Banner Banner Banner

Facultatea de Securitate şi Apărare

 


 

 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE STRATEGIES XXI

STRATEGIC CHANGES IN SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS

   


 

 1. Prezentare general

Prin Hotărârea nr. 66 din 26.07.2012, Senatul Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” a hotărât înfiinţarea unei noi facultăţi, în cadrul universităţii, prin comasarea unor departamente care funcţionau disparat în compunerea instituţiei.

Decizia senatului universitar a avut ca fundament legal art. 132, alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Despre iniţiativa Senatului universitar a fost informat ministrul aparării naţionale, a cărui autoritate pe această linie este stabilită prin Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, art. 176, alin. (3). Astfel, ministrul apărării naţionale a aprobat iniţiativa universităţii, în rezoluţie pe raportul rectorului nr. A2/1446 din 27.07.2012.

În temeiul prevederilor legale, universitatea a informat Ministerul Educaţiei Naţionale, solicitând includerea facultăţii în Hotărârea de Guvern privind nomenclatorul domeniilor şi al programelor universitare, pe care acest minister o iniţiază anual.

Drept urmare, Facultatea de securitate şi apărare a fost înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr. 69 / 27.02.2013, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, art. art. 132, alin (2).

În anul universitar 2018-2019 Facultatea de securitate şi apărare are următoarea structură:

- Departamentul operaţii multinaţionale, studii strategice şi de securitate;

- Departamentul de comunicare strategică, publică și interculturală;

- Departamentul sisteme informaţionale și acțiuni cibernetice;

- Departamentul de management militar şi de pregătire a personalului didactic;

- Departamentul informații pentru apărare.