Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Index articole

 

 

- ACADEMIA DE INALTE STUDII MILITARE -

 

  • 1991,

 23 aprilie. Prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 305: "Art. Unic. Academia Militara isi schimba denumirea in Academia de Inalte Studii Militare ".

3-11 iunie. In zona de operatii de sud-est se desfasoara aplicatia tactica de invatamant "Dobrogea 91", cu participarea comandantului academiei, cadrelor didactice si ofiterilor-studenti din ambii ani de studii de la toate facultatile.

27 iunie. Este finalizat si inaintat spre analiza si aprobare documentul "Orientari fundamentale privind conceptia de organizare si desfasurare a invatamantului in Academia de Inalte Studii Militare incepand cu anul 1992".

5 iulie. Secretarul general al N.A.T.O., Manfred Vörner, impreuna cu o delegatie militara, viziteaza Academia de Inalte Studii Militare. La intalnire participa generali si ofiteri din conducerea academiei si facultatilor, un numar insemnat de cadre didactice.

10 august. Festivitatea de absolvire a promotiei a 96-a (1989-1991), in aula academiei. Cele 6 amfiteatre ale Academiei de Inalte Studii Militare primesc numele unor marcante personalitati militare si civile care si-au desfasurat activitatea in cadrul institutiei: Nicolae Iorga, maresal Alexandru Averescu, general adjutant Stefan Falcoianu, general de divizie David Propargescu, general Paul Teodorescu, general Emanoil Ionescu.

15 septembrie. Odata cu deschiderea anului de invatamant 1991/1992, sunt finalizate actiunile pentru darea in folosinta a noului Laborator de informatica (pavilionul central, etajul doi), cu tehnica de calcul I.B.M., menit sa asigure baza pentru activitatea de invatamant a cadrelor didactice si a ofiterilor-studenti, cu acces direct, specializat in produse informatice tactic-operative (aplicatii etc.). Laboratorul lucreaza relativ independent in Centrul de calcul al Academiei (organizat in 1986 pe structura Oficiului de calcul, din anul 1974 care asigura sistemul informatic al organigramei Academiei de Inalte Studii Militare cu tehnica de calcul existenta in toate compartimentele - decizie, control, invatamant, administratie etc.).

5-10 decembrie. Cadre didactice si ofiteri-studenti asigura paza si ordinea la 118 centre de votare din municipiul Bucuresti, cu ocazia referendumului national asupra Constitutiei Romaniei.
18 decembrie. Sub egida Marelui Stat Major si a Academiei de Inalte Studii Militare, se desfasoara simpozionul stiintific: "Revolutia Romana din Decembrie 1989", ampla analiza politico-militara a evenimentelor desfasurate in urma cu doi ani.

 

  • 1992,

1 februarie. Se infiinteaza Colegiul National de Aparare, ca structura distincta in cadrul Academiei de Inalte Studii Militare si forma postuniversitara pentru pregatirea politico-militara in domeniul strategiilor de securitate si aparare nationala a persoanelor militare si civile. Seful colegiului (director) este numit generalul-maior Mihalache Scarlat. Prin Hotararea Guvernului nr. 438 din 5 august 1992, Colegiul National de Aparare devine institutie separata de Academia de Inalte Studii Militare. Un comitet consultativ, presedinte avand pe secretarul de stat si sef al Marelui Stat Major, este destinat sa coordoneze activitatea colegiului. (Monitorul Oficial, partea I, nr. 193/1992).

15 februarie - 13 august. Prima promotie a Colegiului National de Aparare desfasoara activitatea de invatamant (21 de cursanti).

2-6 martie. Are loc concursul de admitere pentru promotia a 99-a (1992-1994). A doua sesiune de admitere se va desfasura la 3-8 august.
aprilie-august. Editura Academiei de Inalte Studii Militare difuzeaza pentru marele public primele lucrari: Mihai Eminescu, Basarabia si Bucovina (1991); general-maior Mircea Agapie, capitan R.I. dr. Jipa Rotaru, Ion Antonescu. Cariera militara (Scrisori inedite); Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Anul 1940. Drama romanilor dintre Prut si Nistru. Alte volume difuzate in perioada urmatoare: Istoria ma va judeca (1993); Stresul psihic in lupta armata (1993); Hotararea comandantului in viziune sistemica (1994) s.a.

septembrie. Se da in functiune studioul video-film, pentru activitati de invatamant. Intre altele, va produce filmele documentare: Academia de Inalte Studii Militare(1993); Istoria ma va judeca (decembrie 1993) s.a.

30 septembrie. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 611 privind organizarea si functionarea Academiei de Inalte Studii Militare (Monitorul Oficial, partea I, nr. 269/1992).

22 decembrie. Se desfasoara festivitatea de absolvire a promotiei a 97-a (1990-1992). Te Deum la Monumentul eroilor Revolutiei din Decembrie 1989. In holul central sunt dezvelite doua placi comemorative cu profesorii si ofiterii-elevi cazuti pe Campul de Onoare in anii 1916-1919, 1941-1945 si in decembrie 1989. Se aprinde candela recunostintei vesnice.

 

  • 1993,

 1-5 martie. Are loc concursul de admitere pentru promotia 100 (1993-1995).
martie-aprilie. Cursul postacademic superior executa studii de stat-major cu caracter de invatamant in zona de operatii de vest. Grupele de cursanti sunt indrumate de coloneii Liviu Habian si Constantin Taicutoiu.

1-2 aprilie. Comandantul Academiei de Inalte Studii Militare, general-maior Mircea Agapie, participa la a XXII-a Conferinta largita a comandantilor colegiilor de aparare ale N.A.T.O, Madrid (Spania), conferinta despre sistemul actual de invatamant militar din Romania.

31 iulie. La festivitatile organizate cu prilejul absolvirii promotiei a 98-a participa presedintele Senatului Romaniei, ministrul Apararii Nationale, parlamentari, reprezentanti ai partidelor politice, numerosi invitati militari si civili. Preafericitul Parinte Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a oficiat binecuvantarea promotiei.

4 octombrie. Incep cursurile anului de invatamant 1993/1994, (promotiile 99 si 100). In cadrul procesului de restructurare si reforma a armatei, au fost reorganizate facultatile si catedrele din Academia de Inalte Studii Militare. De la aceasta data functioneaza 12 catedre si facultatile: trupe de uscat; de aviatie si aparare antiaeriana; de logistica. S-a instituit functia de prim-loctiitor al comandantului si director de studii.

15 noiembrie. Pana la 31 iulie 1994, maiorul Segura Ernest (Franta) se inmatriculeaza ca ofiter-student in anul II, la Facultatea de logistica, specialitatea "conducere logistica". Este primul ofiter francez care studiaza in institutia romaneasca de invatamant militar superior.

21 octombrie. Este vernisata Galeria Comandantilor institutiei - 40 de tablouri in ulei, executate de Studioul de Arte Plastice al Armatei, vibrant omagiu adus celor care pe parcursul a peste o suta de ani au fost comandantii Scolii Superioare de Razboi si ai Academiei Militare.

1 decembrie. Se constituie Colegiul Superior de Stat Major, structura organizatorica cu functionare distincta in cadrul Academiei de Inalte Studii Militare, pentru perfectionarea pregatirii postacademice la nivel strategic (intercategorii de forte ale armatei). Sef al Colegiului Superior de Stat Major este numit colonelul Octavian Puschila. In cursul anului, delegatii militare straine viziteaza Academia de Inalte Studii Militare. La fel, generali si ofiteri din conducerea academiei si cadre didactice efectueaza vizite de documentare in Franta, Turcia, Italia, Polonia etc.

 

  • 1994,

4 ianuarie. Se deschid cursurile promotiei I a Colegiului Superior de Stat Major.

8 martie. In organizarea Catedrei de istorie si geografie militara se desfasoara simpozionul stiintific "Maresalul Alexandru Averescu, 135 de ani de la nastere". Este omagiata personalitatea maresalului Alexandru Averescu, ca profesor si comandant al Scolii Superioare de Razboi din Bucuresti.
martie-mai. Este elaborata si difuzata spre studiu Conceptia organizarii invatamantului de inalte studii militare - document menit sa aseze pe baze moderne, in conformitate cu standardele internationale, procesul de invatamant si structura organizatorica a institutiei.

20-22 aprilie. Sub egida Academiei de Inalte Studii Militare si a Institutului de Istorie si Teorie Militara, se desfasoara colocviul stiintific "Probleme teoretice si practice de doctrina si arta militara romaneasca".

1 mai. Este dat in functiune Clubul Academiei, cu program zilnic pentru recreerea personalului si activitati educative (auditii muzicale, vizionari video, jocuri de sah si biliard, programe T.V. color etc.).

15 mai. Se constituie Centrul de Perfectionare in Cunoasterea Limbilor Straine, structura organizatorica distincta in cadrul Academiei de Inalte Studii Militare, cu 3 catedre de specialitate: limbi romanice, limbi slave si limbi germanice, avand menirea sa asigure pregatirea cursantilor romani in domeniile respective.

28-31 iulie. Se desfasoara festivitatile consacrate licentierii promotiei a 99-a (1992-1994) "Maresal Averescu Alexandru" si aniversarii a 105 ani de existenta a institutiei. Cu acest prilej s-au emis: insigna, placheta si medalia jubiliara; au fost tiparite lucrarile Cartea amintirilor absolventilor. O suta de promotii (1889-1995) si revista Academia de Inalte Studii Militare la 105 ani de existenta (1889-1994); s-a vernisat expozitia de carte cu lucrari ale cadrelor didactice in cei 105 ani de activitate; s-a desfasurat simpozionul stiintific "De la Scoala Superioara de Razboi la Academia de Inalte Studii Militare"; s-a statuat data de 8 august ca "Ziua Academiei de Inalte Studii Militare", sarbatoare in calendarul aniversarilor armatei romane.

 

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici