Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Index articole

 

 

2019,

 

21 februarie. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a primit o delegație a Oficiului cooperare militară internațională (OCMI) din cadrul Comisiei militare centrale (CMC) a R.P. Chineze, condusă de locțiitorul directorului general al Oficiului cooperare militară internațională (OCMI), domnul colonel superior Baoqun ZHANG.

 

18 martie. Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, prin Colegiul Național de Apărare, a primit vizita unor experți din cadrul Institutului pentru Diplomație și Guvernare Internațională din Londra.

 

22 martie. Colegiul Național de Apărare a primit vizita delegației Academiei Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” din Republica Moldova.

 

20-22 martie. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a primit o delegație formată din cursanți și cadre didactice de la Institutul de Înalte Studii de Apărare Națională din Franța.

 

21 martie. Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” a organizat atelierul de strategie cu tema „ROMÂNIA2019.EU: interese și soluții comune”.

 

4 aprilie. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” prin Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, împreună cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România au organizat masa rotundă din cadrul sesiunii ştiinţifice de primăvară, ca parte din seria de evenimente a campaniei „România–15 ani în NATO. 70 de ani de la înființarea Organizației Nord-Atlantice” și continuarea campaniei de informare publică #WeAreNATO în România.

 

11-12 aprilie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat Conferinţa şttiinţifică internaţională STRATEGII XXI desfăşurată sub patronajul Facultăţii de comandă şi stat major, Facultăţii de securitate şi apărare şi al Şcolii doctorale.

 

11-25 aprilie. Peste 300 de studenți, cadre didactice și personal de sprijin din toate categoriile de forțe ale armatei au participat la exercițiul de comandament complex, integrator, multi eșalon „UNAp-2019”, organizat de către Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și Centrul pentru jocuri de război și experimentări doctrinare.

 

19 aprilie. A avut loc festivitatea de absolvire a studiilor și de acordare a primului grad de ofițer, absolvenților Promoției 122 „Nicolae Bălcescu 200”, instruiți în cadrul Centrului de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației fizice și sportului în armată din Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

 

7 mai. Masteranzii Facultății de comandă și stat major din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” au desfășurat o vizită de informare–documentare în cele două mari unități militare din garnizoana Focșani: Brigada 282 Infanterie Mecanizată. „Unirea Principatelor” și Brigada 8 Larom „Alexandru Ioan Cuza”.

 

14 mai. Centrul de Drept International Umanitar al Ministerului Apărării Naționale din cadrul instituției noastre a organizat cea de-a cincea ediție a mesei rotunde cu tema „Importanța dreptului internațional umanitar în actualul mediu internațional de securitate", dedicată sărbătoririi Zilei dreptului internațional umanitar.

 

11 iunie. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a primit vizita unei delegații de la Colegiul de Apărare NATO de la Roma.

 

19 iulie. A avut loc festivitatea de absolvire a Promoției 122 „Nicolae Bălcescu 200” a Universității Naționale de Apărare „Carol I”, pe esplanada din fața Monumentului Eroilor Patriei.

 

1 octombrie. A avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2019-2020, în Aula Universității Naționale de Apărare „Carol I”. La 130 de ani de la înființare, universitatea noastră și-a deschis porțile pentru studenții care vor urma programele: de licență (Facultatea de comandă și stat major și Facultatea de securitate și apărare), de masterat (Facultatea de comandă și stat major și Facultatea de securitate şi apărare) și de doctorat (Școala doctorală), cât și pentru cursanții programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, organizate la nivelul structurilor de învățământ ale universității.

 

25 octombrie. La Palatul Regal, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, a conferit decorația regală „Nihil Sine Deo” Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

 

25 octombrie. Cu prilejul Zilei Armatei României, studenții anului I ai Facultății de comandă şi stat major din Universitatea Națională de Apărare „Carol I” au depus jurământul militar, ca expresie a devotamentului pentru țară.

 

27 octombrie. Studentul caporal Adrian Buhaniuc a câștigat medalia de bronz la Jocurile Mondiale CISM din China. Student în anul II la Facultatea de comandă și stat major, pugilistul Adrian Buhaniuc a boxat la categoria grea 81-91 kg și a urcat pe podium, adăugând astfel încă o medalie pentru România.

 

14-15 noiembrie. Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate din Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a desfășurat Conferința științifică internațională STRATEGII XXI cu tema: Complexitatea și dinamismul mediului de securitate, aflată la cea de-a XIX-a ediție.

 

20-24 noiembrie. Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I” a participat la cea de-a XXVI-a ediție a Târgului International de Carte Gaudeamus Radio România, la Complexul Expozițional Romexpo, București.

 

 


 

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici