Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Index articole

 

2011:

14-15 Aprilie. Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI cu tema: „Universul Ştiinţei Militare”.

22 Iulie. Festivitatea de absolvire a Promoţiei 114 „DIMITRIE CANTEMIR” a Facultăţii de comandă şi stat major şi a Seriei a XXII-a a cursului postuniversitar „Probleme actuale ale securităţii naţionale” din cadrul Colegiului Naţional de Apărare.

25 Octombrie. O echipă de instructori militari ai Centrului de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în armată din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” au sărbătorit Ziua Armatei României pe cela Mai înalt vârf al României, Vârful Moldoveanu. Cu acest prilej a fost montată o plăcuţă pe care sunt inscripţionate denumirea şi însemnul heraldic ale Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, precum şi denumirea Centrului de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în armată.

20 Decembrie. Concertul de Crăciun „O ce veste minunată” susţinut de Muzica militară a garnizoanei Brăila, condusă de domnul lt.col Petrea GOGU., în Aula universitară.

 

 

 

2012:

5-6 Aprilie. Conferința Ştiinţifică Internaţională Strategii XXI – „Tehnologii–Aplicaţii Militare, Simulare şi Resurse” desfăşurată sub patronajul Facultăţii de comandă şi stat major şi al Şcolii doctorale.

26-27 Aprilie. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „eLearning and software for education”, desfăşurată sub patronajul Departamentului pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă.

3-4 Mai. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a găzduit Conferinţa ştiinţifică internaţională „Dinamica securităţii şi a relaţiilor internaţionale”, organizată de către Departamentul operaţii întrunite, studii strategice şi de securitate.

4 Mai. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit vizita comandantului South-Eastern European Brigade (SEEBRIG), domnul general de brigadă Zdravko POPOVSKI, al şaptelea comandant al South-Eastern European Brigade (SEEBRIG).

 7 Mai. Înaltul Reprezentant al Comunităţii Internaţionale în Bosnia şi Herţegovina, domnul Valentin INZKO, a efectuat o vizită oficială în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

7 Mai.  Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit vizita unui grup de cursanţi şi profesori de la Universitatea Naţională de Apărare a Statelor Unite ale Americii.

16 Mai. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat Simpozionul Ştiinţific pentru comemorarea a 200 de ani de la răpirea Basarabiei.

17 Mai. Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat cea de-a XII-a ediţie a Seminarului cu participare internaţională „Interese naţionale şi interese comunitare în Uniunea Europeană”.

20–22 Mai. Comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, a participat la Conferinţa anuală a comandanţilor instituţiilor militare de învăţământ superior, organizată la Paris.

 23 Mai. Vizita oficială a domnului Assaf Moghadam, expert la Institutul Internaţional pentru lupta împotriva terorismului din Israel, la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

2 Iulie. Sala Senatului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a găzduit o Masă Rotundă cu tema „Relaţiile militare româno-americane”, organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Statelor Unite ale Americii.

 8–13 Iulie. O delegaţie a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a efectuat o vizită în Republica Populară Chineză, la invitaţia preşedintelui Universităţii Naţionale de Apărare a Armatei Populare de Eliberare a R.P. Chineze.

20 Iulie. Festivitatea de absolvire a Promoţiei 115 „NEAGOE BASARAB–500” a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi a Seriei a XXIII-a a cursului „Probleme actuale ale securităţii naţionale” din cadrul Colegiului Naţional de Apărare.

8 August. 123 de ani de la înfiinţarea Şcolii Superioare de Război, prin Înaltul Decret Regal nr. 2073 al Regelui Carol I.

1 Octombrie. Festivitatea de deschiderea a anului universitar 2012–2013, moment festiv, înălţător şi plin de emoţie pentru viitorii absolvenţi ai Promoţiei 117, precum şi pentru cursanţii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi ai Colegiului Naţional de Apărare.

31 Octombrie.  Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (Secţia de Ştiinţe Militare) și Centrul de Analiză şi Studii de Securitate au organizat Seminarul „Smart Defence and Defence Investment”, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

15 Noiembrie. Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare Braşov, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a organizat a 7-a Conferinţă ştiinţifică anuală cu participare internaţională intitulată „Defense Resources Management in the 21st Century”.

20 Noiembrie. La Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Majestatea Sa Regele Simeon al II-lea al Bulgarilor a primit, cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani, Emblema de Onoare a Armatei României.

22-23 Noiembrie. Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat Conferinţa ştiinţifică internaţională Strategii XXI cu tema Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate.

3-6 Decembrie. Prorectorul pentru cercetare ştiinţifică al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a participat la doua evenimente cu impact major în lumea Advanced Distributed Learning (ADL): Reuniunea directorilor laboratoarelor ADL şi Conferinţa „Interservice/Industry Training, Simulation and Education”, în Olando, Florida.

5 Decembrie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi Ordinul Militar de România au organizat, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Masa Rotundă cu tema „EUROMIL-40 de ani”.

19 Decembrie. Aula Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a găzduit serbarea ,,Pomului de Crăciun” pentru copii personalului instituţiei.

 

2013:

18 -19 Aprilie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a găzduit Conferinţa ştiinţifică internaţională Strategii XXI cu tema „Schimbări strategice în securitatea şi relaţiile internaţionale la începutul secolului XXI”, organizată de către Departamentul operaţii întrunite, studii strategice şi de securitate al Facultăţii de securitate şi apărare.

22 Aprilie. Universitatea Nationala de Aparare “Carol I” si Colegiul National de Aparare, in parteneriat cu Charles Kendall Group si Integrate Investment, anunta deschiderea la Bucuresti a centrului de studii al renumitei institutii Chartered Institute of Purchasing & Supply  (CIPS) din Marea Britanie.

25-26 Aprilie. Cercul Militar Naţional din Bucureşti a găzduit Conferinţa ştiinţifică internaţională “eLearning and software for education”, cu tema „Quality and efficiency in eLearning”.

30 Mai. Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS) din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat Seminarul cu participare internaţională Impactul statutului şi rolurilor statelor membre UE asupra evoluţiei securităţii  europene”.  

17-19 Iunie. Directorul Departamentul managementul crizelor şi operaţii multinaţionale și directorul Şcolii de studii postuniversitare, din cadrul Departamentului regional de studii pentru managementul resurselor de apărare Braşov, din Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, au participat la activitatea de analiză a Programelor de modernizare a învăţământului militar din statele partenere (Clearing House on Defence Education Enhancement Programmes), desfășurată la Comandamentul Aliat pentru Transformare din Norfolk – SUA.

20 Iunie. Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” a primit vizita unui grup de profesori şi cursanţi ai Colegiului de Apărare de la Roma.

19 Iulie. Festivitatea de absolvire a Promoţiei 116 „AUREL VLAICU-100” a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi a Seriei a XXIV-a a cursanţilor Colegiului Naţional de Apărare, pe esplanada Monumentului Eroilor Patriei.

8 August. 124 de ani de la înfiinţarea Şcolii Superioare de Război, prin Înaltul Decret Regal nr. 2073 al Regelui Carol I.

27 Septembrie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat, în colaborare cu S.C. Romexpo S.A., în cadrul EXPOMIL 2013, în Sala Cupola – Pavilionul Central, seminarul ştiinţific cu tema: „Corelaţia dezvoltare tehnologică – fizionomia conflictelor actuale: conţinut şi tendinţe în actuala revoluţie în afacerile militare”.

1 Octombrie. Aula Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a găzduit Festivitatea de deschidere a noului an universitar.

Octombrie. Proiectului „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii”  mplementat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în parteneriat cu Siveco România şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit medalia de aur, în cadrul Congresului Mondial International Project Management Association, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects". Este pentru prima oară în istoria acestei competiţii când această medalie a fost acordată unui proiect educaţional. Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" a fost unul din iniţiatorii proiectului şi în calitate de laborator partener al Advanced Distributed Learning Initiative, rolul principal în cadrul proiectului a fost acela de a asigura respectarea standardelor internaţionale, în special SCORM 2004 pentru digitizarea conţinutului curricular transdisciplinar şi a materialelor didactice în dezvoltarea de obiecte de învăţare, inclusiv crearea şi popularea bazei cuprinzând obiecte de învăţare. Prin acest proiect, opt licee din toată țara au fost echipate complet cu un laborator dotat cu tehnologie multitouch.

21-22 Octombrie. La Palatul Cercului Militar, a avut loc cea de-a doua ediţie a Forumului Naţional de Securitate cu tema “Cyber Security”, organizat de Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”. În cadrul acestuia au fost dezbătute problematici de actualitate privind securitatea la nivel global, de către specialişti din întreaga lume, reprezentanţi ai companiilor IT şi ai instituţiilor de stat.

