Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"


    CUPRINDE:

  • Dispoziţii generale;
  • Misiunea şi strategia educaţională;
  • Organizarea Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I";
  • Conducerea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice universitare:
  • Secţiunea 1 - Dispoziţii comune;
  • Secţiunea a 2-a - Structuri de conducere;
  • Secţiunea a 3-a - Funcţii de conducere;
  • Secţiunea a 4-a - Alegerea structurilor şi a funcţiilor de conducere, din domeniul învăţământului şi al cercetării ştiinţifice.
  • Organizarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice universitare;
  • Managementul administrativ;
  • Autonomia universitară;
  • Evaluarea (autoevaluarea) universitară;
  • Evaluarea finală şi atestarea studiilor;
  • Comunitatea universitară;
  • Ofiţerii-studenţi şi cursanţi;
  • Modificarea Cartei.

Pentru vizualizare integrală: Carta

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici