Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

 

Studii universitare de masterat

 

- Ghid pentru înscrierea online la concursul de admitere la facultățile F.S.A și F.C.S.M la studii universitare de MASTER, cu frecvență, prin intermediul platformei elearning ILIAS 

 

https://lms.adlunap.ro/register.php

 

:: FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR (F.C.S.M.)

 


 - PROGRAMA CONCURSULUI DE ADMITERE IN FACULTATEA DE COMANDA SI STAT MAJOR DIN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE „Carol I” LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 - Model test limba engleza pentru admiterea la studii universitare de masterat  

 

:: FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE (F.S.A.)

 


- PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER CE SE VOR ORGANIZA ŞI DESFĂŞURA ÎN FACULTATEA DE SECURITATE SI APĂRARE, DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

- GRAFIC DE ADMITERE PROGRAME ANEXATE LICENTA MASTERAT 

 

 

SISTEMUL DE TAXE

DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

 

Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la studii universitare de master:

Programe de studii universitare de master organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă:

 • 150 lei – susţinerea examenului de admitere la Facultatea de comandă și stat major;
 • 100 lei – susţinerea examenului de admitere la Facultatea de securitate și apărare;
 • 1900 lei – master „Managementul crizelor și prevenirea conflictelor”, pentru un an universitar se achită integral sau parţial (950 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie).
 • 2000 lei – master „Managementul programelor și proiectelor”, „Securitate și apărare”, pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1000 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie).
 • 2500 lei – master „Comunicare publică în domeniul securității și apărării”, pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1250 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie).
 • 2600 lei – master „Protecția infrastructurilor critice”, pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1300 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie).
 • 500 lei - Program de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică monospecializare;
 • 450 lei – susţinerea examenului de disertaţie.
 • 2400 lei – master „Managementul resurselor organizației”, organizat la Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare – Braşov, pentru un an universitar se achită integral sau parțial (1200 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenților declarați „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie).
 • 450 lei – susținerea examenului de disertație.

*  Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenţilor.

  

 

 

Programe de studii universitare de master, la care participă numai ofiţeri din structurile de apărare, ordine publică şi securitate naţională:

 

Organizate şi desfăşurate la forma de învăţământ „cu frecvenţă” şi „cu frecvenţă redusă”.

Conducere interarme Forţe Terestre;

- Conducere interarme Forţe Aeriene;

- Conducere interarmeForţe Navale;

- Management logistic;

- Management economico-fianciar.

 

Organizate şi desfăşurate la forma de învăţământ „cu frecvenţă”.

Conducere comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică;

- Conducere – Informaţii pentru apărare.

 


 

Programe de studii universitare de master, la care pot participa şi persoane din societatea civilă, licenţiate în specializările corespunzătoare sau în specializări/domenii conexe:

- Securitate şi apărare;

- Managementul programelor şi proiectelor;

- Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor;

- Comunicare public în domeniul securităţii şi apărării;

- Managementul resurselor organizaţiei;

- Protecţia infrastructurilor critice.

 


 

Admiterea se face prin concurs, desfăşurat astfel:

 • pentru toate ciclurile de studii universitare: sesiunea I (iulie) - sesiunea II (septembrie);
 • pentru programele postuniversitare şi cursuri cu 30 de zile înainte de începerea fiecărui program.

 

Înscrierile se fac la sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Puncte de contact:

- tel. (021) 3194880 / 467, 156 pentru studiile universitare de licenţă, master, programe postuniversitare şi cursuri;


 

Contul UNAp "Carol I" pentru incasarea taxelor din invatamant (cu exceptia taxelor din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare)

  

Beneficiar: UNAp "Carol I"
 
CUI: 4267052
 
IBAN: RO26 TREZ 7052 0F 330500 XXXX
 
BANCA: TREZORERIE SECTOR 5

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN