii;

- cursuri online cu acces liber în limbile romană sau engleză pentru care nu se acordă certificat de participare;

- spaţiu de lucru colaborativ pentru structurile universităţii şi alte instituţii militare cu atribuţii pe linia învăţământului.

- bibliotecă virtuală. 

În afară de serviciile deja menţionate, DIDAD pune la dispoziţie o platformă educaţională online dedicată pentru alte instituţii de învăţământ militare care au solicitat să utilizeze sistemul Advanced Distributed Learning (ADL) în propriul portofoliu de educaţie şi instruire. DIDAD asigură pentru aceste instituţii şi partea de instruire în utilizarea tehnologiilor specifice învăţământului la distanţă. 

DIDAD este implicat în 2 proiecte importante dezvoltate de Direcţia Management Resurse Umane, pentru eficientizarea programelor de învăţare a limbilor străine utilizând o componentă online. Primul vizează realizarea unor module de tutorat online destinate menținerii deprinderilor căpătate la cursurile cu frecvență, iar al doilea se referă la evaluarea inițială online care utilizeză un test online multinivel pentru stabilirea nivelului de cunoaștere a limbii străine pe cele patru deprinderi (citit, ascultat, vorbit, scris). 

O realizare importantă a departamentului o constituie organizarea şi desfăşurarea anuală, în luna aprilie, a conferinţei „e-Learning şi Software educaţional - eLSE”. Nivelul ştiinţific ridicat al acestei conferinţe a făcut posibilă indexarea tuturor articolelor în bazele de date ISI Thompson, EBSCO, CEEOL, ProQuest, oferind astfel o vizibilitate internaţională remarcabilă. 

Performanţele departamentului şi contribuţiile concrete aduse dezvoltării sistemelor ADL în NATO, au făcut ca cel mai important organism cu rol în cercetare - dezvoltare şi standardizare în domeniul eLearning din SUA, să invite partea română să devină partener şi să participe la efortul ştiinţific comun de a promova calitatea şi interoperabilitatea în acest domeniu. Astfel, la 30 ianuarie 2009 a fost semnat memorandumul de cooperare între Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" şi Programul Advanced Distributed Learning (ADL) Co–Laboratory din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite. Prin acest memorandum, Departamentului pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă primeşte calitatea de partener în reţeaua de excelenţă ADL Partenership Network. Este de remarcat faptul că în această reţea, la data respectivă numai 7 membri din afara SUA (în Europa, numai Marea Britanie şi Norvegia au obţinut o astfel de acreditare şi recunoaştere). 

DIDAD asigură suportul tehnic pentru programul de învăţare la distanţă al Colegiului European pentru Securitate şi Apărare (Internet-based Distance Learning), implementând pentru acest Colegiu o platformă online dedicată și realizeză în beneficiul acestei instituții europene și transformarea conținutului educațional de tip clasic într-unul standardizat, accesibil online.

 

- Admitere cursuri

- Taxe cursuri

 


Cursuri exclusive online puse la dispoziție prin intermediul D.I.D.A.D

 

Denumire curs

Serii 2018

Acces personal din afara M.Ap.N.

Recunoaștere

Cursuri de specializare

INTRODUCTION TO NATO

14.10 – 06.12.2019

11.05 – 03.07.2020

Da

Certificat de absolvire

CONFLICT MANAGEMENT AND NEGOTIATION

14.10 – 06.12.2019

20.01 – 13.03.2020

Da

Certificat de absolvire

LAW OF ARMED CONFLICT

03.02 – 13.03.2020

25.05 – 03.07.2020

Da

Certificat de absolvire

COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY

14.10 – 06.12.2019

11.05 – 03.07.2020

Da

Certificat de absolvire

Curs pentru personalul recrutor

04.11 – 13.12.2019

03.02 – 13.03.2020

NU

Certificat de absolvire

Cursuri dedicate exclusiv instruirii militarilor

THE AFGANISTAN PRE-DEPLOYMENT COURSE

Permanent

Nu

Certificat de participare

EUROPEAN MILITARY STAFF READ AHEAD PACKAGE FOR NEWCOMERS

Permanent

Nu

Nu

NEWJOINERS COURSE FOR EUNAVFOR SOMALIA (OPERATION ATALANTA)

Permanent

Nu

Nu

Cursuri cu acces  liber

CURSURI CU ACCES  LIBER

Permanent

Da

Nu

 

 

 

http://elseconference.eu/

 

 

 

https://adlunap.ro .....|..... http://www.adlnet.gov/partnerships

 

 

Cautare

News

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate de presa

Anunturi