Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Noutati doctorat

 


 

A N U N Ţ 

Începând cu data de 16.06.2020 se reia procesul de alegere a reprezentantului conducătorilor de doctorat în CSD, aprobat de CSUD prin Hotărârea nr.14/09.03.2020 și suspendat prin decizie a rectorului (comandantului) nr.52/18.03.2020, ca urmare a implementării măsurilor de prevenire și combatere a COVID 19.

Astfel, în ziua de 22.06.2020, 14.00-14.30, are loc alegerea reprezentantului conducătorilor de doctorat în CSD. Al doilea tur de scrutin, dacă este cazul, va avea loc în ziua de 24.06.2020, 15.30-16.00.

Au drept de vot toate cadrele didactice şi de cercetare care deţin calitatea de conducător de doctorat afiliați ai Şcolii doctorale din cadrul IOSUD.

Au dreptul să candideze conducători de doctorat membri ai Şcolii doctorale din cadrul IOSUD – Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

          Candidaturile se depun în perioada 17-18.06.2020, în intervalul orar 08.00-15.00, la secretarul comisiei de alegeri, pavilionul C, etaj 1, camera 115.

          Dosarul de candidat pentru conducătorii de doctorat conţine:

  1. a) Raport de depunere a candidaturii (conform Anexei nr.5 din Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului școlii doctorale, București, 2019);
  2. b) Copia cărţii de identitate;
  3. c) Curriculum vitae;
  4. d) Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare (Anexa nr.6dinMetodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului școlii doctorale, București, 2019);
  5. e) Copie după ordinul ministrului educaţiei naţionale care să ateste dreptul de a conduce doctorate sau, după caz, copie după atestatul de abilitare.

         

          Data afişării candidaților eligibili – 19.06.2020, ora 14.00.

  

 ANUNȚ
Școala doctorala anunță suspendarea
susținerii tezei de doctorat a studentului-doctorand
FILIMON FELIX, programată a se desfășura, în
data de 17.03.2020

 


  

CONDIȚII
De afiliere la Școala doctorală a Universității Naţionale de Apărare „Carol I”

  


  

ANUNT

Publicare teze doctorat

 


 

 

 

 

Cautare

News

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”
Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 21-22 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 09-10 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională
„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”
SCOALA DOCTORALA
Bucureşti, România, 07 - 08 mai 2020

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate de presa

Anunturi