Banner Banner Banner

OFERTE DE MUNCA

 

Modele documente dosar de concurs:

 

- Cerere candidati participare la concurs

- Declaratie pe propria raspundere cazier

- Acord scris verificare

 


 

Anunt privind organizarea concursului/examenului pentru chemarea/ rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea încadrării unei funcţii vacante de execuţie din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” aprobat de către Guvernul României, prin Memorandumul pentru deblocarea unor posturi din Armata României

 

- Anunt cu rezultatele si ierarhia finala a candidatilor

Anunt privind rezultatele concursului

- Anunt cu rezultatele testelor eliminatorii

Anunt selectie dosare 

Anunt privind organizarea concursului

- Cerere inscriere concurs

- Acord prelucrare date

 


 

 

UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE “CAROL I”

anunta:

scoaterea la concurs a functiilor vacante de instructori militari:

 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DE INSTRUCTOR SUPERIOR, PUBLICATE ÎN B.I.A. NR. 5/2018


 


 

Condiţii generale de selecţie a ofiţerilor candidaţi:

-   sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ acreditate, în domeniul corespunzător disciplinei/ariei curriculare pentru care este prevăzută funcţia scoasă la concurs;

-   sunt apreciaţi în ultimii 3 ani cu cel puţin calificativul „Foarte bun”.

Funcţiile au fost publicate în Buletinul Informativ al Armatei nr. 5/2018 şi concursul se va desfăşura în conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 58/2013 şi Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de instructori militari în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

Participarea la concurs este condiţionată de avizarea ofiţerilor de către comisia de selecţie, în conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 69/2015.

Informaţii la telefonul 021.319.48.80, int.: 0121.

   

 


 


 

 

ANUNŢ
privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de

personal civil contractual din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

 

 

12.12.2018 - Anunt cu rezultatele finale pentru incadrarea postului : Muncitor calificat, Bucatar / Popota cadre - 1 post - personal civil contractual cu studii generale 

11.12.2018 - Anunt cu rezultatele interviului pentru incadrarea postului : Muncitor calificat, Bucatar / Popota cadre - 1 post - personal civil contractual cu studii generale

07.12.2018 - Anunt cu rezultatele probei practice pentru incadrarea postului : Muncitor calificat, Bucatar / Popota cadre - 1 post - personal civil contractual cu studii generale

29.11.2018 - Anunt privind selectia dosarelor de concurs pentru incadrarea postului : Muncitor calificat, Bucatar / Popota cadre - 1 post - personal civil contractual cu studii generale

14.11.2018 - Anunt privind organizarea examenului pentru incadrarea postului : Muncitor calificat, Bucatar / Popota cadre - 1 post - personal civil contractual cu studii generale

 

--------------

13.12.2018 - Anunt cu rezultatele finale la concursul pentru incadrarea postului : Referent de specialitate debutant / Birou administrare, mentenanta si gestiune de calcul - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

11.12.2018 - Anunt cu rezultatele interviului la concursul pentru incadrarea postului : Referent de specialitate debutant / Birou administrare, mentenanta si gestiune de calcul - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

10.12.2018 - Anunt cu rezultatele contestatiei privind proba scrisa la concursul pentru incadrarea postului : Referent de specialitate debutant / Birou administrare, mentenanta si gestiune de calcul - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

07.12.2018 - Anunt cu rezultatele probei scrise la concursul pentru incadrarea postului : Referent de specialitate debutant / Birou administrare, mentenanta si gestiune de calcul - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

29.11.2018 - Anunt privind selectia dosarelor de concurs pentru incadrarea postului : Referent de specialitate debutant / Birou administrare, mentenanta si gestiune de calcul - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

14.11.2018 - Anunt privind organizarea examenului pentru incadrarea postului : Referent de specialitate debutant / Birou administrare, mentenanta si gestiune de calcul - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

 

--------------

12.12.2018 - Anunt cu rezultatele finale la concursul pentru incadrarea postului : Administrator financiar debutant / Birou drepturi banesti si reglementari economice - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

11.12.2018 - Anunt cu rezultatele interviului la concursul pentru incadrarea postului : Administrator financiar debutant / Birou drepturi banesti si reglementari economice - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

07.12.2018 - Anunt cu rezultatele scrise la concursul pentru incadrarea postului : Administrator financiar debutant / Birou drepturi banesti si reglementari economice - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

29.11.2018 - Anunt privind selectia dosarelor de concurs pentru incadrarea postului : Administrator financiar debutant / Birou drepturi banesti si reglementari economice - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

14.11.2018 - Anunt privind organizarea examenului pentru incadrarea postului : Administrator financiar debutant / Birou drepturi banesti si reglementari economice - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

 

--------------

  26.11.2018 - Anunt privind rezultatele finale pentru incadrarea postului : Expert debutant (psiholog) / Compartiment Cunoastere si Asistenta Psihologica - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

  22.11.2018 - Anunt privind rezultatele interviului pentru incadrarea postului : Expert debutant (psiholog) / Compartiment Cunoastere si Asistenta Psihologica - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

  19.11.2018 - Anunt privind rezultatele probei scrise pentru incadrarea postului : Expert debutant (psiholog) / Compartiment Cunoastere si Asistenta Psihologica - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

12.11.2018 - Anunt privind rezultatele solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor de concurs pentru incadrarea postului : Expert debutant (psiholog) / Compartiment Cunoastere si Asistenta Psihologica - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare 

 09.11.2018 - Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului : Expert debutant (psiholog) / Compartiment Cunoastere si Asistenta Psihologica - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

24.10.2018 - Anunt privind organizarea examenului pentru incadrarea postului : Expert debutant (psiholog) / Compartiment Cunoastere si Asistenta Psihologica - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

 

--------------

   09.10.2018 - Anunt cu rezultatele finale pentru incadrarea postului : Tehnoredactor gr.1 / Compartiment tiparire digitala / Atelier tipografic / Editura - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

   08.10.2018 - Anunt cu rezultatele interviului organizat pentru incadrarea postului : Tehnoredactor gr.1 / Compartiment tiparire digitala / Atelier tipografic / Editura - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

   04.10.2018 - Anunt cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru incadrarea postului : Tehnoredactor gr.1 / Compartiment tiparire digitala / Atelier tipografic / Editura - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

   27.09.2018 - Anunt cu selectia dosarelor de concurs pentru incadrarea postului : Tehnoredactor gr.1 / Compartiment tiparire digitala / Atelier tipografic / Editura - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

  12.09.2018 - Anunt privind organizarea examenului pentru incadrarea postului : Tehnoredactor gr.1 / Compartiment tiparire digitala / Atelier tipografic / Editura - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

 

 ------------

  11.10.2018 - Anunt cu rezultatele finale pentru incadrarea postului : Sofer - 1 post - personal civil contractual cu studii generale

  10.10.2018 - Anunt cu rezultatele interviului pentru incadrarea postului : Sofer - 1 post - personal civil contractual cu studii generale

  08.10.2018 - Anunt cu rezultatele probei practice pentru incadrarea postului : Sofer - 1 post - personal civil contractual cu studii generale

  04.10.2018 - Anunt cu rezultatele examenului de concurs, proba scrisa, pentru incadrarea postului : Sofer - 1 post - personal civil contractual cu studii generale

  27.09.2018 - Anunt cu selectia dosarelor de concurs pentru incadrarea postului : Sofer - 1 post - personal civil contractual cu studii generale

  12.09.2018 - Anunt privind organizarea examenului pentru incadrarea postului : Sofer - 1 post - personal civil contractual cu studii generale

 

 -------------

  09.10.2018 - Anunt cu rezultatele finale pentru incadrarea postului : Expert gr.1 / Compartiment administrativ-secretariat / Centrul de limbi straine - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

  08.10.2018 - Anunt cu rezultatele interviului pentru incadrarea postului : Expert gr.1 / Compartiment administrativ-secretariat / Centrul de limbi straine - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

  04.10.2018 - Anunt cu rezultatele probei scrise pentru incadrarea postului : Expert gr.1 / Compartiment administrativ-secretariat / Centrul de limbi straine - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

  01.10.2018 - Anunt cu rezultatele solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor de concurs pentru incadrarea postului : Expert gr.1 / Compartiment administrativ-secretariat / Centrul de limbi straine - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

  27.09.2018 - Anunt cu selectia dosarelor de concurs pentru incadrarea postului : Expert gr.1 / Compartiment administrativ-secretariat / Centrul de limbi straine - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare

  12.09.2018 - Anunt privind organizarea examenului pentru incadrarea postului : Expert gr.1 / Compartiment administrativ-secretariat / Centrul de limbi straine - 1 post - personal civil contractual cu studii superioare


  

 

 Promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual

 

 20.11.2018 - Anunt privind organizarea examenului pentru promovarea in grade\trepte profesionale

 06.11.2018 - Anunt privind organizarea examenului pentru promovarea in grade\trepte profesionale

 20.07.2018 - Anunt privind organizarea examenului pentru promovarea in grade\trepte profesionale

 19.07.2018 - Anunt privind organizarea examenului pentru promovarea in grade\trepte profesionale

 06.07.2018 - Anunt privind organizarea examenului pentru promovarea in grade\trepte profesionale 

 04.07.2018 - Anunt privind organizarea examenului pentru promovarea in grade\trepte profesionale