Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

FCSM - Facultatea de comandă şi stat major

 

Evoluţia învăţământului

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 550 din 17 mai 1990, se menţionează că Facultăţile de comandă şi stat major din Academia militară pregătesc ofiţeri-studenţi pentru a deveni comandanţi şi ofiţeri în statele majore la eşaloanele tactice şi operative şi în sistemul de conducere logistică din cadrul armatei, precum şi pentru alţi beneficiari interni si externi.

De asemenea, la art. 14 din Hotărâre se atestă dreptul Academiei militare de a organiza în cadrul facultăţilor, perfecţionarea pregătirii specialiştilor militari şi civili, prin doctorat în ramura Ştiinţă militară, potrivit reglementărilor existente pe plan naţional.

Începând cu anul 1991, pe baza Hotărârii Guvernului României nr. 305 din 23 aprilie 1991, Academiei militare i s-a schimbat denumirea în Academia de înalte studii militare.
Statutul juridic al Facultăţilor de comandă şi stat major a fost reconfirmat prin Hotărârea Guvernului României nr. 611 din 30 septembrie 1992.

Articolele 1-9 din Hotărâre definesc statutul şi misiunile Academiei de înalte studii militare şi ale facultăţilor din cadrul acesteia.

În anul 1994, la data de 7 septembrie, ministrul apărării naţionale a aprobat cu nr. SA 2239, “Concepţia învăţământului superior militar postuniversitar”, potrivit căreia în Academia de înalte studii militare se desfăşoară învăţământ militar postuniversitar de studii aprofundate (în perioada de tranziţie - studii universitare de licenţă), în cadrul Facultăţii interarme, în specializările universitare:

 • Conducere interarme-trupe de uscat;
 • Conducere interarme-aviaţie şi apărare antiaeriană;
 • Conducere interarme marina;
 • Conducere logistică;
 • Conducere economico-financiară.

Aceste specializări universitare sunt confirmate prin Hotărârea Guvernului României nr. 225 din 4 aprilie 1996, precum şi prin îndeplinirea standardelor specifice pentru evaluarea academică periodică şi acreditarea instituţiilor de învăţământ superior militar, aprobate de către Consiliul naţional de evaluare academică şi acreditare.

De asemenea, prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 3709 din 1995 au fost stabilite specializările în care este organizat doctoratul în ramura Ştiinţă militară din cadrul facultăţii, astfel:

 • Teoria generală a ştiinţei militare;
 • Arta militară;
 • Istoria militară;
 • Geografia militară;
 • Teoria instruirii şi educării trupelor;
 • Organizarea si mobilizarea armatei şi economiei naţionale;
 • Logistica militară;
 • Conducerea militară şi automatizarea conducerii trupelor;
 • Sisteme şi doctrine de securitate si apărare.

La 16 ianuarie, Facultatea interarme a prezentat Rapoartele de autoevaluare academică pentru cele cinci specializări din cadrul acesteia.

Rapoartele de autoevaluare au fost completate cu schimbările produse în perioada ianuarie 1998 - martie 1999, când în Academia de înalte studii militare s-a prezentat Comisia de evaluare stabilită de Consiliul naţional de evaluare academică şi acreditare.

Comisia de evaluare şi-a desfăşurat activităţile specifice pentru evaluarea celor cinci specializări universitare şi a facultăţii, în perioada aprilie-iulie 1999, concluziile Raportului elaborat fiind incluse în Hotărârea Guvernului României nr. 535 din 1 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României nr.324 din 7 iulie 1999.

Hotărârea prevede ca în Academia de înalte studii militare, în profilul Ştiinţa militară sunt acreditate următoarele specializări universitare:

 • Conducere interarme-trupe de uscat;
 • Conducere interarme-aviaţie şi apărare antiaeriană;
 • Conducere interarme-marină;
 • Conducere logistică;
 • Conducere economico-financiară .

Prin Hotărârea Guvernului Romaniei nr.  410 din 25 aprilie 2002 sunt reconfirmate cele 5 specializări universitare acreditate, prezentate anterior, cu denumiri actualizate în domeniul Ştiinţe militare, astfel:

 • Conducere interarme-forţe terestre;
 • Conducere interarme-forţe aeriene;
 • Conducere interarme-forţe navale;
 • Conducere logistică;
 • Management economico-financiar.

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 1027 din 28 august 2003, privind schimbarea denumirii Academiei de înalte studii militare în Universitatea Naţională de Apărare. Odată cu aceasta, denumirea Facultăţii interarme se schimbă în Facultatea de comandă şi stat major, devenind unitatea funcţională de bază a Universităţii Naţionale de Apărare, acreditată în condiţiile legii.

Începând cu anul universitar 2005-2006, în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” au avut loc modificări şi transformări în structurile de învăţamânt. Toate catedrele de specialitate existente în cadrul unităţilor funcţionale de învăţământ s-au restructurat şi s-au reunit în cadrul Facultăţii de comandă şi stat major sub urmatoarele denumiri:

 • Catedra securitate şi apărare naţională;
 • Catedra management al resurselor umane, ştiinţe ale educaţiei şi achiziţii;
 • Catedra managementul resurselor de aparare;
 • Catedra forţe terestre;
 • Catedra forţe aeriene şi navale;
 • Catedra logistică, finanţe şi contabilitate;
 • Catedra sisteme informaţionale militare şi informaţii pentru apărare;
 • Catedra de limbi străine.

Începând cu anul universitar 2006-2007, Catedra managementul resurselor de apărare a fost subordonată Departamentului regional de studii pentru managementul resurselor de apărare de la Braşov.

Anul universitar 2010-2011 reconfigurează Facultatea de comandă şi stat major în structura:

 • Catedra forţe terestre;
 • Catedra forţe aeriene, navale şi educaţie fizică militară;
 • Catedra logistică, finanţe şi contabilitate;
 • Catedra sisteme informaţionale militare şi informaţii pentru apărare;

Celelalte catedre fiind incluse în cadrul departamentelor din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”.

Prin aplicarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 începând cu anul universitar 2011-2012 facultatea are următoarea structură:

 • Departamentul forţe terestre;
 • Departamentul forţe aeriene, navale şi educaţie fizică militară;
 • Departamentul logistică, finanţe şi contabilitate;
 • Departamentul sisteme informaţionale militare şi informaţii pentru apărare;
 • Departamentul de limbi străine.

Urmare a înfiinţării unei noi facultăţi în universitate începând cu anul universitar 2012-2013 facultatea are următoarea structură:

 • Departamentul forţe terestre;
 • Departamentul forţe aeriene, navale şi educaţie fizică militară;
 • Departamentul logistică, finanţe şi contabilitate;
 • Departamentul de limbi străine.

Începând cu anul universitar 2015-2016 Facultatea de comandă şi stat major se reconfigurează astfel:

 • Departamentul forţe terestre;
 • Departamentul forţe aeriene  
 • Departamentul forţe navale;
 • Departamentul logistică, finanţe şi contabilitate;
 • Departamentul conducere strategică;
 • Departamentul educaţie fizică militară

Preocupări ale Facultăţii de Comandă şi Stat Major

 

- conectarea la sistemul ADL ( Advanced Distributed Learning) NATO;
- crearea unui laborator pentru tehnologii didactice informaţionale;
- dezvoltarea cerinţelor operaţionale pentru aplicaţia informatică bazată pe ,,role-play”;
- crearea cursurilor în format electronic;
- aplicaţii de comandament bazate pe tehnici de modelare şi simulare, în cadrul Centrului de instruire prin simulare;
- baze de date informatizate cu lecţii şi cursuri;
- crearea şi dezvoltarea bibliotecii virtuale;
- dezvoltarea unui sistem de management educaţional;
- creşterea nivelului de specializare în cunoaşterea limbilor străine.

 


STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN