Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Noutati doctorat

 

 

 ANUNȚ: În ziua de 26.01.2021 au loc alegeri parțiale pentru desemnarea reprezentantului conducătorilor de doctorat din domeniul Informații și securitate națională în CSUD din IOSUD - Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, iar al doilea tur de scrutin, dacă este cazul, va avea loc în ziua de 29.01.2021.

 

CALENDAR privind organizarea alegerilor parțiale și desemnarea reprezentantului conducătorilor de doctorat din domeniul Informații și securitate națională în Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din IOSUD-Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

Nr.

crt.

ACTIVITATEA

CINE RĂSPUNDE

DATA

1.        

Aprobarea Comisiei de alegeri pentru reprezentanții conducătorilor de doctorat de către Senatul universitar

Rectorul UNAp

Președintele Senatului

13.01.2021

2.        

Consemnarea în ordinul de zi pe unitate a deciziei comandantului (rectorului) privind organizarea alegerilor și desemnarea membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) și a comisiei de alegeri pentru reprezentant al conducătorilor de doctorat

Secretarul CSUD

14.01.2021

3.        

Publicarea anunțului privind alegerea membrilor CSUD (Anexa nr.1 la Metodologie):

a) pe pagina principală web a CSUD-ului;

b) la sediul universităţii la loc vizibil.

Președintele Comisiei de alegeri

15.01.2021

4.        

Întocmirea și afișarea listelor de vot

Președintele Comisiei de alegeri

17.01.2021

5.        

Depunerea și înregistrarea dosarelor de candidat

Candidați

20.01.2021

6.        

Validarea candidaturilor pentru poziția de membru al CSUD și afișarea listei candidaților

Președintele comisie de alegeri

21.01.2021

7.        

Desfășurarea alegerilor pentru desemnarea membrilor CSUD - scrutinul nr. 1

Președinții comisiilor de alegeri

26.01.2021

8.        

Desfășurarea alegerilor pentru desemnarea membrilor CSUD - scrutinul nr. 2 (dacă este cazul)

29.01.2021

9.        

Publicarea rezultatelor alegerilor:

a) pe pagina principală web a CSUD-ului;

b) la sediul universităţii la loc vizibil.

Președintele comisie de alegeri

27.01.2021

30.01.2021

10.    

Depunerea contestațiilor

Rector UNAp

Președinții comisiilor de alegeri

27.01.2021

30.01.2021

11.    

Soluționarea contestațiilor

1 zi de la înregistrare contestație

12.    

Validarea rezultatului alegerilor reprezentantului conducătorilor de doctorat ISN

Președintele Senatului

__.__.2021

 

  

ANUNȚ 

Din cauza numărului de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2, confirmate la secretariatul Școlii doctorale, tezele de doctorat planificate pentru susținere în perioada 28 - 30.10.2020, se replanifică după cum urmează:

- teza de doctorat a studentului doctorand GIUȘCĂ FLORIN-LAURENȚIU, pentru data de 13.11.2020;

- teza de doctorat a studentului doctorand  MISCHIE IOAN,  pentru data de 18.11.2020.

 


 

 

CONDIȚII
De afiliere la Școala doctorală a Universității Naţionale de Apărare „Carol I”

  


  

ANUNT

Publicare teze doctorat

 


 

 

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN