Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

    


 

Data de 14 mai a fost declarată, la nivel naţional, Ziua dreptului internaţional umanitar, prin Legea nr. 177/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349, din 13 iunie 2013, intrând în vigoare în 16 iunie 2013.

Dreptul internaţional umanitar cunoscut şi sub denumirea de dreptul războiului sau dreptul conflictelor armate reprezintă un ansamblu de reguli care, din considerente de ordin umanitar, caută să limiteze efectele unui conflict armat, să protejeze acele persoane care nu participă sau care nu mai participă la ostilităţi şi să restricţioneze mijloacele şi metodele de război. Aplicarea întocmai de către părţile beligerante a normelor de drept internaţional umanitar în timpul conflictului armat internaţional şi intern are ca scop protejarea celei mai importante valori a umanităţii, fiinţa umană.

Ca urmare a tratatelor şi convenţiilor internaţionale pe care România le-a ratificat în domeniul dreptului internaţional, pe plan intern au fost depuse eforturi privind gestionarea problemelor de drept internaţional umanitar. Acest fapt s-a concretizat prin constituirea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU) care, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 420/2006, cu  modificările şi completările ulterioare, este un organ consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică şi are ca scop îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin României în baza tratatelor internaţionale din domeniul dreptului umanitar.

Ministerul Apărării Naţionale face parte din Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU) alături de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Internelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, iar Secretariatul permanent al CNDIU este asigurat de Centrul de Drept Internaţional Umanitar din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar a avut un rol esenţial în elaborarea şi promovarea proiectului legislativ de marcare a Zilei de 14 mai la nivel naţional ca „Zi a dreptului internaţional umanitar”, care reprezintă un reper simbolic şi istoric pentru România, fiind ziua în care ţara noastră şi-a exprimat ataşamentul faţă de valorile dreptului internaţional umanitar, prin ratificarea, în anul 1954, a Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949.

În urma ratificării Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 şi a Protocoalelor I şi II Adiţionale la acestea, din anul 1977, statul român şi-a asumat obligaţia de a face cunoscute prevederile documentelor internaţionale care alcătuiesc dreptul internaţional umanitar (DIU).

Obligaţia de a difuza şi de a asigura cunoaşterea principiilor şi normelor de drept internaţional umanitar este reglementată în tratate şi convenţii internaţionale şi reprezintă una din responsabilităţile esenţiale ale unui stat încă din timp de pace.

Difuzarea dreptului internaţional umanitar constituie o obligaţie a statelor de a asigura cunoaşterea acestuia de către forţele armate, fapt ce a determinat ca la nivelul Ministerului Apărării Naţionale să se înfiinţeze în 1993 Centrul de Drept Internaţional Umanitar, structură care face parte din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi care are printre obiectivele sale principale instruirea personalului armatei române pe linia dreptului internaţional umanitar şi diseminarea acestuia şi a domeniilor conexe.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, care reprezintă cea mai înaltă formă de învăţământ superior în acest minister a depus în permanenţă eforturi să actualizeze programele de învăţământ. Începând cu anul 2014, în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, la iniţiativa Centrului de Drept Internaţional Umanitar, se organizează şi se desfăşoară, an de an, cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul dreptului internaţional umanitar şi a regulilor de angajare (curs de carieră pentru înaintarea în gradul de colonel).

 De asemenea, Centrul de Drept Internaţional Umanitar din Universitatea Naţională de Apărarea „Carol I”, anual, organizează şi desfăşoară pe o durată de 4 săptămâni cursul de specializare pentru instructori în domeniul dreptului internaţional, fiind un curs unic la nivel naţional.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” ca structură emblematică de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică, organizează şi desfăşoară diferite manifestări ştiinţifice, prin care dreptul internaţional umanitar şi domeniile conexe acestuia sunt diseminate la nivel academic. Exemplificativ, în acest sens, este organizarea şi desfăşurarea, pentru prima dată, în acest an, a secţiunii de drept internaţional umanitar în cadrul Conferinţei internaţionale de comunicări ştiinţifice „Strategii XXI” din 9 -10 aprilie, astfel fiind diseminate şi abordate o serie de teme de actualitate din domeniul dreptului internaţional umanitar. 

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 420/2006 privind  înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, aprobat prin ordin comun de către ministerele ce fac parte din această Comisie, Ministerul Apărării Naţionale asigură, prin Centrul de Drept Internaţional Umanitar, Secretariatul permanent, iar sediul Comisiei este acelaşi cu al Secretariatului permanent, respectiv cu cel al Centrului din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. Faptul că sediul Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar este la sediul universităţii noastre ne onorează, dar în acelaşi timp ne şi responsabilizează pentru a asigura desfăşurarea în condiţii bune a activităţilor Comisiei.

De asemenea, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” va continua eforturile pentru promovarea şi diseminarea normelor de drept internaţional umanitar în cadrul programelor de învăţământ şi prin organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice.

LA MULŢI ANI!

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN