Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Carta Universitatii

 

 

    CUPRINDE:

  • Dispoziţii generale;
  • Misiunea şi strategia educaţională;
  • Organizarea Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I";
  • Conducerea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice universitare:
  • Secţiunea 1 - Dispoziţii comune;
  • Secţiunea a 2-a - Structuri de conducere;
  • Secţiunea a 3-a - Funcţii de conducere;
  • Secţiunea a 4-a - Alegerea structurilor şi a funcţiilor de conducere, din domeniul învăţământului şi al cercetării ştiinţifice.
  • Organizarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice universitare;
  • Managementul administrativ;
  • Autonomia universitară;
  • Evaluarea (autoevaluarea) universitară;
  • Evaluarea finală şi atestarea studiilor;
  • Comunitatea universitară;
  • Ofiţerii-studenţi şi cursanţi;
  • Modificarea Cartei.

Pentru vizualizare integrală: Carta

 


 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN