Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Index articole

 

2015:

 

24 Februarie. Directorul Centrului de Excelenţă pentru Operaţii Combinate Întrunite pe Mare (CJOS COE) a vizitat Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

 13 Martie. O delegaţie militară din Republica Populară Chineză, condusă de locţiitorul şefului Statului Major din Republica Pupulară Chineză, a vizitat Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

 23 Martie. O delegaţie militară din Oman condusă de comandantul Colegiului Naţional de Apărare din Oman, a vizitat Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

25 Martie. În pragul Sărbătorilor Pascale, Biserica Militară „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir” – Capela Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, a iniţiat un proiect umanitar la Centrul de plasament în regim de urgenţă pentru copiii străzii din Bucureşti, „Cireşarii II”, pentru care s-a mobilizat întrega comunitate academică a instituţiei noastre.

2-3 Aprilie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a găzduit Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Strategii XXI -Schimbări strategice în securitatea şi relaţiile internaţionale, desfăşurată sub patronajul Facultăţii de securitate şi apărare şi al Şcolii doctorale.

14 Mai. Centrul de drept internaţional umanitar al Ministerului Apărării Naţionale din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat Masa rotundă cu tema „Importanţa dreptului internaţional umanitar în actualul mediu internaţional de securitate", manifestare ştiinţifică dedicată sărbătoririi Zilei dreptului internaţional umanitar.

21 Mai. O delegaţie militară de la Universitatea Națională de Apărare și Academia de Științe Militare din Republica Populară Chineză a vizitat Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

3 Iunie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă au organizat un exerciţiu comun în domeniul situaţiilor de urgenţă, la sediul UNAp “Carol I”.

25 Mai–5 Iunie. S-a desfăşurat Exerciţiul „UNAp-2015”, organizat anual în instituţia noastră din 2004, reprezentând proba de foc pentru studenţi, cursanţi şi cadre didactice.

11-12 Iunie. Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat o nouă ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale Strategii XXI, Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate.

12 Iunie. Facultatea de Securitate şi Apărare din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat sesiunea de comunicări ştiinţifice „Securitate naţională, europeană şi euroatlantică, SNEE - 2015”, în Aula universitară.

23 Iunie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit vizita unei delegaţii de la Colegiul de Apărare NATO de la Roma.

23 Iunie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit vizita unei delegaţii militare chineze condusă de locţiitorul comandantului Universităţii Naţionale de Apărare a Armatei Chineze de Eliberare.

30 Iunie. O delegaţie militară din cadrul Academiei Superioare de Război din Turcia, au efectuat o vizită la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

17 Iulie. Festivitatea de absolvire a Promoţiei 118 „Regele Ferdinand - 150” a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

1 Octombrie. În Aula Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” a avut loc Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015-2016.

5-6 Noiembrie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a găzduit Conferinţa ştiinţifică internaţională Strategii XXI - „Tehnologii - Aplicaţii Militare, Simulare şi Resurse”, desfăşurată sub patronajul Facultăţii de comandă şi stat major şi al Şcolii doctorale.

9 – 22 Octombrie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit Vizita unei delegaţii militare condusă de comandantul (rectorul) Academiei Naţionale de Apărare din Republica Bulgaria.

16-20 Noiembrie. O delegație a Colegiului Întrunit de Comandă şi Stat Major din Marea Britanie a efectuat o Vizita de documentare şi informare la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

 

 

2016:

 

23 Februarie. O delegaţie formată din 6 ofiţeri ai Acdemiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” din Republica Moldova a efectuat o vizită de informare-documentare la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în cadrul Defence Education Enhancement Programme (DEEP) al NATO.

23-26 Februarie. La Centrul de jocuri de rezboi şi experimentări doctrinare din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, s-a desfăşurat Conferinţa principală de planificare pentru exerciţiul asistat de calculator South-Eastern Europe Simulation  - “SEESIM - 16”.

24 Februarie. Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a înmânat comandantului (rectorului) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I" certificatul prin care se acordă calificativul „Grad de încredere ridicat” pentru perioada 2015-2020.

1-3 Martie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a fost reprezentată la Conferinţa anuală a comandanţilor Centrelor de pregătire şi educaţie din Parteneriatul NATO (CC PTEC), de către directorul Departamentului regional de management al crizelor şi operaţii multinaţionale şi directorul Departamentului regional de studii pentru managementul resurselor de apărare.  Evenimentul a fost organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare, în Tirana (Albania).

8 Martie. A avut loc ceremonia militară de predare-primire a comenzii şi a drapelului de luptă la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. Domnul colonel prof.univ.dr. Gheorghe Calopăreanu a preluat comanda şi drapelul de luptă de la domnul general Maior (r) prof.univ.dr. Gabriel-Florin Moisescu, în prezenţa Secretarului General al Ministerului Apărării Naţionale.

14 Martie. La sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, a avut loc ceremonia militară de numire în funcţia de comandant (rector) al instituţiei. Cu acest prilej, Secretarul General al Ministerului Apărării Naţionale, domnul Codrin–Dumitru MUNTEANU, a dat citire ordinului ministrului apărării naţionale de numire în funcţia de comandant (rector) al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a domnului colonel prof.univ.dr. Gheorghe CALOPĂREANU.

24 Martie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a găzduit festivitatea de lansare oficială a dicţionarului interarme triling operativ, tactic şi logistic în limbile franceză, română şi engleză.

24 Martie. Centrul de studii strategice de apărare şi securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a găzduit atelierul de lucru cu tema „Corelaţia geografie militară – geostrategie - geopolitică în studiile de securitate”.

31 Martie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit vizita unei delegaţii militare de la Colegiul Regal de Apărare din Regatul Haşemit al Iordaniei, condusă de domnul general de brigadă Mohammad Samdi.

14-15 Aprilie. Facultatea de securitate şi apărare şi Şcoala doctorală din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” au organizat a XII-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale Strategii XXI cu tema „STRATEGIC CHANGES IN SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS”.

18-22 Aprilie. O delegaţie din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a efectuat o vizită de îndrumare la Academia Militară „Alexandru cel Bun”. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” este instituţie coordonatoare pe linie academică şi prin intermediul universității noastre, România a primit statutul de Naţiune Lider, în vederea continuării sprijinului NATO în program.

21-22 Aprilie. Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi Colegiul European de Securitate şi Apărare, alături de Romanian ADL Partnership Lab, au organizat Conferinţa internaţională „eLearning and software education” cu tema: „eLearning Vision 2020”, la Cercul Militar Naţional.

22 Aprilie. Asociaţia profesională „Centrul de studii pentru securitate, managementul crizelor şi prevenirea conflictelor”, în colaborare cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Facultatea de securitate şi apărare şi iBusiness Company, au organizat la Biblioteca Academiei Române, a doua ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale „The Euro-Atlantic Security and the security in the Cyberspace”.

24 – 29 Aprilie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit vizita de informare şi documentare a unei delegaţii de cursanţi şi cadre didactice de la Universitatea Naţională de Apărare din Republica Islamică Pakistan.

10 Mai. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit vizita unei delegații din cadrul Centrului European de Studii de Securitate „George C. Marshall” (GCMC).

13 Mai. Centrul de Drept Internaţional Umanitar al Ministerului Apărării Naţionale din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat Masa rotundă cu tema „Importanţa dreptului internaţional umanitar în actualul mediu internaţional de securitate", manifestare ştiinţifică dedicată sărbătoririi Zilei dreptului internaţional umanitar.

17 Mai. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a primit vizita de informare-documentare a unei delegații de cursanți și cadre didactice de la Colegiul de Război al Corpului Pușcașilor Marini din Statele Unite ale Americii.

20 Mai. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a găzduit, în prezența ministrului apărării naționale, festivitatea de sărbătorire a 125 de ani de financiar militar.

23-25 Mai. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit vizita unei delegaţii din cadrul Institutului Superior de Stat Major Interforţe (ISSMI), condusă de domnul general Maior Pierluigi Leonarduzzi, directorul ISSMI.

23 Mai–3 Iunie. La Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” s-a desfăşurat Exerciţiul „UNAp-2016”, reprezentând apogeul unui an de învățământ. În cadrul exercițiului au fost implicați ofițerii de comandă și stat major de la: cursul postuniversitar de conducere strategică (eșalon strategic); cursul postuniversitar de conducere (eșalonul operativ); masterul de conducere interarme – forțe terestre navale, aeriene și management logistic (eșalonul tactic).

26 Mai. Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat Simpozionul internaţional „Provocări majore pentru securitatea spaţiului euroatlantic, în Sala Senatului universităţii.

2 Iunie. Colegiul Național de Apărare din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” a organizat Conferința Strategii XXI cu tema „România în noul context de securitate internațional”.

8 Iunie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă au organizat un exerciţiu comun în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu tema: „Managementul unor situații de urgență determinate de cauze naturale (cutremure/căderi de meteoriți) și/sau tehnologice (explozii/incendii). Formularea propunerilor pentru perfecționarea conținutului planurilor de cooperare și al planurilor de răspuns la urgențe civile”.

10 Iunie. Facultatea de securitate şi apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” a organizat Sesiunea de comunicări ştiinţifice „SECURITATE NAŢIONALĂ, EUROPEANĂ ŞI EUROATLANTICĂ, SNEE - 2016“.

13 – 17 Iunie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit vizita de informare şi documentare a unei delegaţii de 38 de cursanţi şi cadre didactice de la Centrul Superior de Studii pentru Apărare Naţională din Spania.

22 Iunie. Domnul general de brigadă (r) Edmond Fadel, fost director al Direcției Informații Militare a Libanului, a susținut o prelegere cu tema „Experiența Libanului în lupta împotriva terorismului”, în Aula Universității Naționale de Apărare „Carol I”, la care au participat studenți, cursanți, cadre didactice din UNAp „Carol I” și reprezentanți ai Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning.

21-25 Iunie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” în parteneriat cu Sistemul de Informații al Securității Alimentare (SISA) Agrointelligence a organizat, prima ediţie a Școlii de Vară Agrointelligence, cu temă „Securitate și suveranitate agroalimentară în contextul migraţiei şi a conflictelor regionale”.

7-10 Iulie. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a primit vizita unei delegaţii militare de profesori şi cursanţi de la Universitatea Naţională de Apărare din Beijing, Republica Populară Chineză.

15 Iulie. Festivitatea de absolvire a Promoţiei 119 „ANDREI MUREȘANU – 200” a Facultăţii de comandă şi stat major, a Facultăţii de securitate şi apărare şi a Seriei a XXVII-a a Colegiului Naţional de Apărare, din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în prezența ministrului apărării naționale.

 

6 septembrie. O delegație militară din Republica Populară Chineză, condusă de comandantul Universității Naționale de Tehnologie din Republica Populară Chineză, a vizitat Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

3 octombrie. A avut loc Festivitatea de deschidere a anului universitar 2016-2017.

13 octombrie. O delegație de la Agenția chineză pentru managementul macroeconomic a vizitat Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

13 octombrie. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a organizat cea de-a doua parte a sesiunii extraordinare comune a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar din România și a Comitetului național de consultanță și coordonare a punerii în aplicare a dreptului umanitar din Republica Moldova.

7 noiembrie. O delegație de la Academia Națională de Apărare „G.S. Rakovski” din Republica Bulgaria a efectuat o vizită la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

15 noiembrie. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a primit vizita unei delegații de la Colegiul Întrunit de Comandă și Stat Major din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

15-16 noiembrie. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a primit vizita unei delegații de la Academia Națională de Apărare din Georgia.

24-25 noiembrie. Centrul de studii strategice de apărare și securitate din Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a organizat o nouă ediție a Conferinței științifice internaționale STRATEGII XXI - Complexitatea și dinamismul mediului de Securitate.

 

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici