CAUTA       RO EN
 

 

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001
PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

In temeiul art.107 din Constitutie si art.23 alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

Articol unic :

Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.663 din 23 octombrie 2001, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001(text integral), privind liberul acces la informatiile de interes public.

NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII

 

Art. 1. - Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Art. 5. - (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:


a)actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b)structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) - numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice;
    - numele si prenumele persoanelorale functionarului responsabil cu difuzarea  informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e)sursele financiare,bugetul si bilantul contabil;
f)programele si strategiile proprii;
g)lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

- (4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:
a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop.

 

 

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA UNIVERSITATII NATIONALE DE APARARE   “CAROL I” :

 • Decretul Consiliului de Stat privind organizarea și funcționarea instituțiilor militare de învățământ pentru pregătirea ofițerilor, nr. 1037/01.11.1968, devenit Legea nr. 50/1968;
 1. Hotărârea Guvernului României, nr. 550/17.05.1990, privind reorganizarea Academiei  Militare și înființarea Academiei Tehnice Militare; 
 1. Hotărârea Guvernului României, nr. 305/23.04.1991, prin care denumirea Academiei Militare este schimbată în Academia de Înalte Studii Militare;
 1. hotărârea Guvernului României, nr. 611/30.09.1992, privind organizarea și funcționarea Academiei de Înalte Studii Militare;
 1. hotărârea Guvernului României, nr. 225/04.04.1996, privind aprobarea specializărilor pregătite în Academia de Înalte Studii Militare;
 1. hotărârea Guvernului României, nr. 442/31.07.1998 pentru modificarea și completarea    H.G. nr. 294/1997 cu privire la funcționarea instituțiilor de învățământ superior în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor;
 1. Hotărârea Guvernului României, nr. 466/10.06.1999 privind înființarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare – Brașov, trecut în subordinea Universității Naționale de Apărare prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. - 179/14.12.2004 începând cu data de 01.02.2005;
 1. Hotărârile Guvernului României, nr. 535/01.07.1999, nr. 1336/27.12.2001 și                      nr. 410/25.04.2002 referitoare la domeniile și specializările de referință, precum și specializările în care se desfășoară învățământul în Facultatea de Comandă și Stat Major din Universitatea Națională de Apărare;
 1. hotărârea Guvernului României, nr. 693/12.06.2003, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului României nr. 410/25.04.2002 privind structurile și specializările universitare, acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, din instituțiile de învățământ superior;
 1. hotărârea Guvernului României, nr. 1027/28.08.2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Națională de Apărare și unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea acesteia;
 1. hotărârea Guvernului României, nr. 896/10.06.2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr. 1336/27.12.2001 privind domeniile și specializările de referință din învățământul universitar;
 1. hotărârea Guvernului României, nr. 1609/18.10.2004 privind modificarea anexelor nr. 1-3 la H.G. nr. 410/25.04.2002 privind structurile și specializările acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, din instituțiile de învățământ superior, care stabilește specializările acreditate în Facultatea de Comandă și Stat Major din Universitatea Națională de Apărare, în domeniul Științe Militare;
 1. hotărârea Guvernului României, nr. 567/15.06.2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat;
 1. hotărârea Guvernului României, nr. 606/23.06.2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituțiile militare de învățământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naționale;
 1. hotărârea Guvernului României, nr. 916/11.08.2005 privind structurile instituțiilor de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licență;
 1. Hotărârea Guvernului României, nr. 969/25.08.2005 pentru modificarea H.G. nr. 466/1999 privind înființarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviației și Apărării Antiaeriene „Henri Coand㔠din Brașov și a Hotărârii Guvernului nr. 1027/2003 privind schimbarea denumiri Academiei de Înalte Studii Militare în universitatea Națională de Apărare și unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea acesteia, prin care centrul este trecut în subordinea universității, iar universitatea primește denumirea de Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.
 1. hotărârea Guvernului României, nr. 583/03.05.2006 privind schimbarea denumirii Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare din subordinea Universității Naționale de Apărare „Carol I”, în Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare.
 1. hotărârea Guvernului României, nr. 676/28.06.2007 privind domeniile de studii universitare de licență, structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările organizate de acestea;
 1. hotărârea Guvernului României nr. 635/24.06.2008 privind structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, organizate de acestea;
 1. hotărârea Guvernului României, nr. 922/20.08.2008, pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la H.G. nr. 635/2008 privind structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea;
 1. Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3628/31.13.2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat, evaluate de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, prin care universitatea are acreditate 10 programe de studii universitare de masterat. 
 1. Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovării, pentru modificarea Ordinului Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior nr. 5394/2009.
 1. Hotărârea Guvernului României nr. 749 din 24.07.2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea.
 1. Ordinul ministrului apărării naționale M 31 din 09 martie 2010, privind resubordonarea Universității Naționale de Apărare „Carol I” inclusiv a structurilor subordonate acesteia, Statului Major General.


 

UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE "CAROL I"

Sos. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucuresti
Telefon: 021.319.48.80
Fax: 021.319.48.66
email: public@ unap.ro

Adresa paginii de WEB: http://www.unap.ro

 

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare (DRESMARA) – BRASOV

STR. MIHAI VITEAZUL NR.160, BRASOV, COD 500183
TELEFON: 0268/ 401800; 0268/ 401801
FAX: 0268/ 401802
ADRESA e-mail: contact@crmra.ro
SITE:
http://www.dresmara.ro

 

 


Mr. Lehaci Tudorel tel. 021.319.48.80 int.0481

 


DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

 

 • Strategia militară a României.
 • Doctrina acțiunilor întrunite ale forțelor armate.
 • Doctrinele categoriilor de forțe.
 • Doctrina pentru operațiuni multinaționale întrunite.