Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Index articole

  •  2006,

 1 octombrie. Se înfiinţează Colegiul de Informaţii pentru Apărare. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” negociază şi semnează acorduri de parteneriat cu instituţii similare, după cum urmează: Academia Militară Regală (Belgia), Colegiul de Stat Major „Rackovski” (Bulgaria), Universitatea Naţională de Apărare (Ungaria), Centrul de Înalte Studii pentru Apărare (CSAD) (Italia), Academia Militară (Lituania), Academia Naţională de Apărare (Slovacia), Centrul Superior pentru Studii Naţionale de Apărare (CESEDEN) (Spania), Universitatea Naţională de Apărare (Polonia) şi Colegiul de Apărare NATO din Roma.

 

  • 2007,

 17 aprilie. Se semnează protocolul de parteneriat cu Academia Militară din Lituania.

06 iulie. Vizita oficială a generalului John Craddock, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa.

10 iulie. Semnarea protocolului de parteneriat cu Centrul de Înalte Studii de Apărare (CASD) din Italia.

28 iulie. Ceremonia de absolvire a promoţiei 110 „Integrarea Europeană 2007”.

13 noiembrie. Se semnează protocolul de parteneriat cu Academia Militară Regală din Belgia.

20 noiembrie. Semnarea protocolului de parteneriat cu Academia Naţională de Apărare din Slovacia.

12 decembrie. Semnarea protocolului de parteneriat cu Centrul Superior pentru Studii Naţionale de Apărare (CESEDEN) din Spania.

 

  •  2008,

 06 mai. Semnarea protocolului de parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare din Polonia.

05 iunie. Semnarea protocolului de parteneriat cu Centrul Superior pentru Studii Naţionale de Apărare (CESEDEN) din Spania.

25 iulie. Are loc ceremonia de absolvire a promoţiei 111 „Întregirea Naţională 90”. La festivitate au participat preşedintele Traian Băsescu, secretarul de stat şi înalte oficialităţi din Ministerul Apărării.

05 septembrie. Are loc vizita locţiitorului Comandantului Suprem al Forţelor Aliate din Europa dl. gl. John McColl.

12 septembrie. Are loc ceremonialul de predare-primire a comenzii şi drapelului de luptă al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” între gl. prof.univ.dr. Mircea Mureşan şi gl. de fl. aer prof.univ.dr. Florian Râpan. Cz aceeaşi dată, gl. prof.univ.dr. Mircea Mureşan este trecut în rezervă iar gl. de fl. aer prof.univ.dr. Florian Râpan este împuternicit să asigure funcţia de comandant (rector) al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

21 octombrie. Se semnează Memorandumul Internaţional de Acord cu Old Dominion University Norfolk, Virginia, US.

17 noiembrie. Se semnează Acordul de Cooperare cu Universitatea Titu Maiorescu.

 

  •  2009,

 24 februarie. General-locotenent prof. univ.dr. Teodor Frunzeti a fost numit comandant (rector) al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

3 martie. S-a oficiat ceremonialul de predare-primire a comenzii şi drapelului de luptă al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

9-10 aprilie. Are loc Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională STRATEGII XXI - „Stabilitate şi securitate regională”.

7 Mai. S-a desfăşurat CONFERINŢA NAŢIONALĂ A CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR- CNCSIS - 11, organizată la Timişoara are loc întâlnirea dintre cercetătorii Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate şi dna. SUSANNE NIES - cercetător asociat la Institutul Francez de Relaţii Internaţionale şi lansarea cărţii „Petrol - Gaze”.

17 Mai. O delegaţie din Universitatea Naţională de Apărare "Carol I” a participat la Conferinţa Comandanţilor care s-a desfăşurat la Roma, ITALIA.

20 Mai. Vizita jurnalistului american de origine română STEVE FĂINARU

26 Mai. vizita unei delegaţii din GEORGIA, condusă de col. NODAR TANGIASHVILI, locţiitor al şefului Direcţiei Politică de Apărare şi Planificare din Ministerul Apărării al Republicii Georgia şi a preşedintelui Colegiului Galileei din ISRAEL, dl.dr. JOSEPH SHEVEL.

27 Mai seminarul cu tema „STRATEGII PENTRU COOPERARE ÎN ZONA MĂRII NEGRE” unde au participat directorul adjunct al Institutului Norvegian pentru Afaceri Internaţionale, dl.dr. GEIR FLIKKE.

1Iunie s-a esfăşurat Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi Colocviul de absolvire ale „Cursului postuniversitar de conducere în domeniul pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare”.

 4 Iunie vizita unei delegaţii a Colegiului de Comandă al Armatei a 2-a Artilerie şi Rachete Strategice din Republica Populară Chineză, condusă de general maior LI TILIN.

20 Iunie s-a desfăşurat Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi colocviul de absolvire al „Cursului postuniversitar de perfecţionare-conducere în domeniul managementului resurselor umane”, organizat la Colegiul de Management al Resurselor Apărării, Educaţional şi al Achiziţiilor.

26 Iunie s-a constituit Comitetul de Organizare Activităţi Omagiale cu prilejul împlinirii a 120 ani de la înfiinţarea Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

3 Iulie festivitatea de absolvire a „Cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul SIGINT şi Război Electronic”.

9 Iulie vizita unei delegaţii a Universităţii Naţionale de Securitate din ISRAEL, condusă de domnul gl.mr. Gershon HACOHEN, la invitaţia Ambasadei Statului Israel la Bucureşti.

21 Iulie vizita oficială de prezentare al noului ataşat al apărării al INDIEI în România, dl. comandor PRASHANT E. PANTAGE.

24 Iulie a avut loc festivitatea de absolvire a Promoţiei 112 „UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE – 150. Activitatea a avut loc pe esplanada Monumentului Eroilor Patriei şi marchează începutul Zilei Porţilor Deschise în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". Cu acest prilej se scoate de la locul de păstrare Drapelul de Luptă al Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", decorat cu: Ordinul „Apărarea Patriei” clasa I, Ordinul „Tudor Vladimirescu” clasa I, Ordinul „23 August” clasa I şi Ordinul Naţional „Steaua României în grad de Cavaler”şi care cu prilejul aniversării a 120 ani de la înfiinţarea Şcolii Superioare de Război" a fost decorat cu Ordinul Naţional „STEAUA ROMÂNIEI” în grad de „OFIŢER”. Decoraţia a fost înmânată în numele Preşedintelui României, de către domnul Iulian FOTA, Consilier prezidenţial, şeful Departamentului Securitate Naţională din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

23 August s-a desfăşurat deschiderea cursurilor Şcolii de Vară organizată de Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" cu tema „Dezvoltare durabilă şi securitate”.

28 August activitatea de evaluare a personalului didactic civil şi a performanţelor profesionale individuale ale personalului civil contractual, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 10/2008, a Ordinului ministrului apărării naţionale şi a „Metodologiei de evaluare a activităţii didactico-ştiinţifice a personalului didactic civil din Universitatea Naţională de Apărare "Carol I”.

4 Octombrie. Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" a participat la Casa de Cultură a Ministerului Administraţiei şi Internelor unde s-a desfăşurat cea de-a XIII-a ediţie a „Salonului de carte juridică, civică, poliţistă şi administrativă”, organizată de Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor.

8 Octombrie vizita cursanţilor Colegiului Naţional de Afaceri Interne la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", în cadrul căreia a fost prezentat şi Colegiul de Management al Crizelor şi Operaţii Multinaţionale.

17 Octombrie vizita comandantului Academiei de Apărare a Regatului Ţărilor de Jos, general maior SIEM VAN GRONINGEN.

19 Octombrie s-a desfăşurat cea de-a V-a ediţie a Salonului de carte „POLEMOS – istorie, ştiinţe politice, securitate şi apărare”, organizat de Editura Militară şi Societatea Scriitorilor Militari la Galeria Artelor din Palatul Cercului Militar Naţional.

22 Octombrie a avut loc o discuţie între cercetători şi cadrele didactice din Stellenboch, AFRICA DE SUD, aflaţi în vizită la Institutul de Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară.

8 Noiembrie vizita oficială în România a şefului Statului Major General al Forţelor Armate din CEHIA.

13 Noiembrie vizita Ataşatului Apărării Republicii Elene la Bucureşti, domnul colonel KONSTANTINOS MATZAKOS; vizita unei delegaţii militare din REGATUL ARABIEI SAUDITE pe probleme privind colaborarea în domeniul învăţământului militar şi a. dlui. Gl. SVERKER GÖRANSON – Comandantul Suprem al Forţelor Armate Suedeze.

18 Noiembrie Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională: „PERSPECTIVE ALE SECURITĂŢII ÎN EUROPA”, activitatea s-a desfăşurat la Cercul Militar Naţional.

 

 

2009:

25 Noiembrie. O delegaţie a Ministerului Apărării din Israel condusă de şefului Direcţiei Personal al Ministerul Apărării din Israel, a efectuat o vizită oficială  la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

07-11 Decembrie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit vizita unei delegaţii a Academiilor de Război, din Turcia, condusă de locţiitorul comandantului, gl. lt. Yurdaer Olcan.

23-24 Decembrie. În spiritul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, o parte din personalul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” s-a deplasat la Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţii - Sfântul Rafael şi Sfântul Gabriel, Căminul de bătrâni romano-catolic din localitatea Popeşti-Leordeni precum şi la Spitalul „Grigore Alexandrescu” secţia dializă, unde a împărţit daruri copiilor şi vârstnicilor instituţionalizaţi.

 

2010:

7 Ianuarie. Generalul-Maior  Mart de Kruif, fost comandant al Comandamentului Regional de Sud din Afganistan, a efectuat o vizită oficială  la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

 2 Februarie. A fost inaugurat laboratorului fonic destinat învăţării limbii chineze, la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în prezenţa generalului Ma Xiaotian, locţiitor al şefului Statului Major General al Armatei Populare de Eliberare a Republicii Populare Chineze, a generalului-locotenent Ştefan Oprea, locţiitor al şefului Statului Major al Armatei României, şi a unor generali şi ofiţeri din structurile centrale ale celor două armate.

1 Martie. Deschiderea unui nou curs în cadrul Departamentului de Limbi Străine, cursul de limba chineză. La activitate au participat ataşatul militar, aero şi naval colonel Lin Li al Republicii Populare Chineze şi adjunctul acestuia, contraamiral de flotilă Cătălin-Silviu Dumistrăcel din cadrul Statului Major General, reprezentanţi ai Direcţiei Managementului Resurse Umane.

2-5 Martie. O delegaţie a Şcolii NATO de la Oberammergau, Germania, condusă de colonelul Mark D. Baines, comandantul acestei instituţii, a efectuat o vizită oficială la Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, de la Braşov, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. 

15-16 Aprilie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat cea de-a șasea ediţie a Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională: Strategii XXI cu tema „Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare”.

3 Mai. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, prin Colegiul de management al crizelor şi operaţii multinaţionale, a încheiat un acord de colaborare cu Institutul Român pentru Acţiune, Instruire şi Cercetare în Domeniul Păcii (PATRIR), reprezentat de directorul acestuia, domnul Kai Frithjof Brand-Jacobsen.

10 Mai. Vizita unei delegaţii a Colegiului Naţional de Apărare al Republicii India la Universitatea Naţională de Apărare

„Carol I”

 2 Iunie. Vizita locţiitorul comandantului Universităţii Naţionale de Apărare a Republicii Populare Chineze la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

23 Iulie. Festivitatea de absolvire a Promoției 113 „HENRI COANDĂ-100”, a Seriei a noua a Cursului introductiv şi a Seriei a XXI-a ale Colegiului Naţional de Apărare.

18-19 Noiembrie. Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat a zecea ediție a Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, cu tema „Impactul evoluţiei relaţiilor internaţionale asupra mediului de securitate”.

20 Decembrie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat serbarea Pomului de Crăciun pentru copiii personalului instituţiei.

 

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici