Banner Banner Banner

Personal didactic

 

Personal didactic

Corpul personalului didactic: 53 (profesor universitar, conferențiar universitar, lector universitar, asistent universitar, instructor superior)

 

Cadre didactice membre ale unor academii, fundaţii, altor organizaţii:

 

A. Reprezentare în cadrul organismelor Ministerului Educaţiei Naţionale      

 

Experţi evaluatori la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.):

- prof.univ.dr. Deac Ioan;

- prof.univ.dr. Anton Mihail

 

B. Personal didactic ce desfăşoară activităţi de învăţământ în alte instituţii

 

- col.prof.univ.dr. Deac Ioan - SNSPA, Bucureşti; Academia Tehnică Militară, Bucureşti;

- col.prof.univ.dr. Turcu Dănuţ - Academia Tehnică Militară, Bucureşti;

- col.(r) prof.univ.dr. Alexandrescu Gelu - Academia Tehnică Militară, Bucureşti

- col.(r) prof.univ.dr. Roceanu Ion – Academia Forțelor Terestre, Universitatea de Vest și Universitatea ,,Aurel Vlaicu”;

- conf.univ.dr. Dragomir Florentina Loredana – Intenational School of Bucharest și Școala Metropolitană.