Banner Banner Banner

Concursuri didactice universitare

 

 

 

Ministerul Apararii Nationale

UNIVERSITATEA NAJIONALA DE APARARE “CAROL I”

anunta:

scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi didactice vacante, organizat in semestrul I 2017-2018

 

 
 

Facultatea de Comandă şi Stat Major

Departamentul Forţe Terestre

Conferențiar universitar (și șef comisie didactică), poziţia 13, disciplinele: Tactica armelor forțe terestre-Rachete și artilerie antiaeriană; Protecția infrastructurilor critice în acțiunile forțelor terestre - ofițer.

 

 

Facultatea de Securitate şi Apărare

 

Departamentul Operaţii Multinaţionale, Studii Strategice şi de Securitate

Conferențiar universitar, poziţia 16, disciplinele: Geopolitică și geostrategie; Relații internaționale; Irenologie.

Lector universitar (șef lucrări), poziţia 18, disciplinele: Artă militară; Scenarii strategice, operative și tactice (SSOT) – ofițer.

Lector universitar (șef lucrări), poziţia 19, disciplinele: Politici și strategii NATO; Managementul crizelor; Intelligence – ofițer.

Șef lucrări (lector universitar), poziţia 22, disciplinele: Drept internațional public; Administrație publică în domeniul securității.

 

Departamentul Comunicare Strategică, Publică şi Interculturală

Conferențiar universitar, poziţia 7, disciplinele: Semiotică; Tehnici de argumentare publică; Limbi moderne - Engleză.

Conferențiar universitar, poziţia 8, disciplinele: Politici lingvistice și multiculturalism; Diplomație publică; Limbi moderne - Rusă.

 

Departamentul Sisteme Informaționale Militare și Informații pentru Apărare

Conferenţiar universitar, poziţia 12, disciplinele: Cercetări operaționale; Modelarea și simularea sistemelor și proceselor.

 

 

 

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul

Resurselor de Apărare – Brașov

 

 

Departamentul de Management

Conferențiar universitar, poziţia 8, disciplinele: Sisteme de luare a deciziei în managementul resurselor de apărare (cu predare în limba engleză); Management financiar internațional.