Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Facultatea de Securitate şi Apărare

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE STRATEGIES XXI

STRATEGIC CHANGES IN SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS

Prezentare generala

Prin Hotărârea nr. 66 din 26.07.2012, Senatul Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” a hotărât înfiinţarea unei noi facultăţi, în cadrul universităţii, prin comasarea unor departamente care funcţionau disparat în compunerea instituţiei.

Decizia senatului universitar a avut ca fundament legal art. 132, alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Despre iniţiativa Senatului universitar a fost informat ministrul aparării naţionale, a cărui autoritate pe această linie este stabilită prin Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, art. 176, alin. (3). Astfel, ministrul apărării naţionale a aprobat iniţiativa universităţii, în rezoluţie pe raportul rectorului nr. A2/1446 din 27.07.2012.

În temeiul prevederilor legale, universitatea a informat Ministerul Educaţiei Naţionale, solicitând includerea facultăţii în Hotărârea de Guvern privind nomenclatorul domeniilor şi al programelor universitare, pe care acest minister o iniţiază anual.

Drept urmare, Facultatea de securitate şi apărare a fost înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr. 69 / 27.02.2013, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, art. art. 132, alin (2).

În anul universitar 2020-2021 Facultatea de securitate şi apărare are următoarea structură:

- Departamentul operaţii multinaţionale, studii strategice şi de securitate;

- Departamentul de comunicare strategică, publică și interculturală;

- Departamentul sisteme informaţionale și acțiuni cibernetice;

- Departamentul de management militar şi de pregătire a personalului didactic;

- Departamentul informații pentru apărare.

 

 


STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN