Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

DEPARTAMENTUL REGIONAL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR SI OPERATII MULTINATIONALE

(D.R.M.C.O.M.)

 

Pentru mai multe detalii accesati site DRMCOM aici > 

 

 Origini

Înfiinţat in anul 1997, sub forma unui program de cooperare între Marea Britanie şi România, cu scopul de a instrui ofiţerii români în spiritul doctrinei şi procedurilor operaţionale de comandă şi stat major caracteristice armatei britanice, compatibile cu sistemul NATO, Departamentul Regional de Management al Crizelor şi Operaţii Multinaţionale (DRMCOM) este rezultatul unor transformări succesive determinate atât de evoluţia cerinţelor de instruire ale ofiţerilor români cât şi de alinierea treptată la sistemul de instruire NATO.

De-a lungul timpului, prin munca unei echipe de instructori entuziaşti, sau personal didactic auxiliar şi administrativ dar şi prin seriozitatea şi dedicaţia studenţilor, am devenit o unitate funcţională de bază a Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" şi unul din fondatorii comunităţii centrelor de educaţie şi formare profesională din cadrul parteneriatelor NATO.

  Misiune

Misiunea noastră este de a pregăti şi perfecţiona personal militar şi civil, din ţară şi străinătate, în domeniile conducere şi stat major la nivelurile operativ şi tactic, în context multinaţional întrunit.

Cursurile noastre sunt aliniate cerinţelor de pregătire NATO şi UE, fiind organizate pe diverse discipline: doctrină, proceduri de comandă şi control în NATO şi UE, operaţii multinaţionale, planificarea şi conducerea operaţiilor militare întrunite multinaţionale, managementul crizelor, cooperare civili-militari sau operaţii de stabilitate, securitate, tranziţie şi reconstrucţie.

  Viziune

De peste 20 de ani instruim ofiţeri români şi străini pentru fi în măsură să găsească soluţii şi să propună comandanţilor cele mai bune opţiuni pentru rezolvarea celor mai complexe situaţii din spectrul operaţiilor militare.

Din păcate, în ciuda eforturilor lumii civilizate de a promova pacea prin mijloace non-violente, acţiunile de luptă violente, cu întrebuinţarea mijloacelor convenţionale, continuă să reprezinte o situaţie de actualitate, mai ales în zona de interes a României. Acesta este motivul pentru care vom continua să încadrăm programele de pregătire pe care le organizăm în tema apărării colective, în contextul operaţiilor multinaţionale planificate în conformitate cu doctrina NATO.

Preocuparea noastră nu este doar aceea de împărtăşi cunoştinţe, ci şi de a dezvolta în rândul cursanţilor noştri un anumit etos, o sumă de atitudini care să încurajeze iniţiativa şi curajul de a aborda scenariile şi temele de discuţie dar şi de a căuta adevărul prin interogare şi reflecţie, chiar dacă această întreprindere ar presupune un dezacord cu opiniile celorlalţi.

Această filozofie va continua să ghideze abordarea noastră de formare profesională şi dezvoltare de programe la DRMCOM pentru a ne asigura că studenţii noştri au la dispoziţie cele mai bune condiţii de studiu pentru a-şi dezvolta abilităţile de care au nevoie, într-un mediu adecvat cultivării atitudinilor de care armate are nevoie.

  

 

Cursuri în 2020-2021

 

Pentru a răspunde nevoilor de instruire în domeniul operaţiilor multinaţionale întrunite, în anul universitar 2020-2021, vom organiza următoarele cursuri:

 

1. Operaţii în sprijinul păcii (Peace Support Operations Course), curs acreditat de NATO, 2 săptămâni, 28 septembrie - 09 octombrie 2020.

 

2. Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Ofițer de stat major pentru brigadă multinaţională (Brigade Staff Officer Course), curs acreditat de NATO, 10 săptămăni, 12 octombrie - 18 decembrie 2020.

 

3. Operaţii de securitate, stabilitate, tranziţie şi reconstrucţie (Stability, Security, Transition & Reconstruction Operations Course); curs acreditat de NATO, 1 săptămână, 09 - 13 noiembrie 2020.

 

4. Curs de orientare în problematica politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene (European Union Common Security and Defence Policy Orientation Course) 1 săptămână, Cancelled 2021.

 

5. Managementul crizelor (Crisis Management Course), curs acreditat de NATO, 2 săptămâni, 25 ianuarie - 05 februarie 2021.

 

6. Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Conducere comandamente de forţe întrunite multinaţionale (Advanced Joint Operations Staff Officer Course), 12 săptămâni, 08 februarie - 30 aprilie 2021.

 

7. Securitate euro-atlantică şi managementul crizelor (Euro Atlantic Security and Crisis Management Course); curs la distanţă, 8 săptămâni, 15 februarie - 09 aprilie 2021.

 

8. Cooperare civili-militari (Civil Military Cooperation - CIMIC - Course), 1 săptămănă, 08 - 12 martie 2021.

 

9. Orientare NATO (NATO Staff Officer Orientation Course), curs acreditat de NATO, 2 săptămâni, 07 - 18 iunie 2021.

 

10. Curs de planificare operaţională (Comprehensive Operational Planning Course), 2 săptămâni, 12 - 23 aprilie 2021.

 

Pentru mai multe detalii accesati site DRMCOM aici >

->> Admitere

->> Taxe cursuri

 


 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN