Banner Banner Banner

Taxe doctorat

 


  

 

SISTEMUL DE TAXE

DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”,

PENTRU ANUL UNUIVERSITAR 2015-2016

 

a) 400 lei * – susţinerea concursului de admitere;

b) 6000 lei /an universitar taxă de studii;

Achitarea se face în două tranşe egale înainte de începerea semestrelor. Studenţii doctoranzi care îşi prelungesc programul de pregătire vor plăti în continuare taxa de studii, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică.

c) 3000 lei susţinerea tezei de doctorat;

d) Studenţii – doctoranzi care vor fi înmatriculaţi pe locuri bugetate de Ministerul Apărării Naţionale nu plăteasc taxele aferente perioadelor de pregătire şi nici cele specifice susţinerii tezei de doctorat.

Pe timpul desfăşurării studiilor universitare de doctorat, taxa se stabileşte anual prin Hotărâre a Senatului universitar.

Începând cu anul universitar 2016-2017 Senatul universitar a aprobat taxa de 120 lei pentru reverificarea draftului tezelor de doctorat întocmite de studenţii-doctoranzi din universitate.

 

 

 

 

 

Admitere doctorat