Banner Banner Banner

Noutati doctorat

 

 

 

 

ANUNȚ


Școala doctorala anunță suspendarea
susținerii tezei de doctorat a studentului-doctorand
FILIMON FELIX, programată a se desfășura, în
data de 17.03.2020.

 


 

A N U N Ţ

 

În ziua de 24.02.2020, 15.30-16.00, are loc alegerea reprezentantului conducătorilor de doctorat în CSD. Al doilea tur de scrutin, dacă este cazul, va avea loc în ziua de 26.02.2020, 15.30-16.00.

Au drept de vot toate cadrele didactice şi de cercetare care deţin calitatea de conducător de doctorat afiliați ai Şcolii doctorale din cadrul IOSUD.

Au dreptul să candideze conducători de doctorat membri ai Şcolii doctorale din cadrul IOSUD.

          Candidaturile se depun în perioada 18-20.02.2020, în intervalul orar 08.00-14.00, la secretarul comisiei de alegeri, pavilionul C, etaj 1, camera 115.

          Dosarul de candidat pentru conducătorii de doctorat conţine:

a) Raport de depunere a candidaturii (conform Anexei nr.5 din Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului școlii doctorale, București, 2019);

b) Copia cărţii de identitate;

c) Curriculum vitae;

d) Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare (Anexa nr.6 din Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului școlii doctorale, București, 2019);

e) Copie după ordinul ministrului educaţiei naţionale care să ateste dreptul de a conduce doctorate sau, după caz, copie după atestatul de abilitare.

         

          Data afişării candidaților eligibili – 21.02.2020, ora 15.00.

 ANUNT

Publicare teze doctorat

 CONDIȚII
De afiliere la Școala doctorală a Universității Naţionale de Apărare „Carol I”