Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"


 ANUNT


 


În baza aprobării șefului Statului Major al Apărării, pe raportul înregistrat cu nr. A2-541, din 08.05.2020, și a prevederilor „Dispoziției privind finalizarea programelor de studii și de formare inițială și continuă în anul 2020”, nr. DGMRU 12/19.05.2020, învățământul în Universitatea Națională de Apărare „Carol I” se va desfășura în perioada 18.05-30.09.2020, prin activități online și de tip „față în față”, după cum urmează:

 • Studenții înmatriculați în anul III la programul de studii universitare de licență „Logistică”, organizat la forma de învățământ „cu frecvență”, se vor prezenta la universitate în data de 02.06.2020, până la ora 08.00. Activitățile de învățământ se vor desfășura în perioada 02-05.06.2020, examenele de semestru se vor susține la sediul universității în data de 06.06.2020, precum și online în perioada 09-26.06.2020. Susținerea examenelor restante va avea loc în perioada 29.06-03.07.2020, iar examenul de licență se va susține online în perioada 06-07.07.2020, urmând ca repartiția să se desfășoare în data de 10.07.2020;
 • Studenții înmatriculați în anul II la programul de studii universitare de licență „Logistică”, organizat la forma de învățământ „cu frecvență”, desfășoară activități de învățământ în sistem online și susțin examenele de semestru prin intermediul platformei ILIAS, în perioada 09-26.06.2020;
 • Studenții înmatriculați în anul I la programul de studii universitare de licență „Logistică”, organizat la forma de învățământ „cu frecvență”, desfășoară activități de învățământ în sistem online și se vor prezenta la universitate în data de 15.06.2020, până la ora 08.00. Activitățile de învățământ în universitate se vor desfășura în perioada 15-18.06.2020, examenele de semestru se vor susține la sediul universității în data de 19.06.2020, precum și online în perioada 20.06-03.07.2020;
 • Studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență și de master organizate în regim „cu taxă”, organizate la forma de învățământ „cu frecvență”, desfășoară activități de învățământ în sistem online și susțin examenele de semestru prin intermediul platformei ILIAS, conform planificărilor elaborate de fiecare facultate. Studenții la programele de studii universitare de licență și de master aflați în ani terminali susțin examenele de licență, respectiv disertație, în regim online, prin intermediul platformei ILIAS, conform planificărilor elaborate de fiecare facultate;
 • Studenții înmatriculați în anul II de studii la programele de studii universitare de master de conducere, organizate la forma de învățământ „cu frecvență”, se vor prezenta la universitate în data de 02.06.2020, până la ora 08.00. Activitățile de învățământ se vor desfășura în perioada 02-14.06.2020, examenele de semestru în perioada 29.06-04.07.2020, susținerea examenelor restante în data de 05.07.2020, iar susținerea examenului de disertație în perioada 06-10.07.2020. Pentru absolvenții programelor de studii universitare de master de conducere repartiția va fi organizată în data de 13.07.2020, iar festivitatea de absolvire în data de 14.07.2020; Cazarea și hrănirea se asigură în spațiile UNAp; în perioada 15.06-29.06.2020 studenții înmatriculați în anul II de studii la programele de studii universitare de master de conducere se vor afla la domiciliu, pregătindu-se pentru examenele de semestru și susținerea lucrării de dizertație;
 • Studenții înmatriculați în anul I la programele de studii universitare de master de conducere, organizate la forma de învățământ „cu frecvență”, se vor prezenta la universitate în data de 15.06.2020, până la ora 08.00. Activitățile de învățământ se vor desfășura în perioada 15-24.06.2020, iar examenele de semestru în perioada 25-28.06.2020; Cazarea și hrănirea se asigură în spațiile UNAp; în perioada 02.06-15.06.2020 studenții înmatriculați în anul I la programele de studii universitare de master de conducere se vor afla la domiciliu, pregătindu-se la distanță; 
 • Studenții înmatriculați în anul II la programele de studii universitare de master de conducere, organizate la forma de învățământ „cu frecvență redusă”, se vor prezenta la universitate în data de 04.07.2020, până la ora 08.00. Examenele de semestru se vor desfășura în perioada 04-05.07.2020, iar susținerea examenului de disertație în perioada 06-10.07.2020; Nu se asigură cazare în UNAp;
 • Studenții înmatriculați în anul I la programele de studii universitare de master de conducere, organizate la forma de învățământ „cu frecvență redusă”, se vor prezenta la universitate în data de 11.07.2020, până la ora 08.00. Examenele de semestru se vor desfășura în perioada 11-12.07.2020; Nu se asigură cazare în UNAp;
 • Personalul militar participant la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Probleme actuale ale securității naționale” se va prezenta la universitate în data de 02.06.2020, ora 08.00. Activitățile de învățământ se vor desfășura în perioada 02.06-12.07.2020, iar susținerea examenului de certificare în perioada 13-17.07.2020; Cazarea se asigură în căminul militar Panduri;
 • Personalul militar participant la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Conducere strategică” se va prezenta la universitate în data de 25.05.2020, ora 08.00. Activitățile de învățământ se vor desfășura în perioada 25.05-14.06.2020, iar susținerea examenului de certificare în perioada 15-19.06.2020; Cazarea se asigură în căminul militar Panduri;
 • Personalul militar participant la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Conducere strategică în domeniul informațiilor pentru apărare” se va prezenta la sediul CPDIA în data de 25.05.2020, ora 08.00. Activitățile de învățământ se vor desfășura în perioada 25.05-14.06.2020, iar susținerea examenului de certificare în perioada 15-19.06.2020; Cazarea se asigură în căminul militar Panduri;
 • Personalul militar participant la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Conducere - forțe terestre”, „Conducere - forțe aeriene”, „Conducere-forțe navale”, „Conducere logistică”, „Conducere economico-financiară”, „Conducere-servicii specializate”, „Conducere comandamente de forțe întrunite multinaționale”, „Pregătirea economiei și teritoriului pentru apărare” și „Comunicare strategică” se va prezenta la universitate în data de 29.06.2020, ora 08.00. Activitățile de învățământ se vor desfășura în perioada 29.06-15.07.2020, iar susținerea examenului de certificare în perioada 16-17.07.2020; Cazarea și hrănirea se asigură în spațiile UNAp;
 • Personalul militar declarat „Admis” la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul resurselor umane”, „Conducerea activităților de comunicații și informatică”, „Conducerea activităților în domeniul informațiilor pentru apărare”, „Activități în domeniul mobilizării”, și „Operații speciale și apărare împotriva terorismului” se va prezenta la universitate în data de 15.07.2020, ora 08.00. Activitățile de învățământ în universitare se vor desfășura în perioada 15-18.07.2020 și în perioada 31.08-15.09.2020; activitățile specifice învățământului la distanță se vor desfășura în perioada 19.07-30.08.2020, iar susținerea examenului de certificare în perioada 16-18.09.2020; Cazarea și hrănirea se asigură în spațiile UNAp;
 • Personalul din Ministerul Apărării Naționale participant la „Programul de studii psihopedagogice, nivelul I (inițial) de certificare pentru profesia didactică” se va prezenta la universitate în data de 24.08.2020, ora 08.00. Activitățile de învățământ se vor desfășura în perioada 24.08-20.09.2020, iar susținerea examenului de finalizare în perioada 21-25.09.2020; Cazarea și hrănirea se asigură în spațiile UNAp;
 • Personalul din Ministerul Apărării Naționale participant la „Programul de studii psihopedagogice, nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică” se va prezenta la universitate în data de 31.08.2020, ora 08.00. Activitățile de învățământ se vor desfășura în perioada 31.08-20.09.2020, iar susținerea examenului de finalizare în perioada 21-25.09.2020; Cazarea și hrănirea se asigură în spațiile UNAp;
 • Personalul militar participant la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul resurselor de apărare pentru specialiști” se va prezenta la Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare - Brașov în data de 29.06.2020, ora 08.00. Activitățile de învățământ se vor desfășura în perioada 29.06-15.07.2020, iar susținerea examenului de certificare în perioada 16-17.07.2020;
 • Personalul militar declarat „Admis” la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere” se va prezenta la Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare - Brașov în data de 20.07.2020, ora 08.00. Activitățile de învățământ de tip „față în față” se vor desfășura în perioada 20-24.07.2020 și în perioada 31.08-15.09.2020, activitățile specifice învățământului la distanță se vor desfășura în perioada 25.07-30.08.2020, iar susținerea examenului de certificare în perioada 16-18.09.2020;
 • Personalul militar participant la „Cursul de formare a ofițerilor pe filiera indirectă, specializarea educație fizică militară” va desfășura activități online în perioada 18-24.05.2020, se va prezenta la universitate în data de 25.05.2020, ora 08.00. Activitățile de instruire în universitare se vor desfășura în perioada 25-29.05.2020, urmând ca în perioada 02-05.06.2020 să desfășoare activități administrative și repartiția la unități. Cazarea și hrănirea se asigură în spațiile UNAp.

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN