Banner Banner Banner

Facultatea de Securitate şi Apărare

 


 

 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE STRATEGIES XXI

STRATEGIC CHANGES IN SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS

   


 

  ANUNŢ SELECŢIE MOBILITĂŢI ERASMUS +

 

 


 

 1. Prezentare general

Prin Hotărârea nr. 66 din 26.07.2012, Senatul Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” a hotărât înfiinţarea unei noi facultăţi, în cadrul universităţii, prin comasarea unor departamente care funcţionau disparat în compunerea instituţiei.

Decizia senatului universitar a avut ca fundament legal art. 132, alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Despre iniţiativa Senatului universitar a fost informat ministrul aparării naţionale, a cărui autoritate pe această linie este stabilită prin Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, art. 176, alin. (3). Astfel, ministrul apărării naţionale a aprobat iniţiativa universităţii, în rezoluţie pe raportul rectorului nr. A2/1446 din 27.07.2012.

În temeiul prevederilor legale, universitatea a informat Ministerul Educaţiei Naţionale, solicitând includerea facultăţii în Hotărârea de Guvern privind nomenclatorul domeniilor şi al programelor universitare, pe care acest minister o iniţiază anual.

Drept urmare, Facultatea de securitate şi apărare a fost înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr. 69 / 27.02.2013, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, art. art. 132, alin (2).

În anul universitar 2018-2019 Facultatea de securitate şi apărare are următoarea structură:

- Departamentul operaţii multinaţionale, studii strategice şi de securitate;

- Departamentul de comunicare strategică, publică și interculturală;

- Departamentul sisteme informaţionale și acțiuni cibernetice;

- Departamentul de management militar şi de pregătire a personalului didactic;

- Departamentul informații pentru apărare.