Banner Banner Banner

OFERTE DE MUNCA

 

Modele documente dosar de concurs:

 

- Cerere candidati participare la concurs

- Declaratie pe propria raspundere cazier

- Acord scris verificare

- Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 


  

UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE “CAROL I”

anunta:

scoaterea la concurs a functiilor vacante de instructori militari:

  

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DE INSTRUCTOR SUPERIOR, PUBLICATE ÎN B.I.A. NR. 4/2019

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DE INSTRUCTORI MILITARI, PUBLICATE ÎN B.I.A. NR. 5/2019

 

    


  

ANUNŢ
privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de

personal civil contractual din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

 - 10.09.2019 - Anunt privind organizarea concursurilir de incadrare a posturilor vacante de personal civil contractual: Sef birou gr. II / Birou domenii si infrastructuri - 1 post cu studii superioare.

 - 10.09.2019 - Anunt privind organizarea concursurilir de incadrare a posturilor vacante de personal civil contractual: Administrator patrimoniu debutant / Compartiment arhiva - 1 post cu studii medii.

  - 10.09.2019 - Anunt privind organizarea concursurilir de incadrare a posturilor vacante de personal civil contractual: Administrator patrimoniu gr.III / FSA - 1 post cu studii superioare.

 - 10.09.2019 - Anunt privind organizarea concursurilir de incadrare a posturilor vacante de personal civil contractual: Asistent medical principal / Cabinet medical - 2 posturi.

 

 

  

 

 Promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual

 

 

 


 

 

Anunt privind organizarea concursului/examenului pentru chemarea/ rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea încadrării unei funcţii vacante de execuţie din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” aprobat de către Guvernul României, prin Memorandumul pentru deblocarea unor posturi din Armata României