Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

 


 

Comandant (Rector)

 General de brigadă
 Pleșcan Dorin Corneliu

 

 


Am onoarea să vă salut dragi studenți, cursanți, personal civil contractual și cadre didactice din Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Suntem împreună la început de drum, spre un sistem de învățământ superior militar modern centrat pe student, destinat să asigure educația viitorilor lideri ai Armatei României.

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” este continuatoarea tradițiilor Școlii Superioare de Război, înființată la 8 august 1889, prin Înaltul Decret al Regelui Carol I, fiind a șasea instituție de gen din Europa, alături de cele din Berlin, Viena, Paris, Torino și Bruxelles și prima din Balcani.
Astăzi, la 131 de ani de tradiție, suntem parte din Spațiul European al Învățământului Superior, cu Grad de încredere ridicat, calificativ acordat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Vin în mijlocul dumneavoastră cu experiența operațională dobândită în cei patruzeci și unu de ani de carieră militară și îmi doresc ca, împreună, să susținem promovarea unei imagini instituționale care are la bază excelența academică, dezvoltarea permanentă a cunoașterii, integritatea, colaborarea și patriotismul.

Țin să subliniez că universitatea noastră își adaptează planurile și programele de învățământ și urmărește pregătirea continuă a resursei umane pentru a corespunde, atât nevoilor beneficiarului principal – Ministerul Apărării Naționale, cât și ale celorlalți beneficiari, având ca prioritate permanentă calitatea educației. Îmi propun, totodată, creșterea gradului de internaționalizare a programelor de studii, concomitent  cu creșterea vizibilității instituției pe plan național și internațional.

Vă asigur că voi depune toate eforturile pentru menținerea Universității Naționale de Apărare „Carol I” în rândul celor mai prestigioase universități din țară și din străinătate.

Activitatea de cercetare științifică este și va rămâne o prioritate, atât prin prisma necesității de folosire în procesul de învățământ a celor mai noi și relevante rezultate din domeniile de interes, cât și din perspectiva afirmării instituției ca pol de excelență. În acest context, consider că este imperios necesar să ne orientăm pe problematica actuală din domeniul securității și apărării, atât în interiorul UNAp, cât și împreună cu alți parteneri.

Universitatea Națională de  Apărare „Carol I” desfășoară programe de cooperare pe linie de învățământ și cercetare cu universități similare din străinătate, prin organizarea de programe de studii comune cu recunoaștere universitară reciprocă, inclusiv crearea și punerea în aplicare a mobilităților de studenți, cadre militare, personal didactic și de cercetare, în cadrul programului ERASMUS+.

În acest moment, așa cum știți, desfășurăm învățământul online, centrat pe programele de studii de licență și de master. Deținem o platformă performantă, acreditată și care se utilizează la întreaga capacitate.

Cu un corp profesoral de excepție, deosebit de implicat și care a creat suportul necesar implementării standardelor din modelul absolventului, vă asigur că vom continua împreună, dezvoltarea unei comunități de excelență în domeniul educației și cercetării științifice.

Urez întregului personal al Universității Naționale de Apărare „Carol I” mult succes în îndeplinirea obiectivelor asumate, iar credința să vă fie sprijin în aceste vremuri de grea încercare pentru noi toți.

 

 

 

 

Cautare

News

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate de presa

Anunturi