Banner Banner Banner

Noutati doctorat

 

 

ANUNȚ IMPORTANT!

 

 

1. STUDENȚII – DOCTORANZI CARE, POTRIVIT REGULAMENTULUI ȘCOLII DOCTORALE, INTRĂ (CONTINUĂ) ÎN PERIOADA DE GRAȚIE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019, VOR DEPUNE CEREREA PENTRU APROBAREA GRAȚIEI (Anexa nr. 12A la Regulamentul Școlii doctorale) LA BIROUL SECRETARIAT AL ȘCOLII DOCTORALE, CU AVIZUL CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT, CEL MAI TÂRZIU PÂNĂ LA DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2018.

1.1. PENTRU PERIOADA DE GRAȚIE SE DEPUNE ȘI PROGRAMUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, ACTUALIZAT  (litera C – Elaborarea tezei de doctorat).

1.2. POTRIVIT SISTEMULUI DE TAXE DIN UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” ( https://www.unap.ro/index.php/ro/taxe-licenta-masterat-si-cursuri?id=428 ) PENTRU PERIOADA DE GRAȚIE NU SE PLĂTEȘTE TAXĂ DE ȘCOLARIZARE.

 

2. STUDENȚII – DOCTORANZI CARE NU AU FINALIZAT ANUL III DE STUDII ÎN ANUL UNIVERSITARI 2017 – 2018 (SUSȚINEREA RAPOARTELOR DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI PUBLICAREA ARTICOLELOR PRECUM ȘI A COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE) ȘI CARE POTRIVIT REGULAMENTULUI ȘCOLII DOCTORALE POT SOLICITA PRELUNGIREA PERIOADEI PROGRAMULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 OCTOMBRIE 2018 (PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019), VOR DEPUNE LA BIROUL SECRETARIAT AL ȘCOLII DOCTORALE CEL MAI TÂRZIU PÂNĂ LA DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2018, CEREREA STUDENTULUI DOCTORAND (Anexa nr. 10 la Regulamentul Școlii doctorale) PENTRU PRELUNGIREA STUDIILOR (avizată de conducătorul de doctorat). DOCUMENTELE VOR FI SUPUSE APROBĂRII SENATULUI UNIVERSITAR DUPĂ DISCUTAREA ÎN CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE.

2.1. PENTRU PERIOADA DE PRELUNGIRE SE ÎNCHEIE UN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

2.2 POTRIVIT SISTEMULUI DE TAXE DIN UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”  ( https://www.unap.ro/index.php/ro/taxe-licenta-masterat-si-cursuri?id=428 ) „STUDENŢII DOCTORANZI CARE ÎŞI PRELUNGESC PROGRAMUL DE PREGĂTIRE VOR PLĂTI ÎN CONTINUARE TAXA DE STUDII, PROPORŢIONAL CU NUMĂRUL DE SEMESTRE DE PRELUNGIRE A PROGRAMULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ”

 

3. STUDENȚII - DOCTORANZI CARE NU VOR DEPUNE CEREREA ÎN TERMENUL PRECIZAT VOR FI ÎN SITUAȚIE DE EXMATRICULARE

 LISTA CU NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 NUMĂRUL DE LOCURI PE CONDUCĂTORI DE DOCTORAT,

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018