Banner Banner Banner

OFERTE DE MUNCA

 

Modele documente dosar de concurs:

 

- Cerere candidati participare la concurs

- Declaratie pe propria raspundere cazier

- Acord scris verificare

 


 

 

UNIVERSITATEA NAJIONALA DE APARARE “CAROL I”

anunta:

scoaterea la concurs a functiilor vacante de instructori militari:

 

 

 

Facultatea de Comandă şi Stat Major

 

Departamentul Forte Terestre

-     instructor superior, poziţia 26, disciplinele: Tactica genurilor de armă - Rachete şi Artilerie Antiaeriene; Modelarea şi simularea acţiunilor militare;

Departamentul Forţe Navale

-     instructor superior, poziţia 10, disciplinele: Artă militară forţe navale; Tactica structurilor de sprijin din forţele navale;

Departamentul Logistică, Finanţe şi Contabilitate

-     instructor superior, poziţia 15, disciplinele: Logistică militară; Tactica structurilor de sprijin logistic; Aplicaţii informatice logistice;

Departamentul Educaţie Fizică Militară

-     instructor superior, poziţia 9, disciplina: Educaţie fizică militară.

 

 


 

Facultatea de Securitate şi Apărare

 

Departamentul Sisteme Informaţionale Militare şi Informaţii pentru Apărare

-     instructor superior, poziţia 14, disciplina: Sisteme informaţionale;

 

 


 

Condiţii generale de selecţie a ofiţerilor candidaţi:

-   sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ acreditate, în domeniul corespunzător disciplinei/ariei curriculare pentru care este prevăzută funcţia scoasă la concurs;

-   sunt apreciaţi în ultimii 3 ani cu cel puţin calificativul „Foarte bun”.

Funcţiile au fost publicate în Buletinul Informativ al Armatei nr. 5/2017 şi concursul se va desfăşura în conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 58/2013 şi Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de instructori militari în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

Participarea la concurs este condiţionată de avizarea ofiţerilor de către comisia de selecţie, în conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 69/2015.

Informaţii la telefonul 021.319.48.80, int.: 0121.

 

 


 

 

Centrul de pregătirea a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în Armată

 

- Instructor superior – ofiţer; poziţia 3 din statul de funcţii a compartimentului de pregătire fundamentală, ştiinţifică şi de specialitate al  Centrului de pregătirea a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în Armată

 

  

 


 


 

 

ANUNŢ
privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de

personal civil contractual din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

 

  - Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de: corector gr. II/Editura - 1 post

 - Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de: corector gr. II/Editura - 1 post

 - Anunt cu rezultatele probei scrise la concursul  pentru incadrarea postului vacant de: corector gr. II/Editura - 1 post

 - Anunt cu rezultatele interviului la concursul  pentru incadrarea postului vacant de: corector gr. II/Editura - 1 post

 - Anunt cu rezultatele finale la concursul  pentru incadrarea postului vacant de: corector gr. II/Editura - 1 post

 


 

  - Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de: Cercetator stiintific gr. II la C.S.S.A.S - 1 post

  - Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de: Cercetator stiintific gr. II la C.S.S.A.S - 1 post

 


 

  - Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de: Expert. gr. III / Secretar stiintific, manifestari si colaborari la C.S.S.A.S - 1 post

  - Erata la anuntul privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de: Expert. gr. III / Secretar stiintific, manifestari si colaborari la C.S.S.A.S - 1 post

 - Anunt privind rezultatele selectiei de dosare pentru concursul de incadrare a postului vacant de: Expert. gr. III / Secretar stiintific, manifestari si colaborari la C.S.S.A.S - 1 post

 - Anunt privind rezultatele probei scrise pentru concursul de incadrare a postului vacant de: Expert. gr. III / Secretar stiintific, manifestari si colaborari la C.S.S.A.S - 1 post

 - Anunt privind rezultatele interviului pentru concursul de incadrare a postului vacant de: Expert. gr. III / Secretar stiintific, manifestari si colaborari la C.S.S.A.S - 1 post

 - Anunt privind rezultatele finale pentru concursul de incadrare a postului vacant de: Expert. gr. III / Secretar stiintific, manifestari si colaborari la C.S.S.A.S - 1 post

 


 

- Posturile pentru care se organizează concurs sunt: medic dentist - 1 post

- Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului: medic dentist - 1 post

- Anunt in urma completarii dosarelor incomplete de concurs pentru incadrarea postului: medic dentist - 1 post

- Anunt privind calendarul si tipul probelor de concurs pentru incadrarea postului: medic dentist - 1 post

 


 - Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de Sef sectie analiza si evaluari strategice la C.S.S.A.S - 1 post

 - Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului: Sef sectie analiza si evaluari strategice la C.S.S.A.S - 1 post

 


- Anunt privind organizarea concursului de incadrare a posturilor vacante de Sef Birou planificare, evidenta productie si administrativ gr. II \ Editura - 1 post si Sef Birou Publicatii cu ISSN gr. II \ Editura - 1 post

- Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea posturilor vacante de Sef Birou planificare, evidenta productie si administrativ gr. II \ Editura - 1 post si Sef Birou Publicatii cu ISSN gr. II \ Editura - 1 post

 - Anunt cu rezultatele probei scrise pentru incadrarea posturilor vacante de Sef Birou planificare, evidenta productie si administrativ gr. II \ Editura - 1 post si Sef Birou Publicatii cu ISSN gr. II \ Editura - 1 post

 - Anunt cu rezultatele probei practice pentru incadrarea posturilor vacante de Sef Birou planificare, evidenta productie si administrativ gr. II \ Editura - 1 post si Sef Birou Publicatii cu ISSN gr. II \ Editura - 1 post

 - Anunt cu rezultatele interviului pentru incadrarea posturilor vacante de Sef Birou planificare, evidenta productie si administrativ gr. II \ Editura - 1 post si Sef Birou Publicatii cu ISSN gr. II \ Editura - 1 post

 - Anunt solutionare contestatie pentru incadrarea posturilor vacante de Sef Birou planificare, evidenta productie si administrativ gr. II

 - Anunt cu rezultatele finale pentru incadrarea posturilor vacante de Sef Birou planificare, evidenta productie si administrativ gr. II \ Editura - 1 post si Sef Birou Publicatii cu ISSN gr. II \ Editura - 1 post

 


- Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de asistent medical principal cabinet stomatologic - 1 post

- Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de asistent medical principal cabinet stomatologic - 1 post

- Anunt cu rezultatele probei scrise pentru incadrarea postului vacant de asistent medical principal cabinet stomatologic - 1 post

- Anunt cu rezultatele interviului pentru incadrarea postului vacant de asistent medical principal cabinet stomatologic - 1 post

- Anunt cu rezultatele finale pentru incadrarea postului vacant de asistent medical principal cabinet stomatologic - 1 post

 


 

- Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de muncitor necalificat popota - 1 post

- Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor necalificat popota - 1 post

- Anunt cu rezultatele examenului de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor necalificat popota - 1 post

- Anunt cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de muncitor necalificat popota - 1 post

- Anunt cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de muncitor necalificat popota - 1 post

  

 

 

 

 Promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual

 

 

ANUNŢ

privind rezultatele finale la examenul pentru promovarea în grade/trepte profesionale a personalului civil contractual din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise la examenul pentru promovarea în grade/trepte profesionale a personalului civil contractual din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

 

ANUNŢ

privind organizarea examenului pentru promovarea în functii prevazute cu nivel de studii superioare a personalului civil contractual din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 


 

ANUNŢ

privind organizarea examenului pentru promovarea în grade/trepte profesionale a personalului civil contractual din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

 

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise la examenul pentru promovarea în grade/trepte profesionale a personalului civil contractual din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

ANUNŢ

privind rezultatele finale la examenul pentru promovarea în grade/trepte profesionale a personalului civil contractual din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”