Banner Banner Banner

Concursuri didactice universitare

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

anunţă:

 

scoaterea la concurs a unnatoarelor posturi didactice si de cercetare vacante:

 

Facultatea de Comanda si Stat Major

 

Departamentul Forte Terestre

 

- conferentiar universitar (si sef comisie didactica), pozitia 10, disciplinele: Tactica genurilor de arma - Geniu; Tactica armelor forte terestre; Topografie militara - ofiter;

- conferentiar universitar, pozitia 11, disciplinele: Arta militara forte terestre: Operatii in dispozitivul inamicului; Istoria artei militare - ofiter;

- lector universitar (sef lucrari), pozitia 17, disciplinele: Tactica genurilor de arma - Comunicatii si informatica; Tactica anmelor forte terestre; Cercetari operationale - ofiter;

- lector universitar (sef lucrari), pozitia 18, disciplinele: Arta militara forte terestre; Metodica proiectarii si simularii actiunilor fortelor terestre; Geografie militara - ofiter;

 

 

Departamentul Forte Aeriene

 

- conferentiar universitar, pozitia 9, disciplinele: Conducere militara; Metodica proiectarii si simularii actiunilor fortelor aeriene; Tactica genurilor de arma - Aviatie - ofiter;

 

 

Departamentul Forte Navale

 

- profesor universitar. pozitia 3, disciplina: Arta militara forte navale -ofiter;

 

 

Departamentul Logistica, Finante si Contabilitate

 

- profesor universitar, pozitia 5, disciplinele: Management logistic; Logistica militara: Mobilizarea resurselor de aparare - ofiter;

- profesor universitar, pozitia 6, disciplinele: Management logistic; Logistica militara; Managementul aprovizionarii - ofiter;

 

 

Departamentul Educatie Fizica Militara

 

- profesor universitar, pozitia 2, disciplina: Educatie fizica militara - ofiter;

 

 

 

Facultatea de Securitate si Aparare

 

Departamentul operatii multinationale, studii strategice si de Securitate

 

- profesor universitar, pozitia 4, disciplinele: Securitate nationala si euroatlantica; Infrastructura teritoriala - ofiter;

- profesor universitar, pozitia 5, disciplinele: Securitate nationala si euroatlantica; Doctrine politico-militare - ofiter;

- profesor universitar, pozitia 6, disciplinele: Managementul crizelor: Polemologie - ofiter;

- profesor universitar, pozitia 7, disciplinele: Sisteme politice in lumea contemporana; Politici si institutii de securitate - ofiter;

- profesor universitar, pozitia 8, disciplinele: Fundamente ale stiintei militare. Studii strategice; Studii de aparare - civil;

- conferentiar universitar (si sef comisie didactica), pozitia 12, disciplinele: Operatii de contrainsurgenta; Politici si strategii comunitare; Medierea conflictelor - ofiter;

- conferentiar universitar, pozitia 13, disciplinele: Diplomatia apararii; Stiinte politice - ofiter;

- conferentiar universitar, pozitia 14, disciplinele: Politici si strategii NATO; Managementul crizelor - ofiter;

 

 

Departamentul Comunicare Strategica, Publica si Interculturala

 

- conferentiar universitar, pozitia 6, disciplinele: Introducere in relatiile publice; Introducere in stiintele si teoriile comunicarii - civil;

- sef lucrari (lector universitar), pozitia 14, disciplinele: Comunicare interpersonala; Limbi moderne - Engleza - civil;

- sef lucrari (lector universitar), pozitia 15, disciplinele: Comunicare si cultura organizationala; Limbi moderne - Engleza - civil;

- sef lucrari (lector universitar), pozitia 17, disciplinele: Comunicare si influentare sociala; Limbi moderne - Engleza - civil;

 

 

Departamentul Sisteme Informationale Militare si Lnformatii pentru Aparare

 

- profesor universitar (si sef comisie didactica), pozipa 2, disciplinele: lnformatii; lnformatii pentru aparare; Teoria generala a informatiilor - ofiter;

- profesor universitar. pozitia 6, disciplinele: Aparare cibemetica; Sisteme de comunicatii si informatice - civil;

- conferentiar universitar (si sef comisie didactica), pozitia 8, disciplinele: Sisteme de comunicatii si informatice; Fundamente teoretice ale sistemelor informationale - ofiter;

- conferentiar universitar, pozitia 9, disciplinele: Mobilizarea resurselor pentru aparare; lnformatii - ofiter;

- sef lucrari (lector universitar), pozitia 13, disciplinele: Securitate cibernetica; Managementul resurselor informationale - civil;

 

Departamentul de Management Militar si de Pregatire a Personalului Didactic

 

- profesor universitar (si sef comisie didactica), pozitia 3, disciplinele: Managementul resurselor de aparare; Managementul programelor majore - ofiter;

- profesor universitar, pozitia 5, disciplinele: Leadership organizational; Management organizational - ofiter;

- profesor universitar, pozitia 6, disciplinele: Educatia adultilor;

Managementul proiectelor cu finantare nationals si internationala - civil;

- profesor universitar, pozitia 7, disciplinele: Psihologia; Managementul riscurilor - civil;

- conferentiar universitar, pozitia 14, disciplinele: Managementul calitatii; Metodologia cercetarii stiintiflce - civil;

- asistent universitar, pozitia 21, disciplinele: Consiliere si orientare; Marketing; indrumare stagiu de practica - civil;

 

 

Centru de Studii Strategice de Aparare si Securitate

 

Sectia Teorie si Doctrina Militara

 

- cercetator stiintific gradul II, pozitia 4 - civil;

- cercetator stiintific gradul III, pozitia 6 - civil;

 

 - GRAFICUL-CALENDAR AL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE CERCETARE DIN CSSAS Semestrul 1/ Anul universitar 2016-2017

 

 

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare - Brasov

 

Departamentul Managementul Resurselor de Aparare

 

- profesor universitar (si sef comisie didactica), pozitia 3. disciplinele: Teorii si practici in management; Managementul performantei - ofiter;

- profesor universitar, pozitia 4, disciplina: Teoria organizatiei - civil;

- profesor universitar, pozitia 5, disciplina: Etica si leadership - civil;

- conferentiar universitar, pozitia 7, disciplina: Arhitecturi organizational informationale (cu predare in limba engleza) - civil;

- lector universitar (sef lucrari), pozitia 11, disciplina: Management financiar international - ofiter;

- asistent universitar, pozitia 15, disciplinele: Managementul proiectelor si programelor; Software utilizat in managementul proiectelor (cu predare in limba engleza) - civil;

- asistent universitar, pozitia 17, disciplina: Management strategic - civil;

 


 

 

Conditii generale pentru inscrierea la concurs a candidatilor:

- sa fie licentiati in domeniul „Stiinte militare, informatii si ordine publica" / domeniu inrudit cu profilul postului pentru care candideaza;

- sa detina titlul de doctor;

- sa faca dovada capacitatii de comunicare in limbile oficiale N.A.T.O.;

- personalul militar sa fie apreciat in ultimii 3 ani cu cel putin calificativul „Foarte bun”.

Candidatii la concurs vor depune, pana la data de 06.01.2017 ora 1400, cererile de inscriere, insotite de documentele precizate pe site-ul web al Universitatii Nationale de Aparare „Carol I” ?i pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, astfel:

- pentru functiile din Universitatea Nationala de Aparare „Carol I” la sediul institutiei din Bucuresti, sos. Panduri, nr. 68-72, sector 5, pavilionul D, etaj 1, camera 113;

- pentru functiile din Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare - Brasov, vor depune la sediul institutiei din Brasov, str. Mihai Viteazul nr. 160.

Concursul se va desfasura in confonnitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”.

Participarea la concurs a personalului militar este conditional de avizarea acestuia de catre comisiile de selectie, in conformitate cu Ordinul ministrului apararii nationale nr. M. 69/2015.

Informatii la telefonul 021.319.48.80, interior: 0121.