Banner Banner Banner

Taxe doctorat

 


  

SISTEMUL DE TAXE

OPERANTE LA NIVELUL ȘCOLII DOCTORALE,

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

 

 

1. Taxa pentru susținerea examenului de admitere – 410 lei.

 

2. Taxa de studii doctorale - 6000 lei/ an univesitar și se achită integral sau parţial în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive ale concursului de admitere, iar pentru următoarele semestre până la începerea acestora. Studenţii doctoranzi care îşi prelungesc programul de pregătire vor plăti în continuare taxa de studii, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de senatul universitar.

 

3. Taxa pentru susținerea tezei de doctorat - 3350 lei/ teză.

 

4. Studenţii – doctoranzi care vor fi înmatriculaţi pe locuri bugetate de Ministerul Apărării Naţionale nu plătesc taxele aferente desfășurării programului de studii doctorale. Aceștia vor achita următoarele taxe:

     - taxa de studii aferentă perioadelor de prelungire, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de senatul universitar;

     - taxa pentru susținerea tezei de doctorat.

 

5. Taxa pentru susținerea tezei de abilitare - 3850 lei.

 

6. Taxa pentru reverificarea tezei de doctorat - 100 lei.

 

Notă:

 

1. Pentru neplata taxei, la termenele stabilite, se percep penalităţi calculate prin aplicarea unui coeficient de 0,3% pe zi din valoarea taxei neachitate, pentru contractele de studii încheiate cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

2. Se aplică o reducere cu 20% a cuantumului taxei de studii doctorale (C1) pentru personalul cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu MApN (bază: art.14, alin. (3) din Metodologia de stabilire a taxelor pentru studii și pentru alte activități neincluse în planurile de învățământ).

3. Încasarea taxelor aferente programului de studii universitare de doctorat se face în conformitate cu prevederile din contractele de studii.


 

 

 

 

 

Admitere doctorat