Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Admitere la studii universitare de doctorat

 


 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII
ADMITERII LA STUDIILE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

  

Nr. crt.

Activitate

Perioada

OBS

1.       

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la doctorat

10.08-11.09. 2020

 

2.       

Desfășurarea concursului de admitere la studiile de doctorat

21 – 24.09. 2020

 

3.       

Afişarea rezultatelor provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor

25.09. 2020

Ordin MEN nr. 6102/2016

4.       

Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat

25 – 29.09. 2020

5.       

Afişarea rezultatelor definitive - cu ierarhizarea candidaţilor

29.09. 2020

 

 


 

 

PROGRAMA CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT

ÎN DOMENIILE „ŞTIINŢE MILITARE” ŞI „INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ” 

- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 -

 

 *** 

Lista cu numarul de locuri pentru care se organizeaza concurs de admitere la studiile universitare de doctorat,

sesiunea septembrie 2020

 


DETALII ADMITERE DOCTORAT
Sesiunea: Septembrie 2019

 *** 

GRAFICUL
desfasurarii concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în domeniile: „STIINTE MILITARE” si „INFORMATII SI SECURITATE NATIONALA”
in perioada 16-19.09.2019

***

 


 

LISTA CU NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 


 

 

SISTEMUL DE TAXE OPERANTE LA NIVELUL ȘCOLII DOCTORALE,

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

 

 

1. Taxa pentru susținerea examenului de admitere – 410 lei.

2. Taxa de studii doctorale - 6000 lei/ an univesitar și se achită integral sau parţial în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive ale concursului de admitere, iar pentru următoarele semestre până la începerea acestora. Studenţii doctoranzi care îşi prelungesc programul de pregătire vor plăti în continuare taxa de studii, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de senatul universitar.

3. Taxa pentru susținerea tezei de doctorat - 3350 lei/ teză.

4. Studenţii – doctoranzi care vor fi înmatriculaţi pe locuri bugetate de Ministerul Apărării Naţionale nu plătesc taxele aferente desfășurării programului de studii doctorale. Aceștia vor achita următoarele taxe:

     - taxa de studii aferentă perioadelor de prelungire, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de senatul universitar;

     - taxa pentru susținerea tezei de doctorat.

5. Taxa pentru susținerea tezei de abilitare - 3850 lei.

6. Taxa pentru reverificarea tezei de doctorat - 100 lei.

 

Notă:

1. Pentru neplata taxei, la termenele stabilite, se percep penalităţi calculate prin aplicarea unui coeficient de 0,3% pe zi din valoarea taxei neachitate, pentru contractele de studii încheiate cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

2. Se aplică o reducere cu 20% a cuantumului taxei de studii doctorale (C1) pentru personalul cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu MApN (bază: art.14, alin. (3) din Metodologia de stabilire a taxelor pentru studii și pentru alte activități neincluse în planurile de învățământ).

3. Încasarea taxelor aferente programului de studii universitare de doctorat se face în conformitate cu prevederile din contractele de studii.


 

Înscrierile se fac la sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Puncte de contact:

- tel. (021) 3194880 / 287, 371 pentru studiile universitare de doctorat.

  

 

 

 

 

Cautare

News

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate de presa

Anunturi