Banner Banner Banner

Concursuri didactice universitare

 

 

 

Ministerul Apararii Nationale

UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE “CAROL I”

anunta:

scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi didactice si de cercetare vacante, organizat in semestrul I 2018-2019

 

 

 

 
1 Lector universitar (șef lucrări), poziția 16 - ofițer
2 Conferențiar universitar, poziţia 14
3 Conferențiar universitar (și șef comisie didactică), poziţia 5 - ofițer.
4 Șef lucrări (lector universitar), poziția 13
5 Asistent universitar, poziţia 25
6 Conferenţiar universitar, poziţia 9 - ofițer
7 Conferențiar universitar, poziţia 5 - ofițer
8 Cercetător științific gradul III, poziția 7 Condiții: - Studii de specialitate: licenţă ştiinţe juridice/ştiinţe politice/ştiinţe militare; doctor în ştiinţe militare - Perfecţionări/specializări: Master în domeniul securităţii şi apărării; Curs postuniversitar in domeniul managementului educational; - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: Curs baze de date; abilităţi de bună redactare computerizată a documentelor Word, Power Point, Excel şi utilizarea bazelor de date şi a reţelei Internet; cunoaşterea şi lucrul cu SPSS constituie un avantaj. - Limbi străine şi nivelul de cunoaştere: engleză (echivalent C1-CECRLS); cunoaşterea limbii franceze (echivalent B2-CECRLS) constituie un avantaj.
9 Cercetător ştiinţific gradul III, poziţia 3. Cerințe: - Studii de specialitate: socio-umane (ştiinţe politice); doctor în ştiinţe politice; - Perfecţionări/specializări: masterat (relaţii internaţionale); cursuri de specializare de scurtă durată (gestionarea crizelor, orientare NATO). - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: abilităţi de bună redactare computerizată a documentelor Word, Power Point, Excel şi folosirea reţelei Internet; cunoaşterea şi lucrul cu SPSS constituie un avantaj. - Limbi străine şi nivelul de cunoaştere: engleză (echivalent C1-CECRLS); cunoaşterea limbii franceze (echivalent B2-CECRLS) constituie un avantaj.
10 Cercetător ştiinţific gradul III, poziţia 5. Cerințe: - Studii de specialitate: socio-umane (filologie/limbi străine); doctor în ştiinţe militare; - Perfecţionări/specializări: masterat (relaţii internaţionale şi integrare europeană; tipologia limbajelor specializate la nivel UE şi alte organizaţii internaţionale); cursuri de specializare de scurtă durată (Politica de Securitate şi Apărare Comună, Strategia globală pentru politica externă şi de securitate a Uniunii Europene, securitate în regiunea Mării Negre). - Cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: abilităţi de bună redactare computerizată a documentelor Word, Power Point şi folosirea reţelei Internet; cunoaşterea şi lucrul cu baze de date internaţionale de stocare şi clasificare a publicaţiilor ştiinţifice constituie un avantaj. - Limbi străine şi nivelul de cunoaştere: engleză (echivalent C2 - CECRLS/traducător autorizat); cunoaşterea limbii franceze (echivalent C2 - CECRLS/traducător autorizat)/ italiane (B1)/ germane (A2) constituie un avantaj.