25 Octombrie. Cu prilejul Zilei Armatei, trei instructori ai Centrului de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în Armată din cadrul Universitatăţii Nationale de Apărare “Carol I”, au arborat Drapelul National pe cel Mai înalt vârf muntos al României, Vf. Moldoveanu – 2544m, din Maisvul Făgăraş.

14-15 Noiembrie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a găzduit Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Strategii XXI – „Tehnologii – Aplicaţii militare, simulare şi resurse” desfăşurată sub patronajul Facultăţii de comandă şi stat major şi al Şcolii doctorale.

21-22 Noiembrie. Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat Conferinţa ştiinţifică internaţională Strategii XXI, cu tema: Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate.

6 Decembrie. Sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea Centrului de drept internaţional umanitar, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

19 Decembrie. În Sala Senatului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, a avut loc reuniunea Comisiei naţionale de drept internaţional umanitar (CNDIU), care reprezintă organul consultativ al Guvernului României pe probleme de drept internaţional umanitar.  Conform reglementărilor în vigoare, îndeplinirea atribuţiunilor Secretariatului permanent al CNDIU este asigurată de Centrul de drept internaţional umanitar (CDIU) din cadrul Universităţii Naţionale de Apărarea „Carol I”, iar Comisia are acelaşi sediu cu Secretariatul permanent şi CDIU, respectiv Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

 

 

2014:

4 Februarie. A avut loc ceremonia militară de predare-primire a comenzii şi a Drapelului de luptă al Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”. Astfel, generalul de flotilă aeriană prof.univ.dr. Gabriel-Florin Moisescu a preluat comanda instituţiei de la locţiitorul comandantului, colonel prof.univ.dr. Gheorghe Calopăreanu.

12 Februarie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit, vizita de informare documentare a unui grup de cursanţi de la Universitatea Naţională de Apărare a Statelor Unite ale Americii.

28 Februarie. Un reprezentant al Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a participat la Atelierul de lucru pentru experţi pe tema Percepţiei securităţii în ţările Europei Centrale, organizat de Centrul de Studii Strategice de Apărare al Universităţii Naţionale de Servicii Publice (Budapesta, Ungaria).

3-7 Martie. O echipă academică formată din Directorul Centrului de Studii Strategice de Securitate şi Apărare din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în calitate de coordonator academic, directorul Departamentului Regional de Management al Crizelor şi Operaţii Multinaţionale şi un profesor asociat al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, în calitate de experţi, au desfăşurat un atelier de lucru în cadrul programului Defence Education Enhancement Programme (DEEP) al NATO cu Republica Islamică Afganistan, pe tema controlului democratic civil al forţelor armate, în Baku, Azerbaidjan.

12-14 Martie. O delegaţie formată din rectorul şi doi ofiţeri ai Universităţii Naţionale de Apărare din Serbia, au efectuat o vizită de informare-documentare la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în cadrul Programului DEEP (Defense Education and Enhancement Programme) al NATO.

18 Martie. În Sala Senatului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, a avut loc reuniunea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU) – organ consultativ al Guvernului pe probleme de drept internaţional umanitar.

21 Martie. A avut loc vizita preşedintelui Comitetului Militar al Uniunii Europene – domnul general Patrick de Rousiers, la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

27 Martie. Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat Seminarul cu tema „România – 10 ani de apartenenţă la NATO. Adaptare şi contribuţii la modernizarea Alianţei”.

3 Aprilie. Comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a semnat contractul proiectului de cercetare „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “ştiinţe militare”, “securitate şi informaţii” şi “ordine publică şi siguranţă naţională” - program de formare continuă a cercetătorilor de elită –“ SmartSPODAS”, câștigat de instituția noastră în cooperare cu Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Early Warning și Prevenirea Conflictelor și Colegiul Naţional de Apărare al Suediei – CRISMART.

7-11 Aprilie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit în cadrul proiectului „Armata, o şcoală altfel”, vizita unor elevi ai Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr din Bucureşti.

10-11 Aprilie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a găzduit Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Strategii XXI - „Schimbări strategice în securitate şi în relaţiile internaţionale”, desfăşurată sub patronajul Facultăţii de securitate şi apărare şi al Şcolii doctorale.

5 Mai. Vizita oficială a unei delegații a Colegiului Naţional de Apărare din Nigeria formată din 22 de cursanţi şi cadre militare cu grade de general de brigadă, colonel sau echivalent.

7 Mai. Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” a primit vizita şefului Statului Major General al Forţelor Armate Portugheze.

14 Mai. Centrul de Drept Internaţional Umanitar (CDIU) al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I", în colaborare cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România şi cu Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi–reprezentanţa în România, a organizat Seminarul „Incriminarea încălcărilor grave şi a violărilor serioase ale Dreptului Internaţional Umanitar în lumina Codului  penal român în vigoare”. 

 26-28 Mai. Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” a fost organizatoarea ediției din acest an a Conferinţei Comandanţilor instituţiilor de învăţământ militar superior din ţările membre NATO şi partenere.

29 Mai. Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS) din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a organizat prima ediţie a Atelierului de lucru pentru tinerii strategi „Geopolitică şi geostrategie românească–tradiţie şi modernitate”.

26 Mai-6 Iunie. La Universitatea Naţională de Apărare Carol I a avut loc Exerciţiul “UNAp-2014”, organizat anual în instituţia noastră, din 2004. Scopul acestuia a fost de aprofundare a cunoştinţelor şi perfecţionare a deprinderilor ofiţerilor studenţi şi cursanţi în conducerea acţiunilor militare, prin utilizarea sistemului de simulare Joint Conflict and Tactical Simulation, reprezentând proba de foc pentru studenţi şi cursanţi, dar şi pentru cadrele didactice care au avut un rol hotarâtor în pregătirea acestora.

3 Iunie. O delegaţie militară străină formată din 70 de ofiţeri ai Universităţii Naţionale de Apărare din Serbia, au efectuat o vizită la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

26 Iunie. Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” a primit vizita Alteţei Sale Regale Principele Leka al II-lea al Albaniei, însoţit de Alteţa Sa Regală Principele Nicolae al României.

27 Iunie. Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” a primit vizita unei delegaţii militare chineze, condusă de locţiitorul pentru operaţii instrucţie şi învăţământ al şefului SMG din Armata Populară Chineză de Eliberare (APCE).

17 Iulie. Festivitatea de absolvire a Promoţiei 117 „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU-300” a Facultăţii de comandă şi stat major și a Facultăţii de securitate şi apărare şi a Seriei a XXV-a a Colegiului Naţional de Apărare, din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

1 Octombrie. La sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a avut loc Festivitatea de deschidere a noului an universitar, moment plin de emoţie pentru întreaga comunitatea academică a universităţii.

25 Octombrie. Un grup de militari ai Centrului de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în Armată din Universitatea Națională de Apărare „Carol I” au sărbătorit Ziua Armatei României altfel, arborând Drapelul Naţional pe cel Mai înalt vârf muntos al României, Vf. Moldoveanu – 2544m, din Maisvul Făgăraş.

31 Octombrie. Comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare a fost prezent la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" pentru a susţine o prelegere studenţilor şi cursanţilor noştri şi ai Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

11 Noiembrie. O delegaţie militară sârbă, condusă de rectorul Universităţii de Apărare din Belgrad, a efectuat o vizită la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în vederea semnării unui protocol de colaborare între cele două instituţii militare de învăţământ superior, atât pe linie de învăţământ, cât şi în direcţia cercetării ştiinţifice.

13-14 Noiembrie. Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" a găzduit Conferinţa ştiinţifică internaţională Strategii XXI. Tehnologii – aplicaţii militare, simulare şi resurse", desfăşurată sub patronajul Facultăţii de comandă şi stat major şi al Şcolii Doctorale.

18 Noiembrie. Subsecretarul de stat pentru Controlul Armamentului şi Securitate Internaţională şi adjunctul Secretarului de Stat pentru politica spaţială şi de apărare, din cadrul Departamentului de Stat al SUA au susținut o două prelegeri pe tema securităţii internaţionale şi apărării împotriva rachetelor balistice, în Aula Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

25-26 Noiembrie. Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat a XII-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale Strategii XXI, Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate, în cadrul Proiectului SmartSPODAS.

12 Decembrie. Cercul Militar Naţional a găzduit dineul Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol  I” – o  seară  festivă  care a reunit cadrele  didactice, masteranzii şi studenţii Facultăţii de securitate şi apărare din cadrul instituţiei noastre.

 

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici