Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Cadrul legislativ de organizare şi funcţionare

 

 

1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” îşi desfăşoară întreaga activitate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale a învăţământului superior.

 

2. În prezent, Universitatea Naţională de Apărare funcţionează pe baza următoarelor reglementări juridice:

 • Înaltul Decret Regal nr. 2073 din 08.08.1889, privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Război;  
 • Decretul nr. 371 din 14.09.1949, al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, pentru înfiinţarea şi organizarea Academiilor Militare;
 • Decretul Consiliului de Stat privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor militare de învăţământ pentru pregătirea ofiţerilor, nr.1037/01.11.1968, devenit Legea nr.50/1968;
 • Hotărârea Guvernului României, nr. 305 din 23.04.1991, privind schimbarea denumirii Academiei Militare;
 • Hotărârea Guvernului României, nr. 611 din 30.09.1992, privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Înalte Studii Militare;
 • Hotărârea Guvernului României, nr.1027 din 28.08.2003, privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naţională de Apărare şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia;
 • Hotărârea Guvernului României, nr.606 din 23.06.2005, privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale;
 • Hotărârea Guvernului României, nr.969 din 25.08.2005, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.466/1999 privind înfiinţarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene „Henri Coandă” din Braşov şi a Hotărârii Guvernului nr.1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naţională de Apărare şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia;
 • Hotărârea Guvernului României, nr.583 din 03.05.2006, privind schimbarea denumirii Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare, din subordinea Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” în Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare;

   

 


 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN